Search
24/05/2019

Thông báo thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý thu hồi nợ Khách hàng DƯƠNG NGỌC HOÀNH

Căn cứ Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015 của Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 163/2006/NĐ-CP ngày 29/12/2006 về giao dịch bảo đảm và Nghị định số 11/2012/NĐ-CP ngày 22/02/2012 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 163/2006/NĐ-CP;

Căn cứ thông tư liên tịch số 16/2014/TTLT-BTP-BTNMT-NHNN ngày 06/06/2014 của Bộ Tư pháp, Bộ Tài nguyên Môi trường và Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn một số vấn đề về xử lý tài sản bảo đảm;

Căn cứ Thỏa thuận cho vay trung dài hạn số 220170260/TTCV ngày 15/09/2017 giữa Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Chi nhánh Chợ Hàn và ông Dương Ngọc Hoành;

Căn cứ Hợp đồng thế chấp số 220170260/HĐTC ngày 15/09/2017 giữa Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Chi nhánh Chợ Hàn và ông Dương Ngọc Hoành;

Căn cứ Căn cứ các hồ sơ/tài liệu có liên quan đến khoản vay của ông Dương Ngọc Hoành tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Chi nhánh Chợ Hàn (nay là Chi nhánh Sông Hàn);

Ngày 11/05/2019, Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Chi nhánh Sông Hàn (SCB) đã có Thông báo số 327/TB-SCB-CNSH.19 gửi cho ông Dương Ngọc Hoành yêu cầu bàn giao tài sản bảo đảm cho SCB để xử lý thu hồi nợ do khách hàng đã vi phạm nghĩa vụ trả nợ theo Thỏa thuận cho vay trung dài hạn số 220170260/TTCV ngày 15/09/2017. Tuy nhiên, đã hết thời gian SCB yêu cầu nhưng ông Dương Ngọc Hoành không có thiện chí trong việc bàn giao tài sản bảo đảm để SCB tiến hành xử lý thu hồi nợ

Bằng văn bản này, SCB thông báo đến ông Dương Ngọc Hoành về việc SCB sẽ thực hiện quyền thu giữ tài sản bảo đảm theo quy định của pháp luật để xử lý thu hồi nợ, chi tiết như sau:

1. Tài sản bảo đảm:

STT Tên tài sản Đặc điểm Chủ tài sản Giấy tờ pháp lý chứng nhận quyền sở hữu/sử dụng tài sản
1

Phương tiện vận tải

- Xe đầu kéo nhãn hiệu International
- Số khung: 5HM2Y4181477
- Số máy: SJR7DN191038
- Biển kiểm soát: 43C-166.93
- Màu sơn: Xanh

Dương Ngọc Hoành

Chứng nhận đăng ký xe ô tô số 043966 do Phòng CSGT Công an TP. Đà Nẵng cấp ngày 13/09/2017.

2 Phương tiện vận tải

- Sơmi Rơmooc Tải nhãn hiệu CIMC
- số loại: ZJV9401CCYYK01
- Số khung: 3387F7005305
- Biển kiểm soát: 43R-020.62
- Màu sơn: Xanh

Dương Ngọc Hoành Chứng nhận đăng ký Rơ Moóc, Sơmi Rơ Moóc số 002296 do Phòng CSGT Công an TP. Đà Nẵng cấp ngày 12/09/2017.

2.Lý do thu giữ tài sản bảo đảm:

Do ông Dương Ngọc Hoành đã vi phạm nghĩa vụ trả nợ đối với SCB, SCB tiến hành thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý thu hồi nợ theo quy định của pháp luật.

3. Thời gian, địa điểm và thành phần tham gia thu giữ:

Thời gian tiến hành thu giữ: Vào lúc 08 giờ 00 phút ngày 03 tháng 6 năm 2019 hoặc khi SCB phát hiện được tài sản.

Địa điểm thu giữ: Tổ 103 P. Thạc Gián, Q. Thanh Khê, TP Đà Nẵnghoặc nơi có tài sản nêu trên

Thành phần tham gia bao gồm:

 • Đại diện UBND Phường Thạc Gián, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng hoặc chính quyền địa phương nơi phát hiện được tài sản.
 • Đại diện Công An Phường Thạc Gián, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng hoặc Công an/Cảnh sát giao thông nơi phát hiện được tài sản.
 • Đại diện SCB: Ông Phạm Phú Đông

SCB yêu cầu ông Dương Ngọc Hoành nghiêm túc chấp hành việc bàn giao tài sản, có mặt đúng thời gian và địa điểm nêu trên để hợp tác với SCB trong việc thu giữ tài sản. Mọi hành vi cản trở việc thu giữ tài sản bảo đảm sẽ bị xử lý theo quy định của Pháp luật. Các chi phí phát sinh trong quá trình thực hiện thu giữ sẽ do ông Dương Ngọc Hoành có nghĩa vụ thanh toán.

SCB sẽ thực hiện việc công khai thông tin về thời gian, địa điểm thu giữ, tài sản bảo đảm được thu giữ, lý do thu giữ tại:

 • Trang thông tin điện tử: https://www.scb.com.vn;
 • Trụ sở UBND Phường Thạc Gián, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng;

4. Thông tin liên hệ:

Các vấn đề thắc mắc liên quan đến việc bàn giao tài sản theo nội dung Thông báo này, khách hàng vui lòng liên hệ với SCB theo thông tin sau:

 • Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Chi nhánh Sông Hàn
 • Địa chỉ: 16 Trần Phú, Phường Thạch Thang, Quận Hải Châu, Đà Nẵng.
 • Ông: Phạm Phú Đông.
 • Chức vụ: Phó Giám Đốc Chi Nhánh (SĐT:0905.661.768)
 • Ông: Huỳnh Văn Rin
 • Chức vụ: Nhân viên kinh doanh (SĐT:0905.833.811)

SCB thông báo để ông Dương Ngọc Hoành được biết và phối hợp thực hiện

Trân trọng.

 

top