Search
21/06/2019

Thông báo thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý thu hồi nợ Ông Tạ Hiệp Hòa và Bà Phan Thị Hương

Căn cứ Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21/06/2017 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng;

Căn cứ Thỏa thuận cho vay trung dài hạn số 220170169/TTCV ngày 12/07/2017 giữa Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Chi nhánh Chợ Hàn (nay là Chi nhánh Sông Hàn) và Ông Tạ Hiệp Hòa, Bà Phan Thị Hương;

Căn cứ các Hợp đồng thế chấp số 220170169/HĐTC ngày 12/07/2017 giữa Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Chi nhánh Chợ Hàn (nay là Chi nhánh Sông Hàn) và Ông Tạ Hiệp Hòa, Bà Phan Thị Hương;

Căn cứ hồ sơ, tài liệu khác có liên quan,

Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) đã có các Thông báo số 671/TB-SCB-CNSH.18 ngày 19/09/2018 về việc đề nghị Bên vay tự nguyện bàn giao tài sản bảo đảm cho SCB để xử lý thu hồi nợ do khách hàng đã vi phạm nghĩa vụ trả nợ theo Thỏa thuận cho vay trung dài hạn số 220170169/TTCV ngày 12/07/2017. Tuy nhiên, đã hết thời gian SCB yêu cầu rất lâu nhưng Ông Tạ Hiệp Hòa, Bà Phan Thị Hương không có thiện chí trong việc bàn giao tài sản bảo đảm để SCB tiến hành xử lý thu hồi nợ

Do vậy, bằng văn bản này SCB thông báo đến Quý khách hàng về việc SCB sẽ thực hiện quyền thu giữ tài sản bảo đảm theo Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21/06/2017 của Quốc hội, chi tiết như sau:

1.Tài sản thu giữ:

STT Tên tài sản Đặc điểm Chủ tài sản Giấy tờ pháp lý chứng nhận quyền sở hữu/sử dụng tài sản
1

Phương tiện vận tải: Xe oto Ford Ranger Wildtrak 3.2L AT 4x4

- Số khung: FF50HW721029
- Số máy: P5AT2433578
- Biển kiểm soát:
92C-115.33

Ông Tạ Hiệp Hòa và Bà Phan Thị Hương

Chứng nhận đăng ký ô tô số 017279 do Phòng CSGT CA Quảng Nam cấp ngày 11/07/2017

2.Lý do thu giữ:

Do Ông Tạ Hiệp Hòa và Bà Phan Thị Hương vi phạm nghĩa vụ trả nợ đối với SCB, SCB tiến hành thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý thu hồi nợ theo quy định của pháp luật.

3. Thời gian, địa điểm và thành phần tham gia thu giữ:

Thời gian tiến hành thu giữ: Vào lúc 09 giờ 00 phút, ngày 28 tháng 6 năm 2019 hoặc khi SCB phát hiện được tài sản.

Địa điểm thu giữ: Thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam và/hoặc nơi phát hiện được tài sản.

Thành phần tham gia bao gồm:

  • Đại diện UBND Thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam và/hoặc nơi phát hiện TSĐB.
  • Đại diện Công an Thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam và/hoặc nơi phát hiện TSĐB.
  • Đại diện SCB: Ông Đoàn Minh Dũng Chức vụ: NV KHCN.

SCB yêu cầu Ông Tạ Hiệp Hòa và Bà Phan Thị Hương nghiêm túc chấp hành việc bàn giao tài sản, có mặt đúng thời gian và địa điểm nêu trên để hợp tác với SCB trong việc thu giữ tài sản. Mọi hành vi cản trở việc thu giữ tài sản bảo đảm sẽ bị xử lý theo quy định của Pháp luật. Các chi phí phát sinh trong quá trình thực hiện thu giữ sẽ do Ông Tạ Hiệp Hòa và Bà Phan Thị Hương có nghĩa vụ thanh toán

SCB sẽ thực hiện việc công khai thông tin về thời gian, địa điểm thu giữ, tài sản bảo đảm được thu giữ, lý do thu giữ tại:

  • Trang thông tin điện tử https://www.scb.com.vn;
  • Trụ sở UBND Thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam

4. Thông tin liên hệ:

Các vấn đề thắc mắc liên quan đến việc bàn giao tài sản theo nội dung Thông báo này, Quý khách hàng vui lòng liên hệ với SCB theo thông tin sau:

  • Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Chi nhánh Sông Hàn
  • Địa chỉ: số 16 Trần Phú, Phường Thạch Thang, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng.
  • Đại diện: Lê Hồng Thịnh - Chức vụ: Giám đốc Chi nhánh

SCB rất mong được sự hỗ trợ và phối hợp từ Quý Cơ quan.

Trân trọng.

 

top