Search
24/10/2019

Thông báo thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý thu hồi nợ Khách hàng Trần Phúc Long

Căn cứ Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015 của Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 163/2006/NĐ-CP ngày 29/12/2006 về giao dịch bảo đảm và Nghị định số 11/2012/NĐ-CP ngày 22/02/2012 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 163/2006/NĐ-CP;

Căn cứ thông tư liên tịch số 16/2014/TTLT-BTP-BTNMT-NHNN ngày 06/06/2014 của Bộ Tư pháp, Bộ Tài nguyên Môi trường và Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn một số vấn đề về xử lý tài sản bảo đảm;

Căn cứ Thoả thuận cho vay số 182180329 /TTCV-SCB.PGDCL.18 ngày 05/07/2018;

Căn cứ Hợp đồng thế chấp tài sản số 11/HĐTC-SCB.PGDCL.18 ký ngày 05/07/2018;

Căn cứ hồ sơ, tài liệu khác có liên quan,

Ngày 30/07/2019 Ngân hàng TMCP Sài Gòn – CN Thống Nhất - PGD Chí Linh (SCB) đã có Thông báo số 02/TB.SCBCL.19 gửi cho Ông Trần Phúc Long yêu cầu giao Tài sản bảo đảm cho SCB để xử lý thu hồi nợ do khách hàng vi phạm nghĩa vụ trả nợ theo Thoả thuận cho vay số 182180329 /TTCV-SCB.PGDCL.18 ngày 05/07/2018. Tuy nhiên, đã hết thời hạn yêu cầu nhưng Ông Trần Phúc Long không có thiện chí trong việc bàn giao tài sản bảo đảm để SCB tiến hành xử lý thu hồi nợ.

Do đó, bằng văn bản này SCB thông báo đến Quý Cơ quan về việc SCB sẽ thực hiện quyền thu giữ tài sản bảo đảm theo Nghị định số 163/2006/NĐ-CP ngày 29/12/2006 để xử lý thu hồi nợ, chi tiết như sau:

1. Tài sản thu giữ:

STT Tên tài sản Đặc điểm Chủ tài sản Giấy tờ pháp lý chứng nhận quyền sở hữu/sử dụng tài sản
1

Xe ô tô

Xe ô tô bán tải BKS 51G-406.73, số khung: MMM148MK0JH634162, số máy: HHBG173121163, nhãn hiệu CHEVROLET COLORADO, màu trắng

TRẦN PHÚC LONG

Giấy chứng nhận đăn ký xe ô tô số 383484 do CA TPHCM cấp ngày 03/07/2018.

2. Lý do thu giữ:

Do Ông Trần Phúc Long vi phạm nghĩa vụ bàn giao tài sản và nghĩa vụ trả nợ đối với SCB, SCB tiến hành thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý thu hồi nợ theo quy định của pháp luật.

3. Thời gian, địa điểm và thành phần tham gia thu giữ:

Thời gian tiến hành thu giữ: vào lúc 10h00 ngày 01/11/2019 hoặc khi SCB phát hiện được tài sản.

Địa điểm thu giữ: số 18 Cư xá Bình Minh, Dương Bá Trạc, P1, Q8, TP. HCM hoặc tại nơi phát hiện được tài sản bảo đảm.

Thành phần tham gia bao gồm:

  • Đại diện UBND Phường 1 Quận 8, Tp. HCM hoặc UBND nơi phát hiện TSĐB.
  • Đại diện Công an Phường 1 Quận 8, Tp. HCM hoặc Công an nơi phát hiện TSĐB.
  • Đại diện SCB:
    + Ông Phạm Hữu Hoàng - Giám đốc PGD Chí Linh.

4. Quyền và nghĩa vụ của các Bên

4.1. Quyền và nghĩa vụ của Bên bảo đảm/Bên thứ ba đang chiếm giữ tài sản bảo đảm

Thực hiện nghĩa vụ bàn giao tài sản theo quy định của Hợp đồng thế chấp tài sản số 11/HĐTC-SCB.PGDCL.18 ký ngày 05/07/2018 và theo quy định pháp luật.

Chịu trách nhiệm trước pháp luật và bồi thường thiệt hại cho SCB trong trường hợp chống đối, cản trở SCB thực hiện quyền thu giữ tài sản theo quy định pháp luật.

Chi trả các chi phí liên quan đến việc thu giữ, bảo quản tài sản bảo đảm và các chi phí khác liên quan đến việc xử lý tài sản bảo đảm.

Chịu mọi rủi ro xảy ra đối với tài sản sau khi SCB thực hiện việc thu giữ tài sản.

Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật.

4.2. Quyền và nghĩa vụ của SCB

Yêu cầu Bên bảo đảm/Bên thứ ba đang chiếm giữ tài sản phải giao tài sản cho SCB để xử lý theo quy định pháp luật.

Thực hiện quyền thu giữ tài sản bảo đảm theo quy định pháp luật.

Tiếp quản tài sản và xử lý tài sản theo quy định tại Hợp đồng thế chấp tài sản số 11/HĐTC-SCB.PGDCL.18 ký ngày 05/07/2018 và theo quy pháp luật.

Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật.

SCB yêu cầu Ông Trần Phúc Long nghiêm túc chấp hành việc bàn giao tài sản, có mặt đúng thời gian và địa điểm nêu trên để hợp tác với SCB trong việc thu giữ tài sản.

5. Thông tin liên hệ:

Các vấn đề thắc mắc liên quan đến việc bàn giao tài sản theo nội dung Thông báo này, Ông Trần Phúc Long vui lòng liên hệ với SCB theo thông tin sau:

  • Ngân hàng TMCP Sài Gòn – PGD Chí Linh
  • Địa chỉ: 1095 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 7, Quận Tân Bình, TP HCM.
  • Ông: Dương Đình Quang Nhật Chức vụ: CV KHCN
  • Điện thoại: 0985025025

SCB thông báo để Ông Trần Phúc Long được biết và phối hợp thực hiện.

Trân trọng.

 

top