Search
04/07/2018

Thông báo thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý thu hồi nợ - Ông Văn Công Tám và Bà Nguyễn Thị Lách

Kính gửi: - Ông Văn Công Tám, Bà Nguyễn Thị Lách

- Căn cứ Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015 của Quốc hội

- Căn cứ nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21/06/2017 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng;

- Căn cứ Nghị định số 163/2006/NĐ-CP ngày 29/12/2006 về giao dịch bảo đảm và Nghị định số 11/2012/NĐ-CP ngày 22/02/2012 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 163/2006/NĐ-CP;

- Căn cứ thông tư liên tịch số 16/2014/TTLT-BTP-BTNMT-NHNN ngày 06/06/2014 của Bộ Tư pháp, Bộ Tài nguyên Môi trường và Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn một số vấn đề vềxử lý tài sản bảo đảm;

- Căn cứ Hợp đồng tín dụng trung dài hạn số 85/HĐTD-SCB-CNLA.16 ngày 19/09/2016 giữa Ngân hàng TMCP Sài Gòn Chi nhánh Long An với Ông Văn Công Tám, bà Nguyễn Thị Lách và ông Văn Công Quốc;

- Căn cứ Hợp đồng tín dụng trung dài hạn số 85.1/HĐTD-SCB-CNLA.16 ngày 19/09/2016 giữa Ngân hàng TMCP Sài Gòn Chi nhánh Long An với Ông Văn Công Tám, bà Nguyễn Thị Lách và ông Văn Công Quốc;

- Căn cứ Hợp đồng thế chấp số 85/HĐTC-SCB-CNLA.16 ngày 19/09/2016 giữa Ngân hàng TMCP Sài Gòn và Ông Văn Công Tám, bà Nguyễn Thị Lách;

- Căn cứ hồ sơ, tài liệu khác có liên quan,

 

Ông Văn Công Tám và bà Nguyễn Thị Lách đã vi phạm nghĩa vụ trả nợ theo Hợp đồng tín dụng trung dài hạn số 85/HĐTD-SCB-CNLA.16 ngày 19/09/2016 và Hợp đồng tín dụng trung dài hạn số 85.1/HĐTD-SCB-CNLA.16 ngày 19/09/2016. Ngân hàng TMCP Sài Gòn đã nhiều lần làm việc với Ông Văn Công Tám và bà Nguyễn Thị Lách để thực hiện yêu cầu trả nợ nhưng khách hàng không có thiện chí trả nợ.

Do đó, bằng văn bản này, SCB thông báo đến Ông Văn Công Tám, bà Nguyễn Thị Lách về việc SCB sẽ thực hiện quyền thu giữ tài sản bảo đảm theo Nghị quyết số 42/2017/QH14 để xử lý thu hồi nợ, chi tiết như sau:

1. Tài sản thu giữ:

STT Loại tài sản Đặc điểm Chủ tài sản Giấy tờ pháp lý chứng nhận quyền sở hữu/sử dụng tài sản
01

Bất động sản

 Thửa đất số 1509, tờ bản đồ số 5.

 Địa chỉ: Ấp 3, Xã Thạnh Trị, Thị xã Kiến Tường, Tỉnh Long An.

 Hình thức sử dụng: Riêng 4.265 m2,

 Mục đích sử dụng: Đất ở tại nông thôn

Ông Văn Công Tám và bà Nguyễn Thị Lách

GCN QSDĐ, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CĐ494135, số vào sổ cấp GCN: CS00531 do Sở tài nguyên & Môi trường tỉnh Long An cấp ngày 13/05/2016

02 Bất động sản

 Thửa đất số 1510, tờ bản đồ số 5.

 Địa chỉ: Ấp 3, Xã Thạnh Trị, Thị xã Kiến Tường, Tỉnh Long An.

 Hình thức sử dụng: Riêng 3.229 m2,

 Mục đích sử dụng: Đất ở tại nông thôn

 Quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất: Nhà ở

 Loại nhà ở: Nhà ở riêng lẻ.

 Diện tích xây dựng: 232 m2, diện tích sàn: 232 m2

 Hình thức sở hữu: Sở hữu riêng.

 Cấp (hạng): 4

Ông Văn Công Tám và bà Nguyễn Thị Lách

GCN QSDĐ, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CĐ494136, số vào sổ cấp GCN: CS00530 do Sở tài nguyên & Môi trường tỉnh Long An cấp ngày 13/05/2016, cập nhật bổ sung quyền sở hữu nhà ở ngày 29/08/2016

03 Bất động sản

 Thửa đất số 1012, 1013, 1014, tờ bản đồ số 5.

 Địa chỉ: Ấp 3, Xã Thạnh Trị, Thị xã Kiến Tường, Tỉnh Long An.

 Hình thức sử dụng: Riêng 14.728 m2,

 Mục đích sử dụng: Đất lúa

Ông Văn Công Tám và bà Nguyễn Thị Lách

GCN QSDĐ, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BC330314, số vào sổ cấp GCN: CH 00094 do UBND huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An cấp ngày 01/09/2010, cập nhật thay đổi thời hạn sử dụng đất ngày 24/09/2013, cập nhật chuyển mục đích sử dụng đất ngày 04/04/2016, cập nhật thay đổi chủ sở hữu và thời hạn sử dụng đất ngày 12/04/2016, cập nhật tách thửa, chuyển mục đích sử dụng đất, thay đổi diện tích sử dụng đất ngày 09/05/2016

 

2. Lý do thu giữ:

Do Quý Ông Văn Công Tám, bà Nguyễn Thị Lách vi phạm nghĩa vụ trả nợ đối với SCB. SCB tiến hành thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý thu hồi nợ theo quy định của pháp luật.

3. Thời gian, địa điểm và thành phần tham gia thu giữ

Thời gian tiến hành thu giữ: Vào lúc 13giờ 30 phút…ngày 17 tháng 07 năm 2018

Địa điểm thu giữ: Ấp 3, Xã Thạnh Trị, Thị xã Kiến Tường, Tỉnh Long An.

Thành phần tham gia bao gồm:

+ Đại diện UBND Xã Thạnh Trị, Thị xã Kiến Tường, Tỉnh Long An.

+ Đại diện Công an Xã Thạnh Trị, Thị xã Kiến Tường, Tỉnh Long An.

+ Đại diện SCB: Ông Nguyễn Quốc Khánh – Phó Giám Đốc Phụ Trách Chi Nhánh

SCB yêu cầu Ông Văn Công Tám, bà Nguyễn Thị Lách nghiêm túc chấp hành việc bàn giao tài sản, có mặt đúng thời gian và địa điểm nêu trên để hợp tác với SCB trong việc thu giữ tài sản. Mọi hành vi cản trở việc thu giữ tài sản bảo đảm sẽ bị xử lý theo quy định của Pháp luật. Các chi phí phát sinh trong quá trình thực hiện thu giữ sẽ do Ông Văn Công Tám, bà Nguyễn Thị Lách và ông Văn Công Quốc có nghĩa vụ thanh toán.

SCB sẽ thực hiện việc công khai thông tin về thời gian, địa điểm thu giữ, tài sản bảo đảm được thu giữ, lý do thu giữ tại:

Trang thông tin điện tử https://www.scb.com.vn;

Trụ sở UBND Xã Thạnh Trị, Thị xã Kiến Tường, Tỉnh Long An;

4. Thông tin liên hệ

Các vấn đề thắc mắc liên quan đến việc bàn giao tài sản theo nội dung Thông báo này, Quý Ông Văn Công Tám, bà Nguyễn Thị Lách vui lòng liên hệ với SCB theo thông tin sau:

Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Chi nhánh Long An

Địa chỉ: 68A Hùng Vương, Phường 2, Thành phố Tân An, tỉnh Long An.

Ông NGUYỄN QUỐC KHÁNH     Chức vụ: Phó Giám đốc Phụ trách Chi nhánh    Điện thoại: 0908 216 901

SCB thông báo để Quý Ông Văn Công Tám, bà Nguyễn Thị Lách được biết và phối hợp thực hiện.

Trân trọng.

 

top