Search
05/07/2018

Thông báo thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý thu hồi nợ quá hạn - Ông Nguyễn Huy Du

Kính gửi:
- UBND TT. IaKha, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai;
- UBND xã Ia Pếch, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai;
- Công an xã Ia Pếch;
- Ông Nguyễn Huy Du (Địa chỉ: Tổ dân phố 5, TT. IaKha, huyện IaGrai, tỉnh Gia Lai)

 

- Căn cứ Bộ luật dân sự;

- Căn cứ Nghị định 163/2006/NĐ-CP ngày 29/12/2006 về giao dịch bảo đảm và Nghị định số 11/2012/NĐ-CP ngày 22/02/2012 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 163/2006/NĐ-CP;

- Căn cứ Thông tư liên tịch số 16/2014/TTLT-BTP-BTNMT-NHNN ngày 06/6/2014 về việc xử lý tài sản bảo đảm;

- Căn cứ nghị quyết 42/2017/QH14 ngày 21/06/2017 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng;

- Căn cứ vào Hợp đồng tín dụng ngắn hạn số 403/HĐ.TDNH-SCB.CNGL.16 ngày 27/09/2016 giữa Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Chi nhánh Gia Lai và Ông Nguyễn Huy Du;

- Căn cứ vào Hợp đồng thế chấp tài sản số 366/HĐ.TC-SCB.CNGL.15 ngày 11/09/2015 và các phụ lục kèm theo giữa Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Chi nhánh Gia Lai và Ông Nguyễn Huy Du;

- Căn cứ vào bảng kê rút vốn (Kiêm khế ước nhận nợ) của Ông Nguyễn Huy Du ngày 29/09/2016;

- Căn cứ biên bản xác minh hộ vay vốn không có mặt tại địa phương ngày 09/08/2017 giữa Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Chi nhánh Gia Lai và Công an thị trấn Ia Kha, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai
Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Chi nhánh Gia Lai đã làm việc với Công an thị trấn Ia Kha, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai về việc Gia đình Ông Nguyễn Huy Du đã bỏ trốn khỏi địa phương theo Biên bản xác minh hộ vay vốn không có mặt tại địa phương ngày 09/08/2017;

 

Nay Ngân hàng TMCP Sài Gòn- Chi nhánh Gia Lai thông báo về việc thu giữ tài sản đảm bảo để xử lý nợ của Ông Nguyễn Huy Du, cụ thể thu giữ tài sản bảo đảm sau đây:

1. Tài sản bảo đảm:

Stt Tên tài sản Thông tin chi tiết về tài sản
01 Quyền sử dụng đất tại thửa đất số 161; tờ bản đồ số 125 tại xã IaPếch, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai

Chứng từ pháp lý: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BY 187653 do UBND huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai cấp ngày 04/06/2015.

Đặc điểm tài sản:

  • Diện tích: 9.366 m2 đất TCLN.
  • Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng: 9.366 m2. Sử dụng chung: 0 m2.
  • Mục đích sử dụng: Đất TCLN
  • Thời gian sử dụng: 2065

Chủ sở hữu tài sản: Ông Nguyễn Huy Du.

 

2. Lý do thu giữ tài sản bảo đảm:

Lý do thu giữ tài sản đảm bảo: Ông Nguyễn Huy Du đã vi phạm hợp đồng tín dụng ngắn hạn số 403/HĐ.TDNH-SCB.CNGL.16 ngày 27/09/2016, không thực hiện nghĩa vụ trả nợ theo hợp đồng đã ký kết, Ông Nguyễn Huy Du đã bỏ đi khỏi địa phương từ ngày 09/08/2017 đến nay không xác định nơi cư trú.

Tạm tính đến ngày 26/06/2018 Ông Nguyễn Huy Du còn đang nợ Ngân Hàng TMCP Sài Gòn – CN Gia Lai số tiền là: 407.666.320 đồng (Bằng chữ: Bốn trăm lẻ bảy triệu sáu trăm sáu mươi sáu ngàn ba trăm hai mươi đồng), cụ thể như sau:

+ Nợ gốc: 350.000.000 đồng

+ Lãi trong hạn, lãi quá hạn, phạt lãi chậm thanh toán: 57.666.320 đồng

Và lãi tiếp tục phát sinh từ ngày 27/06/2018 cho đến khi Ông Nguyễn Huy Du thanh toán hết nợ cho Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Chi nhánh Gia Lai theo mức lãi phạt quá hạn của hợp đồng tín dụng ngắn hạn số 403/HĐ.TDNH-SCB.CNGL.16 ngày 27/09/2016 giữa Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Chi nhánh Gia Lai và Ông Nguyễn Huy Du .Tuy nhiên đến nay Ông Nguyễn Huy Du vẫn chưa thực hiện nghĩa vụ trả nợ cho Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Chi nhánh Gia Lai và chưa thực hiện việc bàn giao tài sản bảo đảm cho SCB để xử lý tài sản thu hồi nợ.

Nay Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - CN Gia Lai thông báo đến UBND thị trấn Ia Kha, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai và UBND xã Ia Pếch, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai về việc thu giữ tài sản bảo đảm nêu trên để xử lý nợ. Việc thu giữ có sự tham gia của Chính quyền địa phương. Mọi sự cản trở việc thu giữ tài sản sẽ được xử lý theo quy định của pháp luật và phải bồi thường thiệt hại cho Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Chi nhánh Gia Lai.

Thời gian và địa điểm thu giữ tài sản bảo đảm cụ thể như sau:

Thời gian thu giữ tài sản bảo đảm: Vào lúc 09h ngày 16 tháng 07 năm 2018.

Địa điểm thu giữ tài sản bảo đảm: nơi tài sản tọa lạc tại Xã Ia Pếch, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai.

Tài sản bảo đảm sẽ tiến hành thu giữ: Tài sản nêu tại mục 1 của Thông báo này.

3. Phương thức xử lý tài sản bảo đảm:

Tùy tình hình thực tế Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Chi nhánh Gia Lai sẽ quyết định lựa chọn phương thức xử lý Tài sản Bảo đảm phù hợp theo quy định pháp luật.

 

top