Search
30/07/2019

Thông báo thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý thu hồi nợ Khách hàng Nguyễn Văn Tùng

Căn cứ Bộ Luật dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015 của Quốc hội;

Nghị định 163/2006/NĐ-CP ngày 29/12/2006 về giao dịch bảo đảm và Nghị định số 11/2012/NĐ-CP ngày 22/02/2012 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 163/2006/NĐ-CP;

Nghị quyết số 42/2017/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 21/06/2017 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng;

Căn cứ thông tư liên tịch số 16/2014/TTLT-BTP-BTNMT-NHNN ngày 06/06/2014 của Bộ Tư pháp, Bộ Tài nguyên Môi trường và Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn một số vấn đề về xử lý tài sản bảo đảm;

Căn cứ Thỏa thuận cho vay trung dài hạn số 270/TTCV-SCB-CNBT3.17 ngày 24/11/2017;

Căn cứ Hợp đồng thế chấp phương tiện vận tải số 270/HĐTC.PTVT-SCB-CNBT3.17 ngày 24/11/2017;

Căn cứ hồ sơ, tài liệu khác có liên quan,

Ngày 08/07/2019, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) đã có Thông báo số 854/TB-SCB-CNBT3.19 gửi cho Ông Nguyễn Văn Tùng yêu cầu bàn giao tài sản bảo đảm cho SCB để xử lý thu hồi nợ do Bên được cấp tín dụng là Ông Nguyễn Văn Tùng (Bên Được Bảo Đảm) vi phạm nghĩa vụ trả nợ theo Thỏa thuận cho vay trung dài hạn số 270/TTCV-SCB-CNBT3.17 ngày 24/11/2017. Tuy nhiên, đã hết thời gian SCB yêu cầu nhưng Ông Nguyễn Văn Tùng không có thiện chí trong việc bàn giao tài sản bảo đảm để SCB tiến hành xử lý thu hồi nợ.

Do đó, bằng văn bản này, SCB thông báo đến Quý Ông Nguyễn Văn Tùng về việc SCB sẽ thực hiện quyền thu giữ tài sản bảo đảm theo Nghị quyết số 42/2017/QH14 để xử lý thu hồi nợ, chi tiết như sau:

1. Tài sản thu giữ:

STT Tên tài sản Đặc điểm Chủ tài sản Giấy tờ pháp lý chứng nhận quyền sở hữu/sử dụng tài sản
1

Xe ô tô tải có mui, nhãn hiệu VINHPHAT.

Số khung: 4HK1TCA31671
Số máy: CSDEHAB00080
Số loại: FN129/MB-
Màu sơn: Trắng
Tải trọng: Hàng hóa: 8200 kg
Số chỗ ngồi: 3
Biển số: 66C-080.52

Nguyễn Văn Tùng

GCN đăng ký xe số 014239 ngày 23/11/2017.
Hợp đồng bảo hiểm xe.
GCN chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường Ô tô sản xuất, lắp ráp số 1416/VAQ09-01/16-00 ngày 22/09/2016
Phiểu kiểm tra chất lượng xuất xưởng dùng cho xe cơ giới số 79/FN129/MB-VM ngày 25/05/2017.

2. Lý do thu giữ:

Do Quý Ông Nguyễn Văn Tùng và Bên Được Bảo Đảm vi phạm nghĩa vụ trả nợ đối với SCB, SCB tiến hành thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý thu hồi nợ theo quy định của pháp luật.

3. Thời gian, địa điểm và thành phần tham gia thu giữ:

Thời gian tiến hành thu giữ: Vào lúc 10h00, chậm nhất ngày 15 tháng 08 năm 2019 hoặc Khi SCB phát hiện được tài sản.

Địa điểm thu giữ: 276 Bình Thạnh 2, Thị trấn Lấp Vò, Huyện Lấp Vò, Tỉnh Đồng Tháp.

Thành phần tham gia bao gồm:

 • Đại diện UBND Thị trấn (nơi đăng ký thường trú chủ TSĐB và/nơi phát hiện TSĐB): Thị trấn Lấp Vò, Huyện Lấp Vò, Tỉnh Đồng Tháp.
 • Đại diện Công an Thị trấn (nơi đăng ký thường trú chủ TSĐB và/nơi phát hiện TSĐB): Thị trấn Lấp Vò, Huyện Lấp Vò, Tỉnh Đồng Tháp.
 • Đại diện SCB.
  + Ông Bùi Ngọc Lượng – Phó Giám đốc Chi nhánh.
  + Bà Nguyễn Thị Bích Phượng – Nhân viên KHCN.

SCB yêu cầu Ông Nguyễn Văn Tùng nghiêm túc chấp hành việc bàn giao tài sản, có mặt đúng thời gian và địa điểm nêu trên để hợp tác với SCB trong việc thu giữ tài sản. Mọi hành vi cản trở việc thu giữ tài sản bảo đảm sẽ bị xử lý theo quy định của Pháp luật. Các chi phí phát sinh trong quá trình thực hiện thu giữ sẽ do Ông Nguyễn Văn Tùng có nghĩa vụ thanh toán.

SCB sẽ thực hiện việc công khai thông tin về thời gian, địa điểm thu giữ, tài sản bảo đảm được thu giữ, lý do thu giữ tại:

 • Trang thông tin điện tử https://www.scb.com.vn;
 • Trụ sở UBND Thị trấn Lấp Vò, Huyện Lấp Vò, Tỉnh Đồng Tháp.

4. Thông tin liên hệ:

Các vấn đề thắc mắc liên quan đến việc bàn giao tài sản theo nội dung Thông báo này, Quý Ông Nguyễn Văn Tùng vui lòng liên hệ với SCB theo thông tin sau:

 • Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Chi nhánh Bến Thành
 • Địa chỉ: 50bis – 52 & 46/10 Phạm Hồng Thái, Phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM.
 • Ông: Bùi Ngọc Lượng Chức vụ: Phó Giám đốc Chi nhánh
 • Bà: Nguyễn Thị Bích Phượng Chức vụ: Nhân viên KHCN

SCB thông báo để Quý Ông Nguyễn Văn Tùng được biết và phối hợp thực hiện..

Trân trọng.

 

top