Search
08/09/2018

Thông báo thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý thu hồi nợ quá hạn - Khách hàng Nguyễn Thị Ngọc Lan

Căn cứ Bộ luật dân sự;

Căn cứ Nghị quyết số 42/2017/QH14 Về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng;

Căn cứ Nghị định 163/2006/NĐ-CP ngày 29/12/2006 về giao dịch bảo đảm và Nghị định số 11/2012/NĐ-CP ngày 22/02/2012 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 163/2006/NĐ-CP;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 16/2014/TTLT-BTP-BTNMT-NHNN ngày 06/6/2014 về việc xử lý tài sản bảo đảm;

Căn cứ Hợp đồng tín dụng số 017160082/HĐTD-TDH ngày 02/08/2016 giữa bà Nguyễn Thị Ngọc Lan và Ngân hàng TMCP Sài Gòn – CN Củ Chi;

Căn cứ Hợp đồng thế chấp số 47/HĐTC-SCB-CNCC.16 ngày 04/08/2016, được chứng thực tại Phòng Công chứng Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, số chứng thực: 4608, quyển 03/TP/CC/HĐGD. Đăng ký giao dịch đảm bảo tại Văn phòng Đăng ký Đất đai Thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương ngày 04/08/2016. Vào sổ tiếp nhận hồ sơ: Quyển 01 số thứ tự 1708;

Ngân hàng TMCP Sài Gòn đã Thông báo số 402/TB-SCB-CNCC.18 ngày 04/9/2018 về việc bàn giao tài sản bảo đảm để xử lý nợ vay quá hạn của Bà Nguyễn Thị Ngọc Lan tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB). Tuy nhiên, bà Lan không tự nguyện bàn giao tài sản thế chấp cho Ngân hàng TMCP Sài Gòn – CN Củ Chi xử lý theo quy định pháp luật để thu hồi nợ quá hạn.

Nay Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Chi nhánh Củ Chi thông báo về việc thu giứ tài sản thế chấp, cụ thể thu giữ tải sản bảo đảm sau đây:

1. Tài sản bảo đảm:

STT Loại tài sản Đặc điểm Chủ tài sản Giấy tờ pháp lý chứng nhận quyền sở hữu/sử dụng tài sản
1

Quyền sử dụng đất tại địa chỉ : KDC Vĩnh Phú 1, Phường Vĩnh Phú, Thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Thửa đất số: 438; 1570; 1571; 1572; 1573; 1574; 1575; 1802
Tờ bản đồ số: 78 (C4)
Diện tích công nhận : 1.811,8 m2

Nguyễn Thị Ngọc Lan

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BT 669035, số vào sổ cấp GCN: CH03426/VP do UBND Thị xã Thuận An cấp ngày 04/02/2015.

2. Lý do yêu cầu bàn giao tài sản bảo đảm

Bà Nguyễn Thị Ngọc Lan đã vi phạm nghĩa vụ trả nợ theo Hợp đồng tín dụng số: 017160082/HĐTD-TDH ngày 02/08/2016 được ký kết giữa bà và Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Chi nhánh Củ Chi.

Tạm tính đến hết ngày 31/8/2018 bà Lan còn nợ Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Chi nhánh Củ Chi tổng số tiền là: 6.439.403.579 đồng (Bằng chữ: Sáu tỷ bốn trăm ba mươi chín triệu bốn trăm lẻ ba ngàn năm trăm bảy mươi chín đồng), cụ thể như sau:

  • Nợ gốc: 6.067.000.000 đồng;
  • Lãi trễ hạn: 357.700.389 đồng;
  • Phạt chậm trả: 14.703.190 đồng;

Tổng cộng: 6.439.403.579 đồng (Bằng chữ: Sáu tỷ bốn trăm ba mươi chín triệu bốn trăm lẻ ba ngàn năm trăm bảy mươi chín đồng)

Và lãi tiếp tục phát sinh từ ngày 01/09/2018 (ngày kế tiếp ngày tạm tính nêu trên) cho đến khi bà Lan thanh toán hết nợ cho Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Chi nhánh Củ Chi theo mức lãi phạt quá hạn của các hợp đồng tín dụng, phụ lục hợp đồng đã ký và thông báo điều chỉnh lãi (nếu có).

Tuy nhiên đến nay bà Nguyễn Thị Ngọc Lan vẫn chưa thực hiện nghĩa vụ trả nợ cho Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Chi nhánh Củ Chi.

Nay Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Chi nhánh Củ Chi thông báo sẽ thu giữ tài sản bảo đảm nêu trên để xử lý thu hồi nợ theo đúng quy định của pháp luật. Việc thu giữ tài sản bảo đảm có sự tham gia của Chính quyền địa phương. Mọi việc chậm trễ trong việc bàn giao tài sản bảo đảm sẽ được xử lý theo quy định của pháp luật và phải bồi thường thiệt hại cho Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Chi nhánh Củ Chi (nếu có).

Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Chi nhánh Củ Chi thông báo cho Bà Nguyễn Thị Ngọc Lan biết về thời gian và địa điểm tiến hành giao nhận tài sản bảo đảm cụ thể như sau:

Thời gian bàn giao tài sản: Vào 14 h00 ngày 24 tháng 9 năm 2018

Địa điểm thu giữ và bàn giao tài sản: KDC Vĩnh Phú 1, Phường Vĩnh Phú, Thị Xã Thuận An, Bình Dương

Tài sản bảo đảm sẽ được Thu giữ/ giao/ nhận: Tài sản nêu tại mục 1 của Thông báo này.

3. Phương thức xử lý tài sản bảo đảm:

Tùy tình hình thực tế Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Chi nhánh Củ Chi sẽ quyết định lựa chọn phương thức xử lý Tài sản Bảo đảm phù hợp theo quy định pháp luật. Tài sản thế chấp được xử lý Bán đấu giá công khai thông qua Pháp nhân có chức năng bán đấu giá tài sản.

 

top