Search
28/08/2019

Thông báo thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý thu hồi nợ vay của Công ty TNHH Tâm Yến

Căn cứ Bộ Luật dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015 của Quốc hội;

Nghị định 163/2006/NĐ-CP ngày 29/12/2006 về giao dịch bảo đảm và Nghị định số 11/2012/NĐ-CP ngày 22/02/2012 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 163/2006/NĐ-CP;

Căn cứ thông tư liên tịch số 16/2014/TTLT-BTP-BTNMT-NHNN ngày 06/06/2014 của Bộ Tư pháp, Bộ Tài nguyên Môi trường và Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn một số vấn đề về xử lý tài sản bảo đảm;

Thỏa thuận cấp tín dụng hạn mức số 017170167-TTCV-HM ngày 02/11/2017 giữa Ngân hàng TMCP Sài Gòn-CN Củ Chi và Công ty TNHH Tâm Yến;

Thỏa thuận cho vay ngắn hạn cụ thể số 017170167-002 ngày 01/06/2018 được ký kết giữa Ngân hàng TMCP Sài Gòn-CN Củ Chi và và Công ty TNHH Tâm Yến;

Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất số 139/HĐTC-SCB-CNCC.17 ngày 02/11/2017 được ký kết giữa Ngân hàng TMCP Sài Gòn-CN Củ Chi và ông Trương Văn Tâm, bà Trần Thị Kim Yến;

Căn cứ tính hình nợ vay của khách hàng,

Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Chi nhánh Củ Chi (SCB) đã gửi thông báo số: 145/TB-SCB-CNCC.19 ngày 19/07/2018 cho Quý ông/bà Trương Văn Tâm, Trần Thị Kim Yến và Công ty TNHH Tâm Yến v/v yêu cầu bàn giao tài sản bảo đảm cho SCB để xử lý thu hồi nợ do Bên được cấp tín dụng là Công ty TNHH Tâm Yến vi phạm nghĩa vụ trả nợ theo Thỏa thuận cấp tín dụng hạn mức số 017170167-TTCV-HM ngày 02/11/2017. Tuy nhiên, đã hết thời gian SCB yêu cầu nhưng Quý ông/bà Trương Văn Tâm, Trần Thị Kim YếnCông ty TNHH Tâm Yến không có thiện chí trong việc bàn giao tài sản bảo đảm để SCB tiến hành xử lý thu hồi nợ.

Do vậy, bằng văn bản này, SCB thông báo đến Quý Khách hàng về việc SCB sẽ thực hiện quyền thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý nợ theo Nghị định số 163/2006/NĐ-CP ngày 29/12/2006 để xử lý thu hồi nợ, chi tiết như sau :

1. Tài sản thu giữ:

STT Loại tài sản bảo đảm Mô tả chi tiết tài sản bảo đảm Tên chủ sở hữu/sử dụng Giấy tờ chứng nhận quyền sở hữu/sử dụng
1

QSD đất 1.733m2 tại tỉnh lộ 7, xã Thái Mỹ, huyện Củ Chi, Tp HCM.

Thửa đất số : 929, 940, 941, 942. Tờ bản đồ số 1

DT : 1.733 m2

Mục đích sử dụng : Đất ở tại nông thôn 835,7m2, đất trồng cây lâu năm 897,3m2

Thời hạn sử dụng : 2064

Trương Văn Tâm & Trần Thị Kim Yến

GCNQSD đất số phát hành Y894092, số vào sổ cấp GCN: 207 QSDĐ/CQ do UBND Huyện Củ Chi cấp ngày 24/08/2004, cập nhật chuyển mục đích sử dụng đất ngày 15/12/2008 và ngày 28/09/2017.

2

QSD đất 1.637m2 tại tỉnh lộ 7, xã Thái Mỹ, huyện Củ Chi, Tp HCM

Thửa đất số : 929-1, 940-1, 941-1, 942-1. Tờ bản đồ số 1

DT : 1.637 m2

Mục đích sử dụng : Đất ở tại nông thôn 766,9 m2, đất trồng cây lâu năm 870,1 m2

Thời hạn sử dụng : 2064

Trương Văm Tâm & Trần Thị Kim Yến

GCNQSD đất số phát hành Y894999, số vào sổ cấp GCN: 210 QSDĐ/CQ do UBND Huyện Củ chi cấp ngày 27/08/2004, cập nhật chuyển mục đích sử dụng đất ngày 15/12/2008 và ngày 28/09/2017

2. Lý do thu giữ:

Do Quý ông/bà Trương Văn Tâm, Trần Thị Kim Yến Công ty TNHH Tâm Yến vi phạm nghĩa vụ bàn giao tài sản và nghĩa vụ trả nợ đối với SCB, SCB tiến hành thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý thu hồi nợ theo quy định của pháp luật.

3. Thời gian, địa điểm và thành phần tham gia thu giữ:

SCB thông báo cho Bên vay/ Bên bảo đảm/ Bên chiếm giữ tài sản biết về thời gian và địa điểm tiến hành thu giữ tài sản bảo đảm cụ thể như sau

Thời gian thu giữ tài sản: Lúc 09 giờ 30 ngày 10/09/2019.

Địa điểm thu giữ tài sản: Thửa đất số 929, 940, 941, 942, 929-1, 940-1, 941-1, 942-1, tờ bản đồ số 1 thuộc xã Thái Mỹ, huyện Củ Chi, Tp HCM.

Tài sản bảo đảm sẽ được thu giữ: Tài sản nêu tại mục 1 của Thông báo này

Thành phần tham gia bao gồm:

  • Đại diện UBND xã Thái Mỹ, huyện Củ Chi, Tp HCM.
  • Đại diện Công an xã Thái Mỹ, huyện Củ Chi, Tp HCM (nếu có).
  • Đại diện SCB:
    + Lưu Chấn Nguyên – Chức vụ : Giám đốc Chi nhánh.

SCB yêu cầu Quý ông/bà Trương Văn Tâm, Trần Thị Kim YếnCông ty TNHH Tâm Yến nghiêm túc chấp hành việc bàn giao tài sản, có mặt đúng thời gian và địa điểm nêu trên để hợp tác với SCB trong việc thu giữ tài sản. Mọi hành vi cản trở việc thu giữ tài sản bảo đảm sẽ bị xử lý theo quy định của Pháp luật. Các chi phí phát sinh trong quá trình thực hiện thu giữ sẽ do Quý ông/bà Trương Văn Tâm, Trần Thị Kim Yến Công ty TNHH Tâm Yến có nghĩa vụ thanh toán.

SCB sẽ thực hiện việc công khai thông tin về thời gian, địa điểm thu giữ, tài sản bảo đảm được thu giữ, lý do thu giữ tại:

Trang thông tin điện tử https://www.scb.com.vn;

Trụ sở UBND xã Thái Mỹ, huyện Củ Chi, Tp HCM và trụ sở UBND xã Tân Mỹ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

4. Thông tin liên hệ:

Các vấn đề thắc mắc liên quan đến việc thu giữ tài sản theo nội dung Thông báo này, Quý Cơ quan vui lòng liên hệ với SCB theo thông tin sau:

  • Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Chi nhánh Củ Chi.
  • Trụ sở: 294 tỉnh lộ 8, Khu phố 4, thị trấn Củ Chi, huyện Củ Chi, Tp HCM.
  • Đại diện : Ông Lưu Chấn Nguyên - Chức vụ : Giám đốc Chi nhánh.
  • Điện thoại : (028) 37925286 - 39725287

5. Phương thức xử lý tài sản bảo đảm

Tùy vào tình hình thực tế SCB sẽ quyết định lựa chọn phương thức xử lý tài sản bảo đảm phù hợp theo quy định pháp luật.

Khách hàng được quyền nhận lại tài sản khi hoàn thành nghĩa vụ trả nợ và phí liên quan đến việc thu hồi, xử lý tài sản trước thời điểm SCB xử lý tài sản bảo đảm để thu hồi nợ.

SCB rất mong nhận được sự hợp tác của Quý ông/bà Trương Văn Tâm, Trần Thị Kim YếnCông ty TNHH Tâm Yến và sự hỗ trợ của UBND/Công An xã Thái Mỹ, huyện Củ Chi, Tp HCM.

Trân trọng.

 

top