Search
08/08/2018

Thông báo thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý thu hồi nợ vay - Ông Nguyễn Văn Phú và bà Lê Thị Hiền

Kính gửi: - UBND Xã Ia Băng, huyện Đăk Đoa, tỉnh Gia Lai
- Công an Xã Ia Băng, huyện Đăk Đoa, tỉnh Gia Lai
- Ông Nguyễn Văn Phú và bà Lê Thị Hiền

Bộ luật dân sự hiện hành;

Nghị định 163/2006/NĐ-CP ngày 29/12/2006 về giao dịch bảo đảm và Nghị định số 11/2012/NĐ-CP ngày 22/02/2012 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 163/2006/NĐ-CP;

Thông tư liên tịch số 16/2014/TTLT-BTP-BTNMT-NHNN ngày 06/06/2014 về việc xử lý tài sản đảm bảo;

Nghị quyết số 42/2017/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 21/06/2017 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng;

Thỏa thuận cho vay ngắn hạn số 385/TT.TDNH-SCB.CNGL.17 ngày 13 tháng 07 năm 2017 giữa Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Chi nhánh Gia Lai với (Ông) Nguyễn Văn Phú – (bà ) Lê Thị Hiền;

Hợp đồng thế chấp số 524/HĐ.TC-SCB.CNGL.17 ngày 13 tháng 07 năm 2017 giữa Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Chi nhánh Gia Lai với (Ông) Nguyễn Văn Phú – (bà ) Lê Thị Hiền;

Căn cứ khế ước nhận nợ ngày 14/07/2017 giữa Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Chi nhánh Gia Lai với (Ông) Nguyễn Văn Phú – (bà ) Lê Thị Hiền,

Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Chi nhánh Gia Lai (SCB) đã gửi thông báo số 134/TB-SCB-CNGL.18 ngày 14/06/2018 về việc đề nghị Ông Nguyễn Văn Phú và Bà Lê Thị Hiền tự nguyện bàn giao tài sản bảo đảm/thế chấp để xử lý nợ vay quá hạn của Khách hàng tại SCB. Tuy nhiên, hết thời gian quy định quý khách hàng không tự nguyện bàn giao tài sản thế chấp cho SCB để xử lý theo quy định pháp luật nhằm thu hồi nợ quá hạn.

Nay SCB thông báo về việc thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý nợ của Ông Nguyễn Văn Phú và Bà Lê Thị Hiền tại SCB, cụ thể thu giữ tài sản bảo đảm sau đây:

1. Tài sản bảo đảm:

STT TÊN TÀI SẢN THÔNG TIN CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN
01

Quyền sử dụng đất tại thửa đất số 250, tờ bản đồ số 38 tại Thôn OYố, xã Ia Băng, huyện Đăk Đoa, tỉnh Gia Lai.

* Chứng từ pháp lý: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BN 412105 do UBND Huyện Đăk Đoa, Tỉnh Gia Lai cấp ngày 25/03/2013.

* Đặc điểm tài sản:

Diện tích: 478,5 m2

Hình thức sử dụng:Sử dụng riêng: 478,5 m2. Sử dụng chung: 0 m2.

Mục đích sử dụng: 220m2 đất ở và 258,5m2 Đất TCLN

Thời hạn sử dụng: Lâu dài, tháng 12/2049

* Chủ sở hữu tài sản: (Ông) Nguyễn Văn Phú và (Bà) Lê Thị Hiền

2. Lý do thu giữ:

Khách hàng đã vi phạm nghĩa vụ trả nợ theo Thỏa thuận cho vay ngắn hạn số 385/TT.TDNH-SCB.CNGL.17 ngày 13 tháng 07 năm 2017.

Tạm tính đến hết ngày 01/08/2018 Khách hàng còn nợ SCB với tổng sổ tiền 313.084.191đồng (Bằng chữ: Ba trăm mười ba triệu không trăm tám mươi bốn nghìn một trăm chín mươi một đồng), cụ thể như sau:

Nợ gốc: 300.000.000 đồng;

Lãi trong hạn, lãi quá hạn, phạt: 13.084.191 đồng;

Và tiền lãi tiếp tục phát sinh từ ngày 02/08/2018 cho đến khi Khách hàng thanh toán hết nợ cho SCB theo mức lãi phạt quá hạn của các Thỏa thuận cho vay, phụ lục hợp đồng đã ký và thông báo điều chỉnh lãi (nếu có).

Tuy nhiên đến nay Khách hàng vẫn chưa thực hiện nghĩa vụ trả nợ và chưa thực hiện việc bàn giao tài sản bảo đảm cho SCB để xử lý tài sản thu hồi nợ.

Vì vậy SCB thông báo sẽ tiến hành thu giữ tài sản bảo đảm nêu trên để xử lý thu hồi nợ theo đúng quy định của pháp luật. Việc thu giữ tài sản bảo đảm có sự tham gia của Chính quyền địa phương. Mọi sự cản trở việc thu giữ tài sản sẽ được xử lý theo quy định của pháp luật và phải bồi thường thiệt hại cho SCB (nếu có).

SCB thông báo cho Ông Nguyễn Văn Phú và bà Lê Thị Hiền biết về thời gian và địa điểm tiến hành thu giữ tài sản bảo đảm cụ thể như sau:

Thời gian thu giữ tài sản: Vào lúc 09h ngày 23 tháng 08 năm 2018

Địa điểm thu giữ tài sản: Nơi tài sản tọa lạc tại Thôn OYố, Xã Ia Băng, huyện Đăk Đoa, tỉnh Gia Lai.

Tài sản bảo đảm sẽ được thu giữ: Tài sản nêu tại mục 1 (số thứ tự 1) của Thông báo này.

3. Phương thức xử lý tài sản bảo đảm:

Tùy vào tình hình thực tế SCB sẽ quyết định lựa chọn phương thức xử lý tài sản bảo đảm phù hợp theo quy định pháp luật. Tài sản thế chấp được xử lý bán đấu giá công khai thông qua Pháp nhân có chức năng bán đấu giá tài sản.

Khách hàng được quyền nhận lại tài sản khi hoàn thành nghĩa vụ trả nợ và phí liên quan đến thu hồi, xử lý tài sản trước thời điểm đăng ký tham gia bán đấu giá hoặc trước thời điểm nhận tiền đặt cọc bán tài sản bảo đảm.

Trân trọng.

 

top