Search
21/08/2019

Thông báo thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý thu hồi nợ Khách hàng Nguyễn Văn Mai

Căn cứ Bộ Luật dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015 của Quốc hội;

Nghị định 163/2006/NĐ-CP ngày 29/12/2006 về giao dịch bảo đảm và Nghị định số 11/2012/NĐ-CP ngày 22/02/2012 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 163/2006/NĐ-CP;

Căn cứ thông tư liên tịch số 16/2014/TTLT-BTP-BTNMT-NHNN ngày 06/06/2014 của Bộ Tư pháp, Bộ Tài nguyên Môi trường và Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn một số vấn đề về xử lý tài sản bảo đảm;

Căn cứ Thỏa thuận cấp tín dụng số 436/TTCV-SCB-CN20/10.17 ngày 28/08/2017 giữa Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Chi nhánh 20/10 và khách hàng Nguyễn Văn Mai;

Căn cứ Hợp đồng thế chấp phương tiện vận tải số 55/HĐTC-SCB-CN20/10.17 giữa Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Chi nhánh 20/10 (SCB) và khách hàng Nguyễn Văn Mai;

Căn cứ hồ sơ, tài liệu khác có liên quan,

Từ tháng 11 năm 2017 đến nay, ngân hàng đã nhiều lần mời làm việc, gửi thông báo nhắc nợ cho khách hàng Nguyễn Văn Mai yêu cầu khách hàng thanh toán nợ cho SCB theo đúng quy định tại Hợp đồng Tín dụng. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại khách hàng không thực hiện việc trả nợ và cũng không có thiện chí hợp tác với SCB.

Bằng văn bản này, SCB thông báo đến khách hàng Nguyễn Văn Mai về việc SCB sẽ thực hiện quyền thu giữ tài sản bảo đảm theo Nghị định 163/2006/NĐ-CP ngày 29/12/2006 để xử lý thu hồi nợ, chi tiết như sau:

1. Tài sản thu giữ:

STT Tên tài sản Đặc điểm Chủ tài sản Giấy tờ pháp lý chứng nhận quyền sở hữu/sử dụng tài sản
1

Xe ô tô tải Dongfeng 4 chân 2 cầu 2 zí.

Năm sản xuất: 2015
Số khung: 12D6FCB00040
Số máy: 3L3CS3F00518, biển số 71C-061.88
Màu sơn: Bạc

Nguyễn Văn Mai

Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô số 008297 do Phòng Cảnh sát Giao thông – Công an tỉnh Bến Tre cấp ngày 25/08/2017.

2. Lý do thu giữ:

Khách hàng Nguyễn Văn Mai đã vi phạm nghĩa vụ trả nợ đối với SCB, SCB tiến hành thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý thu hồi nợ theo quy định của pháp luật.

3. Thời gian, địa điểm và thành phần tham gia thu giữ:

Thời gian tiến hành thu giữ: Vào lúc 13 giờ 00 phút, ngày 29 tháng 08 năm 2019 hoặc khi SCB phát hiện được tài sản.

Địa điểm thu giữ: Ấp Thanh Sơn 2, xã Thanh Tân, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre Và/hoặc nơi phát hiện được tài sản bảo đảm.

Thành phần tham gia bao gồm:

  • Đại diện UBND xã Thanh Tân, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre và/hoặc nơi phát hiện TSĐB.
  • Đại diện Công an xã Thanh Tân, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre và/hoặc nơi phát hiện TSĐB.
  • Đại diện SCB:
    + Bà Đỗ Thị Cúc - Chức Vụ: Giám đốc SCB 20/10.

4. Quyền và nghĩa vụ của các Bên

4.1. Quyền và nghĩa vụ của Bên bảo đảm/Bên thứ ba đang chiếm giữ tài sản bảo đảm

Thực hiện nghĩa vụ bàn giao tài sản theo quy định của Hợp đồng thế chấp phương tiện vận tải số 55/HĐTC-SCB-CN20/10.17 và theo quy pháp luật.

Chịu trách nhiệm trước pháp luật và bồi thường thiệt hại cho SCB trong trường hợp chống đối, cản trở SCB thực hiện quyền thu giữ tài sản theo quy định pháp luật.

Chi trả các chi phí liên quan đến việc thu giữ, bảo quản tài sản bảo đảm và các chi phí khác liên quan đến việc xử lý tài sản bảo đảm.

Chịu mọi rủi ro xảy ra đối với tài sản sau khi SCB thực hiện việc thu giữ tài sản.

Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật.

4.2. Quyền và nghĩa vụ của SCB

Yêu cầu Bên bảo đảm/Bên thứ ba đang chiếm giữ tài sản phải giao tài sản cho SCB để xử lý theo quy định pháp luật.

Thực hiện quyền thu giữ tài sản bảo đảm theo quy định pháp luật.

Tiếp quản tài sản và xử lý tài sản theo quy định tại Hợp đồng thế chấp phương tiện vận tải số 55/HĐTC-SCB-CN20/10.17 và theo quy pháp luật.

Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật.

SCB yêu cầu ông Nguyễn Văn Mai nghiêm túc chấp hành việc bàn giao tài sản, có mặt đúng thời gian và địa điểm nêu trên để hợp tác với SCB trong việc thu giữ tài sản.

5. Thông tin liên hệ:

Các vấn đề thắc mắc liên quan đến việc bàn giao tài sản theo nội dung Thông báo này, khách hàng Nguyễn Văn Mai vui lòng liên hệ với SCB theo thông tin sau:

  • Ngân hàng TMCP Sài Gòn – SCB 20/10
  • Địa chỉ: 221 Khánh Hội, Phường 3, Quận 4, Tp.HCM.
  • Ông Trần Nhã Chức vụ: Giám đốc KHCN

SCB thông báo để khách hàng Nguyễn Văn Mai được biết và phối hợp thực hiện.

Trân trọng.

 

top