Search
26/07/2019

Thông báo thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý thu hồi nợ Khách hàng Nguyễn Lê Vi Linh

Căn cứ Bộ Luật dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015 của Quốc hội;

Nghị định 163/2006/NĐ-CP ngày 29/12/2006 về giao dịch bảo đảm và Nghị định số 11/2012/NĐ-CP ngày 22/02/2012 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 163/2006/NĐ-CP;

Căn cứ thông tư liên tịch số 16/2014/TTLT-BTP-BTNMT-NHNN ngày 06/06/2014 của Bộ Tư pháp, Bộ Tài nguyên Môi trường và Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn một số vấn đề về xử lý tài sản bảo đảm;

Căn cứ Thỏa thuận cho vay trung dài hạn số 174/TTCV-SCB-CNBT3.17 ngày 31/08/2017 giữa Ngân hàng TMCP Sài Gòn – CN Bến Thành và Bà Nguyễn Lê Vi Linh;

Căn cứ Hợp đồng thế chấp phương tiện vận tải số 174/HĐTC.PTVT-SCB-CNBT3.17 ngày 15/09/2017 giữa Ngân hàng TMCP Sài Gòn – CN Bến Thành và Bà Nguyễn Lê Vi Linh;

Căn cứ hồ sơ, tài liệu khác có liên quan,

Ngày 23/05/2019, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) đã có Thông báo số 76/TB-SCBCL.19 gửi cho Bà NGUYỄN LÊ VI LINH yêu cầu bàn giao tài sản bảo đảm cho SCB để xử lý thu hồi nợ do Bên được cấp tín dụng là Bà NGUYỄN LÊ VI LINH (Bên Được Bảo Đảm) vi phạm nghĩa vụ trả nợ theo Thỏa thuận cho vay trung dài hạn số 174/TTCV-SCB-CNBT3.17 ngày 31/08/2017. Tuy nhiên, đã hết thời gian SCB yêu cầu nhưng Bà NGUYỄN LÊ VI LINH không có thiện chí trong việc bàn giao tài sản bảo đảm để SCB tiến hành xử lý thu hồi nợ.

Do đó, bằng văn bản này, SCB thông báo đến Bà NGUYỄN LÊ VI LINH về việc SCB sẽ thực hiện quyền thu giữ tài sản bảo đảm theo Nghị định số 163/2006/NĐ-CP ngày 29/12/2006 để xử lý thu hồi nợ, chi tiết như sau:

1. Tài sản thu giữ:

STT Loại tài sản Đặc điểm Chủ tài sản Giấy tờ pháp lý chứng nhận quyền sở hữu/sử dụng tài sản
1

Xe ô tô 05 chỗ ngồi hiệu LEXUS RX350.

SK: JTJBZMCA402025950
SM: 2GR – K414314
Model: 2017
Nhập khẩu: Nhật Bản
Ngoại thất: 4U7 (Nâu nhạt)
Nội thất: 51 (Nâu)
Biển số: 51G – 492.11

Nguyễn Lê Vi Linh

GCN đăng ký xe số 303975 ngày 30/08/2017.

Hợp đồng bảo hiểm xe LEXUS RS 350.

GCN kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường PTGT cơ giới đường bộ.

2. Lý do thu giữ:

Do Bà NGUYỄN LÊ VI LINH (Bên Được Bảo Đảm) vi phạm nghĩa vụ bàn giao tài sản và nghĩa vụ trả nợ đối với SCB, SCB tiến hành thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý thu hồi nợ theo quy định của pháp luật

3. Thời gian, địa điểm và thành phần tham gia thu giữ:

Thời gian tiến hành thu giữ: Vào lúc 9 giờ 00 phút ngày 01 tháng 08 năm 2019 hoặc khi SCB phát hiện được tài sản:

Địa điểm thu giữ: số 9/5 Bùi Thị Xuân, Phường 2, Quận Tân Bình) và/hoặc nơi phát hiện được tài sản bảo đảm.

Thành phần tham gia bao gồm:

  • Đại diện UBND Phường 2, Quận Tân Bình và/hoặc nơi phát hiện TSĐB.
  • Đại diện Công an Phường 2, Quận Tân Bình và/hoặc nơi phát hiện TSĐB.
  • Đại diện SCB.

4. Quyền và nghĩa vụ của các Bên

4.1. Quyền và nghĩa vụ của Bên bảo đảm/Bên thứ ba đang chiếm giữ tài sản bảo đảm

Thực hiện nghĩa vụ bàn giao tài sản theo quy định của Hợp đồng thế chấp phương tiện vận tải số 174/HĐTC.PTVT-SCB-CNBT3.17 ngày 15/09/2017 giữa Ngân hàng TMCP Sài Gòn – CN Bến Thành và Bà Nguyễn Lê Vi Linh; và theo quy định pháp luật.

Chịu trách nhiệm trước pháp luật và bồi thường thiệt hại cho SCB trong trường hợp chống đối, cản trở SCB thực hiện quyền thu giữ tài sản theo quy định pháp luật.

Chi trả các chi phí liên quan đến việc thu giữ, bảo quản tài sản bảo đảm và các chi phí khác liên quan đến việc xử lý tài sản bảo đảm.

Chịu mọi rủi ro xảy ra đối với tài sản sau khi SCB thực hiện việc thu giữ tài sản.

Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật.

4.2. Quyền và nghĩa vụ của SCB

Yêu cầu Bên bảo đảm/Bên thứ ba đang chiếm giữ tài sản phải giao tài sản cho SCB để xử lý theo quy định pháp luật.

Thực hiện quyền thu giữ tài sản bảo đảm theo quy định pháp luật.

Tiếp quản tài sản và xử lý tài sản theo quy định tại Hợp đồng thế chấp phương tiện vận tải số 174/HĐTC.PTVT-SCB-CNBT3.17 ngày 15/09/2017 giữa Ngân hàng TMCP Sài Gòn – CN Bến Thành và Bà Nguyễn Lê Vi Linh; và theo quy định pháp luật.

Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật.

SCB yêu cầu Bà NGUYỄN LÊ VI LINH nghiêm túc chấp hành việc bàn giao tài sản, có mặt đúng thời gian và địa điểm nêu trên để hợp tác với SCB trong việc thu giữ tài sản.

5. Thông tin liên hệ:

Các vấn đề thắc mắc liên quan đến việc bàn giao tài sản theo nội dung Thông báo này, Bà NGUYỄN LÊ VI LINH vui lòng liên hệ với SCB theo thông tin sau:

  • Ngân hàng TMCP Sài Gòn – SCB Cát Lái
  • Địa chỉ: 340A Nguyễn Thị Định, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, TPHCM.
  • Bà: Lê Thị Thúy Nga Chức vụ: Giám Đốc SCB Cát Lái.

SCB thông báo để Bà NGUYỄN LÊ VI LINH được biết và phối hợp thực hiện.

Trân trọng.

 

top