Search
18/06/2019

Thông báo thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý thu hồi nợ xấu, quá hạn của Ông Đỗ Phi Cường và Bà Lê Thị Kiều Hoa

Căn cứ Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015 của Quốc hội ;

Căn cứ nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21/06/2017 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng;

Căn cứ Nghị định số 163/2006/NĐ-CP ngày 29/12/2006 về giao dịch bảo đảm và Nghị định số 11/2012/NĐ-CP ngày 22/02/2012 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 163/2006/NĐ-CP;

Căn cứ thông tư liên tịch số 16/2014/TTLT-BTP-BTNMT-NHNN ngày 06/06/2014 của Bộ Tư pháp, Bộ Tài nguyên Môi trường và Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn một số vấn đề về việc xử lý tài sản bảo đảm;

Căn cứ Căn cứ Thoả thuận cho vay trung dài hạn số 055170064_TTCV_TDH ngày 28/04/2017 giữa Ngân Hàng TMCP Sài Gòn – Chi nhánh Vĩnh Long, ông Đỗ Phi Cường và bà Lê Thị Kiều Hoa;

Căn cứ Hợp đồng thế chấp số 055170064/HĐTC-SCB-CNVL ngày 28/04/2017 giữa Ngân Hàng TMCP Sài Gòn – Chi nhánh Vĩnh Long, ông Đỗ Phi Cường và bà Lê Thị Kiều Hoa;

Căn cứ thực tế hồ sơ nợ quá hạn của Ông Đỗ Phi Cường và Bà Lê Thị Kiều Hoa,

Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) – Chi nhánh Vĩnh Long đã có nhiều thông báo yêu cầu khách hàng vay Ông Cường và bà Hoa thanh toán nợ quá hạn và bàn giao tài sản thế chấp cho Ngân hàng xử lý theo quy định pháp luật để thu hồi nợ xấu, quá hạn.Tuy nhiên, Ông Cường và bà Hoa không có thiện chí trả nợ và tự nguyện bàn giao tài sản bảo đảm để SCB tiến hành xử lý thu hồi nợ quá hạn theo luật định.

Do vậy, bằng văn bản này SCB thông báo đến Quý khách hàng, Cơ quan hữu quan, Chính quyền địa phương về việc SCB sẽ thực hiện quyền thu giữ tài sản bảo đảm theo Nghị quyết số 42/2017/QH14, chi tiết như sau:

1.Tài sản thu giữ:

STT Chủ tài sản Tài sản bảo đảm Số khung Số máy Giá trị định giá tại thời điểm cho vay Tháng 04/2017
1

Đỗ Phi Cường

Xe Ô tô tải có mui hiệu DONGFENG TMT/YC6L310 – 33T2N
Biển số xe: 64C – 051.91

LGHXPJ6X2F6101145

YC8L310-33L3CC3F00034

1.143.000.000

Tình trạng đăng ký giao dịch đảm bảo: Thế chấp và Đã đăng ký giao dịch bảo đảm đúng pháp luật

2.Lý do thu giữ:

Do Quý khách hàng - Ông Đỗ Phi Cường và Bà Lê Thị Kiều Hoa đã vi phạm nghĩa vụ trả nợ đối với SCB, SCB sẽ tiến hành thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý thu hồi nợ xấu, quá hạn theo quy định của pháp luật.

3. Thời gian, địa điểm và thành phần tham gia thu giữ:

Thời gian tiến hành thu giữ: Vào lúc 10 giờ 00 phút ngày 26 tháng 06 năm 2019.

Địa điểm thu giữ: Nơi lưu giữ tài sản thế chấp.

Thành phần tham gia bao gồm:

  • Đại diện SCB: Ngân hàng TMCP Sài Gòn - CN Vĩnh Long.
  • Ông: Võ Trí Nhân – Chức vụ: Giám đốc Chi nhánh.
  • Ông: Nguyễn Đăng Khoa – Chức vụ: Giám đốc kinh doanh.

4. Thông tin liên hệ:

Các vấn đề thắc mắc liên quan đến việc bàn giao tài sản theo nội dung Thông báo này, Ông Cường - Bà Hoa và Quý Cơ quan vui lòng liên hệ với SCB theo thông tin sau:

  • Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Chi nhánh Vĩnh Long
  • Địa chỉ: 11A, 11B, 11C Phạm Thái Bường, P4, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.
  • Ông/Bà: Nguyễn Đăng Khoa Chức vụ: Giám đốc kinh doanh

­SCB trân trọng thông báo và kính đề nghị Quý Cơ quan hữu quan, Chính quyền địa phương nơi cất giấu tài sản thế chấp hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để SCB tổ chức thu giữ tài sản thế chấp và cử người tham gia, chứng kiến, hỗ trợ SCB trong việc thu giữ tài sản bảo đảm nêu trên đúng quy định của pháp luật.

SCB rất mong được sự hợp tác hỗ trợ và phối hợp từ khách hàng, Quý Cơ quan hữu quan và Chính quyền địa phương

Trân trọng.

 

top