Search
20/02/2019

Thông báo thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý thu hồi nợ Khách hàng Nguyễn Phương Thanh Hương

Căn cứ Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015 của Quốc hội;

Căn cứ nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21/06/2017 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng;

Căn cứ Nghị định số 163/2006/NĐ-CP ngày 29/12/2006 về giao dịch bảo đảm và Nghị định số 11/2012/NĐ-CP ngày 22/02/2012 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 163/2006/NĐ-CP;

Căn cứ thông tư liên tịch số 16/2014/TTLT-BTP-BTNMT-NHNN ngày 06/06/2014 của Bộ Tư pháp, Bộ Tài nguyên Môi trường và Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn một số vấn đề vềxử lý tài sản bảo đảm;

Căn cứ Hợp đồng tín dụng trung dài hạn số 234/HĐTD/SCB-CNTĐ.16 ngày 08/04/2016;

Căn cứ Hợp đồng tín dụng trung dài hạn số 503/HĐTD/SCB-CNTĐ.16 ngày 14/07/2016;

Căn cứ Hợp đồng tín dụng trung dài hạn số 815/HĐTD/SCB-CNTĐ.16 ngày 14/10/2016;

Căn cứ Hợp đồng thế chấp phương tiện vận tải số 234/HĐTCTS/SCB-CNTĐ.16 được Văn phòng Công chứng Phú Nhuận - TP. HCM chứng nhận ngày 08/04/2016; số công chứng: 006131, quyển số 04;

Căn cứ Hợp đồng thế chấp phương tiện vận tải số 503/HĐTCTS/SCB-CNTĐ.16 được Văn phòng Công chứng Hoàng Xuân – TP. HCM chứng nhận ngày 14/07/2016; số công chứng: 021098, quyển số 07 TP/CC-SCC/HĐGD;

Hợp đồng thế chấp phương tiện vận tải số 815/HĐTCTS/SCB-CNTĐ.16 được Văn phòng Công chứng Hoàng Xuân – TP. HCM chứng nhận ngày 14/10/2016; số công chứng: 032357, quyển số 10 TP/CC-SCC/HĐGD;

Căn cứ hồ sơ, tài liệu khác có liên quan,

Ngày 25/06/2018, Chi cục Thi hành án dân sự Quận Gò Vấp, Tp.HCM đã ra quyết định số 2998/QĐ-CCTHADS về việc thi hành án đối với bà Nguyễn Phương Thanh Hương liên quan đến việc tranh chấp Hợp đồng tín dụng giữa Ngân hàng TMCP Sài Gòn và bà Nguyễn Phương Thanh Hương. Chi cục Thi hành án dân sự Quận Gò Vấp đã nhiều lần liên hệ bà Hương để yêu cầu bàn giao tài sản xử lý nợ cho Ngân hàng nhưng bà Hương vẫn không thực hiện.

Do đó, bằng văn bản này, SCB thông báo đến bà Nguyễn Phương Thanh Hương về việc SCB sẽ thực hiện quyền thu giữ tài sản bảo đảm theo Nghị quyết số 42/2017/QH14 để xử lý thu hồi nợ, chi tiết như sau:

1. Tài sản bảo đảm:

STT Loại tài sản bảo đảm Đặc điểm Chủ tài sản Giấy tờ chứng nhận quyền sở hữu/sử dụng
1

Phương tiện vận tải

Xe ô tô tải nhãn hiệu TMT biển kiểm soát 69C-024.56

Số khung : 855TF1A00005

Số máy 8373WB978346

Bà Nguyễn Phương Thanh Hương

Giấy chứng nhận đăng ký số 003678 do Công an tỉnh Cà Mau cấp ngày 05/04/2016

2

Xe ô tô tải nhãn hiệu CAMC biển kiểm soát 69C-027.99

Số khung : CE56FB003747

Số máy 21615C019208

Giấy chứng nhận đăng ký số 004465 do Công an tỉnh Cà Mau cấp ngày 12/07/2016

3

Xe ô tô tải nhãn hiệu FAW biển kiểm soát 69C-030.05

Số khung : XNX8FAD09997

Số máy : IE3F52522095

Giấy chứng nhận đăng ký số 005200 do Công an tỉnh Cà Mau cấp ngày 11/10/2016

2.Lý do thu giữ:

Bà Nguyễn Phương Thanh Hương vi phạm nghĩa vụ trả nợ đối với SCB, đồng thời không bàn giao tài sản đảm bảo để SCB xử lý thu hồi nợ. Do đó, SCB tiến hành thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý thu hồi nợ theo quy định của pháp luật.

3. Thời gian, địa điểm và thành phần tham gia thu giữ:

SCB sẽ có công văn thông báo đến tất cả các bên liên quan ngay sau khi tìm kiếm được tài sản đảm bảo.

4. Thông tin liên hệ

Các vấn đề thắc mắc liên quan đến việc bàn giao tài sản theo nội dung Thông báo này, bà Nguyễn Phương Thanh Hương vui lòng liên hệ với SCB theo thông tin sau:

  • Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Chi nhánh Tân Định
  • Địa chỉ: 346 -348 Hai Bà Trưng, Phường Tân Định, Quận 1, Tp.HCM.
  • Ông : Phan Trường Vũ SĐT : 0374 576 577.

SCB thông báo để bà Nguyễn Phương Thanh Hương được biết và phối hợp thực hiện.

Trân trọng.

 

top