Search
24/05/2018

Thông báo thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý thu hồi nợ quá hạn - Khách hàng là Ông Trương Minh Tuấn và Bà Trương Thị Diễm

- Căn cứ Bộ luật dân sự;

- Căn cứ Nghị định 163/2006/NĐ-CP ngày 29/12/2006 về giao dịch bảo đảm và Nghị định số 11/2012/NĐ-CP ngày 22/02/2012 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 163/2006/NĐ-CP;

- Căn cứ Thông tư liên tịch số 16/2014/TTLT-BTP-BTNMT-NHNN ngày 06/6/2014 về việc xử lý tài sản bảo đảm;

- Căn cứ nghị quyết 42/2017/QH14 ngày 21/06/2017 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng;

- Căn cứ vào Hợp đồng tín dụng ngắn hạn số 519/HĐ.TDNH-SCB.CNGL.16 ngày 22/11/2016 giữa Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Chi nhánh Gia Lai và Ông Trương Minh Tuấn – Bà Trương Thị Diễn;

- Căn cứ vào Hợp đồng thế chấp tài sản số 571/HĐ.TC-SCB.CNGL.16 ngày 22/11/2016 giữa Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Chi nhánh Gia Lai và Ông Trương Minh Tuấn – Bà Trương Thị Diễn;

- Căn cứ vào bảng kê rút vốn (Kiêm khế ước nhận nợ) của Ông Trương Minh Tuấn – Bà Trương Thị Diễn ngày 24/11/2016;

- Căn cứ biên bản xác minh hộ vay vốn không có mặt tại địa phương ngày 02/05/2017 giữa Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Chi nhánh Gia Lai và Công an Xã Ia Boòng, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai. Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Chi nhánh Gia Lai đã làm việc với Công an Xã Ia Boòng, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai về việc Gia đình Ông Trương Minh Tuấn – Bà Trương Thị Diễn đã bỏ trốn khỏi địa phương theo Biên bản xác minh hộ vay vốn không có mặt tại địa phương ngày 02/05/2017;

Nay Ngân hàng TMCP Sài Gòn- Chi nhánh Gia Lai thông báo về việc thu giữ tài sản đảm bảo để xử lý nợ của Ông Trương Minh Tuấn – Bà Trương Thị Diễn, cụ thể thu giữ tài sản bảo đảm sau đây:

1. Tài sản bảo đảm:

STT TÊN TÀI SẢN THÔNG TIN CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN

1

Quyền sử dụng đất tại thửa đất số 8; tờ bản đồ số 56 tại Làng Briêng, Xã Ia Boòng, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai

Chứng từ pháp lý: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BĐ 255224 do UBND huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai cấp ngày 13/01/2011.

Đặc điểm tài sản:

Diện tích: 3839 m2

Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng: 3839 m2. Sử dụng chung: 0 m2.

Mục đích sử dụng: Đất TCLN

Thời gian sử dụng: Đến tháng 01/2061

Chủ sở hữu tài sản: Ông Trương Minh Tuấn – Bà Trương Thị Diễn

2

Quyền sử dụng đất tại thửa đất số 14,15,23,24,34,39,74; tờ bản đồ số 56 tại Làng Briêng, Xã Ia Boòng, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai

Chứng từ pháp lý: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AP 226924 do UBND huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai cấp ngày 24/06/2009.

Đặc điểm tài sản:

Diện tích: 28.573 m2

Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng: 28.573 m2. Sử dụng chung: 0 m2.

Mục đích sử dụng: Đất TCLN

Thời gian sử dụng: Đến tháng 06/2059

Chủ sở hữu tài sản: Ông Trương Minh Tuấn – Bà Trương Thị Diễn

Hợp đồng thế chấp MMTB/Dây chuyền sản xuất/phương tiện vận tải số 310/HĐTC-SCB-CNĐT.17 ngày 26/06/2017

Hợp đồng thế chấp quyền tài sản số 08/HĐTC-SCB-CNĐT.17 ngày 23/01/2017

Hợp đồng thế chấp quyền tài sản số 10/HĐTC-SCB-CNĐT.17 ngày 23/01/2017

3

Quyền sử dụng đất tại thửa đất số 28; tờ bản đồ số 56 tại Làng Briêng, Xã Ia Boòng, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai

Chứng từ pháp lý: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AE 011909 do UBND huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai cấp ngày 22/08/2006.

Đặc điểm tài sản:

Diện tích: 2669 m2

Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng: 2669 m2. Sử dụng chung: 0 m2.

Mục đích sử dụng: Đất TCLN

Thời gian sử dụng: Đến tháng 07/2026

Chủ sở hữu tài sản: Ông Trương Minh Tuấn – Bà Trương Thị Diễn

2. Lý do thu giữ tài sản bảo đảm:

Lý do thu giữ tài sản đảm bảo: Ông Trương Minh Tuấn – Bà Trương Thị Diễn đã vi phạm hợp đồng tín dụng ngắn hạn số 519/HĐ.TDNH-SCB.CNGL.16 ngày 22/11/2016, không thực hiện nghĩa vụ trả nợ theo hợp đồng đã ký kết, Ông Trương Minh Tuấn – Bà Trương Thị Diễn đã bỏ đi khỏi địa phương từ ngày 10/04/2017 đến nay không xác định nơi cư trú.

Tạm tính đến ngày 21/05/2018 Ông Trương Minh Tuấn – Bà Trương Thị Diễn còn đang nợ Ngân Hàng TMCP Sài Gòn – CN Gia Lai số tiền là: 1.735.773.595 đồng (Bằng chữ: Một tỷ bảy trăm ba mươi lăm triệu bảy trăm bảy mươi ba ngàn năm trăm chín mươi lăm đồng), cụ thể như sau:

+ Nợ gốc: 1.500.000.000 đồng

+ Lãi trong hạn, lãi quá hạn, phạt lãi chậm thanh toán: 235.773.595 đồng

Và lãi tiếp tục phát sinh từ ngày 22/05/2018 cho đến khi Ông Trương Minh Tuấn – Bà Trương Thị Diễn thanh toán hết nợ cho Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Chi nhánh Gia Lai theo mức lãi phạt quá hạn của hợp đồng tín dụng ngắn hạn số 519/HĐ.TDNH-SCB.CNGL.16 ngày 22/11/2016 giữa Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Chi nhánh Gia Lai và Ông Trương Minh Tuấn – Bà Trương Thị Diễn .Tuy nhiên đến nay Ông Trương Minh Tuấn – Bà Trương Thị Diễn vẫn chưa thực hiện nghĩa vụ trả nợ cho Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Chi nhánh Gia Lai và chưa thực hiện việc bàn giao tài sản bảo đảm cho SCB để xử lý tài sản thu hồi nợ.

Nay Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - CN Gia Lai thông báo đến UBND Xã Ia Boòng, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai về việc thu giữ tài sản bảo đảm nêu trên để xử lý nợ. Việc thu giữ có sự tham gia của Chính quyền địa phương. Mọi sự cản trở việc thu giữ tài sản sẽ được xử lý theo quy định của pháp luật và phải bồi thường thiệt hại cho Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Chi nhánh Gia Lai.

Thời gian và địa điểm thu giữ tài sản bảo đảm cụ thể như sau:

Thời gian thu giữ tài sản bảo đảm: Vào lúc 09h ngày 12 tháng 06 năm 2018.

Địa điểm thu giữ tài sản bảo đảm: Làng Briêng, Xã Ia Boòng, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai.

Tài sản bảo đảm sẽ tiến hành thu giữ: Tài sản nêu tại mục 1 của Thông báo này.

3. Phương thức xử lý tài sản bảo đảm:

Tùy tình hình thực tế Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Chi nhánh Gia Lai sẽ quyết định lựa chọn phương thức xử lý Tài sản Bảo đảm phù hợp theo quy định pháp luật. Tài sản thế chấp được xử lý Bán đấu giá công khai thông qua Pháp nhân có chức năng bán đấu giá tài sản.

 

top