Search
16/07/2018

Thông báo thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý thu hồi nợ - Ông Nguyễn Xuân Trường

Kính gửi:
- Công ty TNHH TM DV Tín Lộc Phát;
- Ông Nguyễn Xuân Trường

- Căn cứ Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015 của Quốc hội

- Căn cứ nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21/06/2017 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng;

- Căn cứ Nghị định số 163/2006/NĐ-CP ngày 29/12/2006 về giao dịch bảo đảm và Nghị định số 11/2012/NĐ-CP ngày 22/02/2012 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 163/2006/NĐ-CP;

- Căn cứ thông tư liên tịch số 16/2014/TTLT-BTP-BTNMT-NHNN ngày 06/06/2014 của Bộ Tư pháp, Bộ Tài nguyên Môi trường và Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn một số vấn đề vềxử lý tài sản bảo đảm;

- Căn cứ Hợp đồng tín dụng/Thoả thuận cấp tín dụng số 173/HĐTDNH-SCB.CNTN.16 ngày 02/12/2016 được ký kết giữa Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Chi Nhánh Thống Nhất và Công ty TNHH TM DV Tín Lộc Phát, ông Nguyễn Xuân Trường;

- Căn cứ Hợp đồng thế chấp số 103/HĐTC-SCB.CNTN.16 ngày 02/12/2016 được ký kết giữa Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Chi Nhánh Thống Nhất và Công ty TNHH TM DV Tín Lộc Phát, ông Nguyễn Xuân Trường;

- Căn cứ Hợp đồng ủy quyền số 01/HĐUQ-SCB.CNTN.16 ngày 02/12/2016 được ký kết giữa Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Chi Nhánh Thống Nhất và ông Nguyễn Xuân Trường;

- Căn cứ hồ sơ, tài liệu khác có liên quan.

Ngày 28/03/2018, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) đã có Thông báo số 202/TB-SCB-CNTN.18, gửi cho ông Nguyễn Xuân Trường/Công ty TNHH TM DV Tín Lộc Phát, yêu cầu bàn giao tài sản bảo đảm cho SCB để xử lý thu hồi nợ do Bên được cấp tín dụng là Công ty TNHH TM DV Tín Lộc Phát (Bên Được Bảo Đảm) vi phạm nghĩa vụ trả nợ theo Hợp đồng tín dụng số173/HĐTDNH-SCB.CNTN.16 ngày 02/12/2016. Tuy nhiên, đã hết thời gian SCB yêu cầu nhưng ông Nguyễn Xuân Trường/Công ty TNHH TM DV Tín Lộc Phát không có thiện chí trong việc bàn giao tài sản bảo đảm để SCB tiến hành xử lý thu hồi nợ.

Do đó, bằng văn bản này, SCB thông báo đến ông Nguyễn Xuân Trường/Công ty TNHH TM DV Tín Lộc Phát về việc SCB sẽ thực hiện quyền thu giữ tài sản bảo đảm theo Nghị quyết số 42/2017/QH14 để xử lý thu hồi nợ, chi tiết như sau:

1. Tài sản thu giữ:

STT Loại tài sản Đặc điểm Chủ tài sản Giấy tờ pháp lý chứng nhận quyền sở hữu/sử dụng tài sản
1 Quyền sử dụng đất
  • Thửa đất số: 860, tờ bản đồ số: 72. Phan Văn Hớn (Quốc lộ 1A – Trần Văn Mười), Xã Bà Điểm, Huyện Hóc Môn, Tp.HCM.
  • Diện tích đất: 3.224,7 m2
  • Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng.
  • Mục đích sử dụng: Đất ở đô thị.
Ông Nguyễn Xuân Trường
  • GCN quyền sử dụng đất Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, số vào sổ cấp GCN CH00167 do UBND huyện Hóc Môn cấp ngày 17/02/2016.
  • Thông báo nộp lệ phí trước bạ nhà đất số 17611/2016/TB-CCT ngày 29/11/2016.
  • Văn bản thỏa thuận về tài sản số công chứng 038079; Quyển số 11TP/CC-SCC/HĐGD ngày 28/11/2016 tại Văn phòng công chứng Hoàng Xuân.

2. Lý do thu giữ tài sản bảo đảm:

Do Ông Nguyễn Xuân Trường và Công ty TNHH TM DV Tín Lộc Phát vi phạm nghĩa vụ trả nợ đối với SCB, SCB tiến hành thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý thu hồi nợ theo quy định của pháp luật.

3. Thời gian, địa điểm và thành phần tham gia thu giữ:

Thời gian tiến hành thu giữ: Vào lúc 9 giờ, ngày 07 tháng 8 năm 2018.

Địa điểm thu giữ: Thửa đất số: 860, tờ bản đồ số: 72. Phan Văn Hớn (Quốc lộ 1A – Trần Văn Mười), Xã Bà Điểm, Huyện Hóc Môn, Tp.HCM.

Thành phần tham gia bao gồm:

3.1. Đại diện UBND xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, Tp.HCM.

3.2. Đại diện Công an xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, Tp.HCM.

3.3. Đại diện SCB: Ông Đặng Thanh Tuấn - Chức vụ: Giám đốc Kinh doanh

SCB yêu cầu Ông Nguyễn Xuân Trường và Công ty TNHH TM DV Tín Lộc Phát nghiêm túc chấp hành việc bàn giao tài sản, có mặt đúng thời gian và địa điểm nêu trên để hợp tác với SCB trong việc thu giữ tài sản. Mọi hành vi cản trở việc thu giữ tài sản bảo đảm sẽ bị xử lý theo quy định của Pháp luật. Các chi phí phát sinh trong quá trình thực hiện thu giữ sẽ do Ông Nguyễn Xuân Trường và Công ty TNHH TM DV Tín Lộc Phát có nghĩa vụ thanh toán.

SCB sẽ thực hiện việc công khai thông tin về thời gian, địa điểm thu giữ, tài sản bảo đảm được thu giữ, lý do thu giữ tại:

- Trang thông tin điện tử https://www.scb.com.vn;

- Trụ sở UBND xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, Tp.HCM;

- Trụ sở UBND phường 5, quận 11, Tp.HCM.

4. Thông tin liên hệ

Các vấn đề thắc mắc liên quan đến việc bàn giao tài sản theo nội dung Thông báo này, Quý Ông Nguyễn Xuân Trường và Công ty TNHH TM DV Tín Lộc Phát vui lòng liên hệ với SCB theo thông tin sau:

- Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Chi nhánh Thống Nhất

- Địa chỉ: 340 H-K Hoàng Văn Thụ, phường 4, quận Tân Bình, Tp.HCM.

- Ông/Bà: Đặng Thanh Tuấn - Chức vụ: Giám đốc Kinh doanh.

SCB thông báo để Quý Ông Nguyễn Xuân Trường và Công ty TNHH TM DV Tín Lộc Phát được biết và phối hợp thực hiện.

Trân trọng.

 

top