Search
05/07/2019

Thông báo thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý thu hồi nợ vay của KH Nguyễn Thị Ngọc Lan

Căn cứ Bộ Luật dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015 của Quốc hội;

Nghị định 163/2006/NĐ-CP ngày 29/12/2006 về giao dịch bảo đảm và Nghị định số 11/2012/NĐ-CP ngày 22/02/2012 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 163/2006/NĐ-CP;

Nghị quyết số 42/2017/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 21/06/2017 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng;

Hợp đồng tín dụng trung dài hạn số 017160082/HĐTD-TDH ngày 02/08/2016 được ký kết giữa Ngân hàng TMCP Sài Gòn-CN Củ Chi và bà Nguyễn Thị Ngọc Lan;

Hợp đồng thế chấp số 47/HĐTC-SCB-CNCC.16 ngày 04/08/2016 được ký kết giữa Ngân hàng TMCP Sài Gòn-CN Củ Chi và bà Nguyễn Thị Ngọc Lan;

Căn cứ hồ sơ, tài liệu khác có liên quan,

Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Chi nhánh Củ Chi (SCB) đã gửi thông báo số: 402/TB-SCB-CNCC.19 ngày 04/09/2018 về việc đề nghị Bên vay/Bên bảo đảm tự nguyện bàn giao tài sản thế chấp để xử lý nợ vay quá hạn của Khách hàng tại SCB. Tuy nhiên, hết thời gian quy định quý khách hàng không tự nguyện bàn giao tài sản thế chấp cho SCB để xử lý theo quy định pháp luật nhằm thu hồi nợ quá hạn.

Do vậy, bằng văn bản này, SCB thông báo đến Quý Khách hàng về việc SCB sẽ thực hiện quyền thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý nợ theo Nghị quyết số 42/2017/QH14 của Quốc Hội, cụ thể thu giữ tài sản bảo đảm sau đây:

1. Tài sản thu giữ:

STT Tên tài sản Chủ tài sản Giấy tờ pháp lý chứng nhận quyền sở hữu/sử dụng tài sản
1

QSDĐ diện tích 1.811,8m2 tại KDC Vĩnh Phú 1, phường Vĩnh Phú, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương

Thửa đất số 438; 1570; 1571; 1572; 1573; 1574; 1575; 1802; Tờ bản đồ số 78 (C4).

Hình thức sử dụng : Sử dụng riêng

Mục đích sử dụng đất : Đất ở tại đô thị

Thời hạn sử dụng : Lâu dài

Nguồn gốc sử dụng đất : Nhận chuyển nhượng đất được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất.

Nguyễn Thị Ngọc Lan

Theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành BT 669035, số vào sổ cấp giấy chứng nhận số CH03426/VP do UBND thị xã Thuận An cấp ngày 04/02/2015

2. Lý do thu giữ:

Khách hàng Nguyễn Thị Ngọc Lan đã vi phạm nghĩa vụ trả nợ đối với SCB theo Hợp đồng tín dụng trung dài hạn số 017160082/HĐTD-TDH ngày 02/08/2016 được ký kết giữa Ngân hàng TMCP Sài Gòn-CN Củ Chi và bà Nguyễn Thị Ngọc Lan, cụ thể:

2.1. Tạm tính đến hết ngày 25/06/2019, Khách hàng Nguyễn Thị Ngọc Lan còn nợ SCB với tổng số tiền là 7.134.904.945 đồng (Bằng chữ: Bảy tỷ một trăm ba mươi triệu chín trăm lẻ bốn nghìn chín trăm bốn mươi lăm đồng), cụ thể như sau:

Chỉ tiêu Số tiền (VNĐ)
Số tiền dư nợ gốc hiện tại 6.067.000.000
Lãi trong hạn 944.177.056
Lãi quá hạn 20.858.572
Phạt chậm trả lãi 102.869.317
Tổng cộng 7.134.904.945

2.2. Tiền lãi tiếp tục phát sinh từ ngày 25/06/2019 (ngày kế tiếp ngày tạm tính nêu trên) cho đến khi khách hàng Nguyễn Thị Ngọc Lan thanh toán hết nợ cho SCB theo mức lãi suất phạt quá hạn của các Hợp đồng tín dụng, Phụ lục hợp đồng đã ký và thông báo điều chỉnh lãi suất của SCB (nếu có).

Đến nay Khách hàng vẫn chưa thực hiện nghĩa vụ trả nợ và chưa thực hiện việc bàn giao tài sản bảo đảm cho SCB để xử lý tài sản thu hồi nợ.

Vì vậy SCB thông báo sẽ tiến hành thu giữ tài sản bảo đảm nêu trên để xử lý thu hồi nợ theo đúng quy định của pháp luật. Việc thu giữ tài sản bảo đảm có sự tham gia của Chính quyền địa phương. Mọi sự cản trở việc thu giữ tài sản sẽ được xử lý theo quy định của pháp luật và phải bồi thường thiệt hại cho SCB (nếu có).

3. Thời gian, địa điểm và thành phần tham gia thu giữ:

SCB thông báo cho Bên vay/ Bên bảo đảm/ Bên chiếm giữ tài sản biết về thời gian và địa điểm tiến hành thu giữ tài sản bảo đảm cụ thể như sau:

Thời gian tiến hành thu giữ: Lúc 09 giờ 00 ngày 23/07/2019.

Địa điểm thu giữ: Thửa đất số 438; 1570; 1571; 1572; 1573; 1574; 1575; 1802, tờ bản đồ số 78 (C4) thuộc KDC Vĩnh Phú 1, phường Vĩnh Phú, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Tài sản bảo đảm sẽ được thu giữ: Tài sản nêu tại mục 1 của Thông báo này.

Thành phần tham gia bao gồm:

  • Đại diện UBND phường Vĩnh Phú, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương.
  • Đại diện Công an phường Vĩnh Phú, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương (nếu có).
  • Đại diện SCB: Lưu Chấn Nguyên – Chức vụ : Giám đốc Chi nhánh.

SCB yêu cầu Khách hàng Nguyễn Thị Ngọc Lan nghiêm túc chấp hành việc bàn giao tài sản, có mặt đúng thời gian và địa điểm nêu trên để hợp tác với SCB trong việc thu giữ tài sản. Mọi hành vi cản trở việc thu giữ tài sản bảo đảm sẽ bị xử lý theo quy định của Pháp luật. Các chi phí phát sinh trong quá trình thực hiện thu giữ sẽ do Khách hàng Nguyễn Thị Ngọc Lan có nghĩa vụ thanh toán.

SCB sẽ thực hiện việc công khai thông tin về thời gian, địa điểm thu giữ, tài sản bảo đảm được thu giữ, lý do thu giữ tại:

  • Trang thông tin điện tử https://www.scb.com.vn;
  • Trụ sở UBND phường Vĩnh Phú, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương.

4. Thông tin liên hệ:

Các vấn đề thắc mắc liên quan đến việc thu giữ tài sản theo nội dung Thông báo này, Quý Cơ quan vui lòng liên hệ với SCB theo thông tin sau:

  • Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Chi nhánh Củ Chi
  • Trụ sở: 294 tỉnh lộ 8, Khu phố 4, thị trấn Củ Chi, huyện Củ Chi, Tp HCM.
  • Đại diện: Ông Lưu Chấn Nguyên - Chức vụ : Giám đốc Chi nhánh
  • Điện thoại : (028) 37925286 - 39725287

5. Phương thức xử lý tài sản bảo đảm:

Tùy vào tình hình thực tế SCB sẽ quyết định lựa chọn phương thức xử lý tài sản bảo đảm phù hợp theo quy định pháp luật.

Khách hàng được quyền nhận lại tài sản khi hoàn thành nghĩa vụ trả nợ và phí liên quan đến việc thu hồi, xử lý tài sản trước thời điểm SCB xử lý tài sản bảo đảm để thu hồi nợ.

SCB rất mong nhận được sự hợp tác của Khách hàng Nguyễn Thị Ngọc Lan và sự hỗ trợ của UBND/Công An phường Vĩnh Phú, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Trân trọng.

 

top