Search
20/02/2019

Thông báo thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý thu hồi nợ Khách hàng Nguyễn Minh Hoàng

Căn cứ Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015 của Quốc hội;

Căn cứ nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21/06/2017 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng;

Căn cứ Nghị định số 163/2006/NĐ-CP ngày 29/12/2006 về giao dịch bảo đảm và Nghị định số 11/2012/NĐ-CP ngày 22/02/2012 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 163/2006/NĐ-CP;

Căn cứ thông tư liên tịch số 16/2014/TTLT-BTP-BTNMT-NHNN ngày 06/06/2014 của Bộ Tư pháp, Bộ Tài nguyên Môi trường và Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn một số vấn đề vềxử lý tài sản bảo đảm;

Căn cứ Hợp đồng tín dụng số 908/HĐTD/SCB-CNTĐ.16 ngày 12/11/2016;

Căn cứ Hợp đồng thế chấp phương tiện vận tải số 908/HĐTCTS/SCB-CNTĐ.16 ngày 12/11/2016;

Căn cứ hồ sơ, tài liệu khác có liên quan,

Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Chi nhánh Tân Định hiện đang cho ông Nguyễn Minh Hoàng vay theo Hợp đồng tín dụng số 908/HĐTD/SCB-CNTĐ.16 ngày 12/11/2016 với nội dung sau:

  • Số tiền cho vay : 1.000.000.000 đồng.
  • Dư nợ hiện tại : 625.307.789 đồng.
  • Tài sản đảm bảo : Xe ô tô tải nhãn hiệu FAW mang biển kiểm soát 69C-030.57

SCB đã nhiều lần yêu cầu ông Hoàng trả nợ nhưng ông Hoàng không thanh toán nợ cho SCB. Ngoài ra, ngày 02/03/2018, SCB đã gửi thông báo số 101/TB-SCB-CNTĐ.18 về việc yêu cầu ông Hoàng bàn giao tài sản đảm bảo cho SCB để xử lý thu hồi nợ. Tuy nhiên, cho đến nay ông Hoàng không thực hiện. Được biết, xe ô tô mang biển kiểm soát 69C-030.57 thuộc sở hữu của ông Hoàng hiện đang bị tạm giữ tại Phòng Cảnh Sát Giao Thông Công An Tỉnh Bình Phước.

Do đó, bằng văn bản này, SCB thông báo đến ông Nguyễn Minh Hoàng và UBND Thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước về việc SCB sẽ thực hiện quyền thu giữ tài sản bảo đảm theo Nghị quyết số 42/2017/QH14 để xử lý thu hồi nợ, chi tiết như sau:

1. Tài sản bảo đảm:

STT Loại tài sản bảo đảm Đặc điểm Chủ tài sản Giấy tờ chứng nhận quyền sở hữu/sử dụng
1

Động sản

Xe ô tô tải nhãn hiệu FAW biển kiểm soát 69C-030.57

Số khung : XNX8FAD10156

Số máy : IE3F52522933

Nguyễn Minh Hoàng

Giấy chứng nhận đăng ký số 005517 do Công an tỉnh Cà Mau cấp ngày 09/11/2016

2.Lý do thu giữ:

Ông Nguyễn Minh Hoàng vi phạm nghĩa vụ trả nợ đối với SCB, đồng thời không bàn giao tài sản đảm bảo để SCB xử lý thu hồi nợ. Do đó, SCB tiến hành thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý thu hồi nợ theo quy định của pháp luật.

3. Thời gian, địa điểm thu giữ tài sản đảm bảo:

Thời gian : 09h00 ngày 30/01/2019.

Địa điểm thu giữ : Phòng Cảnh Sát Giao Thông Công An Tỉnh Bình Phước.

4. Thông tin liên hệ

Các vấn đề thắc mắc liên quan đến việc bàn giao tài sản theo nội dung Thông báo này, ông Nguyễn Minh Hoàng và UBND Thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước vui lòng liên hệ với SCB theo thông tin sau:

  • Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Chi nhánh Tân Định
  • Địa chỉ: 346 -348 Hai Bà Trưng, Phường Tân Định, Quận 1, Tp.HCM.
  • Ông : Phan Trường Vũ SĐT : 0374 576 577.

SCB thông báo để ông Nguyễn Minh Hoàng và UBND Thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước được biết và phối hợp thực hiện.

Trân trọng.

 

top