Search
03/09/2019

Thông báo thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý thu hồi nợ Khách hàng Nguyễn Nhật Thịnh

Căn cứ Bộ Luật dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015 của Quốc hội;

Căn cứ thông tư liên tịch số 16/2014/TTLT-BTP-BTNMT-NHNN ngày 06/06/2014 của Bộ Tư pháp, Bộ Tài nguyên Môi trường và Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn một số vấn đề về xử lý tài sản bảo đảm;

Căn cứ Nghị định số 163/2006/NĐ-CP ngày 29/12/2006 về giao dịch bảo đảm và Nghị định số 11/2012/NĐ-CP ngày 22/02/2012 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 163/2006/NĐ-CP;

Căn cứ Hợp đồng tín dụng/Thoả thuận cấp tín dụng số 061180571 ngày 25/07/2018;

Căn cứ Hợp đồng thế chấp số phương tiện vận tải số 01/1239014/HĐ.TC-SCB.PGD20/10.18 ngày 25/07/2018;

Căn cứ hồ sơ, tài liệu khác có liên quan,

Từ tháng 5/2019, SCB Quy Nhơn đã nhiều lần mời làm việc, gửi thông báo nhắc nợ cho ông Nguyễn Nhật Thịnh yêu cầu khách hàng thanh toán nợ cho Ngân hàng theo đúng quy định tại Hợp đồng Tín dụng. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại ông Nguyễn Nhật Thịnh không thực hiện việc trả nợ và cũng không có thiện chí hợp tác với SCB.

Do đó, bằng văn bản này, SCB Quy Nhơn thông báo đến khách hàng Nguyễn Nhật Thịnh về việc SCB Quy Nhơn sẽ thực hiện quyền thu giữ tài sản bảo đảm theo Nghị định số 163/2006/NĐ-CP ngày 29/12/2006 để xử lý thu hồi nợ, chi tiết như sau:

1. Tài sản thu giữ:

STT Tên tài sản Đặc điểm Chủ tài sản Giấy tờ pháp lý chứng nhận quyền sở hữu/sử dụng tài sản
1

Xe ô tô con Hiệu Mitshubishi Outlander.

Biển số đăng ký: 77A-105.32;
Số khung: RLA0TGF2MJ1000352;
Số máy: YB85474B11

Ông Nguyễn Nhật Thịnh

Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô số 021224 cấp ngày 24/07/2018.

2. Lý do thu giữ:

Do ông Nguyễn Nhật Thịnh vi phạm nghĩa vụ trả nợ đối với Ngân hàng, SCB Quy Nhơn tiến hành thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý thu hồi nợ theo quy định của pháp luật.

3. Thời gian, địa điểm và thành phần tham gia thu giữ:

Thời gian tiến hành thu giữ: Vào lúc 9 giờ ngày 12 tháng 9 năm 2019 hoặc khi SCB phát hiện được tài sản.

Địa điểm thu giữ: Tổ 18, KV3, P. Lê Hồng Phong, TP. Quy Nhơn, Bình Định và/hoặc nơi phát hiện được tài sản bảo đảm.

Thành phần tham gia bao gồm:

  • Đại diện UBND Phường Lê Hồng Phong, TP. Quy Nhơn, Bình Định.
  • Đại diện Công an Phường Lê Hồng Phong, TP. Quy Nhơn, Bình Định.
  • Đại diện SCB:
    + Bà Phạm Hoàng Yến - Chức vụ Giám đốc.

4. Quyền và nghĩa vụ của các Bên

4.1. Quyền và nghĩa vụ của Bên bảo đảm/Bên thứ ba đang chiếm giữ tài sản bảo đảm

Thực hiện nghĩa vụ bàn giao tài sản theo quy định của Hợp đồng thế chấp số phương tiện vận tải số 01/1239014/HĐ.TC-SCB.PGD20/10.18 ngày 25/07/2018 và theo quy định pháp luật.

Chịu trách nhiệm trước pháp luật và bồi thường thiệt hại cho SCB Quy Nhơn trong trường hợp chống đối, cản trở SCB thực hiện quyền thu giữ tài sản theo quy định pháp luật.

Chi trả các chi phí liên quan đến việc thu giữ, bảo quản tài sản bảo đảm và các chi phí khác liên quan đến việc xử lý tài sản bảo đảm.

Chịu mọi rủi ro xảy ra đối với tài sản sau khi SCB Quy Nhơn thực hiện việc thu giữ tài sản.

Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật.

4.2. Quyền và nghĩa vụ của SCB

Yêu cầu Bên bảo đảm/Bên thứ ba đang chiếm giữ tài sản phải giao tài sản cho SCB Quy Nhơn để xử lý theo quy định pháp luật.

Thực hiện quyền thu giữ tài sản bảo đảm theo quy định pháp luật.

Tiếp quản tài sản và xử lý tài sản theo quy định tại Hợp đồng thế chấp số phương tiện vận tải số 01/1239014/HĐ.TC-SCB.PGD20/10.18 ngày 25/07/2018 và theo quy định pháp luật.

Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật.

SCB Quy Nhơn yêu cầu ông Nguyễn Nhật Thịnh nghiêm túc chấp hành việc bàn giao tài sản, có mặt đúng thời gian và địa điểm nêu trên để hợp tác với SCB Quy Nhơn trong việc thu giữ tài sản.

5. Thông tin liên hệ:

Các vấn đề thắc mắc liên quan đến việc bàn giao tài sản theo nội dung Thông báo này, Ông Nguyễn Nhật Thịnh vui lòng liên hệ với SCB theo thông tin sau:

  • Ngân hàng TMCP Sài Gòn – SCB Quy Nhơn
  • Địa chỉ: 252 Trần Hưng Đạo, TP.Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định.
  • Bà: Phạm Hoàng Yến - Chức vụ: Giám đốc

SCB thông báo để Ông Nguyễn Nhật Thịnh được biết và phối hợp thực hiện.

Trân trọng.

 

top