Search
17/12/2018

Thông báo thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý thu hồi nợ Khách hàng Bà Nguyễn Thị Ngọc Tiên và Ông Trần Hoàng Trí

Căn cứ Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015 của Quốc hội;

Căn cứ nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21/06/2017 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng;

Căn cứ Nghị định số 163/2006/NĐ-CP ngày 29/12/2006 về giao dịch bảo đảm và Nghị định số 11/2012/NĐ-CP ngày 22/02/2012 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 163/2006/NĐ-CP;

Căn cứ thông tư liên tịch số 16/2014/TTLT-BTP-BTNMT-NHNN ngày 06/06/2014 của Bộ Tư pháp, Bộ Tài nguyên Môi trường và Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn một số vấn đề vềxử lý tài sản bảo đảm;

Căn cứ Thỏa thuận cho vay số 071170104_TTCV_TDH ngày 11/07/2017 giữa bà Nguyễn Thị Ngọc Tiên, Trần Hoàng Trí và Ngân hàng TMCP Sài Gòn – CN Cần Thơ;

Căn cứ Hợp đồng thế chấp số 103/HDTC-SCB-CNCT.17 ngày 11/07/2017 giữa bà Nguyễn Thị Ngọc Tiên, Trần Hoàng Trí và Ngân hàng TMCP Sài Gòn – CN Cần Thơ;

Căn cứ hồ sơ, tài liệu khác có liên quan,

Ngày 26/07/2018, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) đã có Thông báo số 620/SCB-CNCT.18 gửi cho bà Nguyễn Thị Ngọc Tiên (Khách hàng) yêu cầu bàn giao tài sản bảo đảm cho SCB để xử lý thu hồi nợ do chính Khách hàng vi phạm nghĩa vụ trả nợ theo Thỏa thuận cho vay số 071170104_TTCV_TDH ngày 11/07/2017. Tuy nhiên, đã hết thời gian SCB yêu cầu nhưng bà Nguyễn Thị Ngọc Tiên và ông Trần Hoàng Trí không có thiện chí trong việc bàn giao tài sản bảo đảm để SCB tiến hành xử lý thu hồi nợ.

Do đó, bằng văn bản này, SCB thông báo đến Quý Khách hàng về việc SCB sẽ thực hiện quyền thu giữ tài sản bảo đảm theo Nghị quyết số 42/2017/QH14 để xử lý thu hồi nợ, chi tiết như sau:

1.Tài sản thu giữ:

STT Loại tài sản Đặc điểm Chủ tài sản Giấy tờ pháp lý chứng nhận quyền sở hữu/sử dụng tài sản
1

Xe ô tô đầu kéo, BKS: 64C-053.36

-

Nguyễn Thị Ngọc Tiên, Trần Hoàng Trí

Giấy đăng ký xe Ô tô số 008190 do phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Vĩnh Long cấp ngày 20/06/2017

2

Xe ô tô đầu kéo, BKS:64C-053.93

-

Nguyễn Thị Ngọc Tiên, Trần Hoàng Trí

Giấy đăng ký xe Ô tô số 008191 do phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Vĩnh Long cấp ngày 20/06/2017
3

Sơmi Rơmoóc, BKS: 64R-001.17

-

Nguyễn Thị Ngọc Tiên, Trần Hoàng Trí

Giấy đăng ký Sơmi Rơmoóc số 000130 do phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Vĩnh Long cấp ngày 20/06/2017

4

Sơmi Rơmoóc, BKS: 64C-000.62

-

Nguyễn Thị Ngọc Tiên, Trần Hoàng Trí

Giấy đăng ký Sơmi Rơmoóc số 000131 do phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Vĩnh Long cấp ngày 20/06/2017

2.Lý do thu giữ:

Do bà Nguyễn Thị Ngọc Tiên và ông Trần Hoàng Trí vi phạm nghĩa vụ trả nợ đối với SCB, SCB tiến hành thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý thu hồi nợ theo quy định của pháp luật.

3. Thời gian, địa điểm và thành phần tham gia thu giữ:

Thời gian tiến hành thu giữ: 09 giờ ngày 12/11/2018 hoặc sau ngày 12/11/2018 tại thời điểm tìm thấy được tài sản đảm bảo;

Địa điểm thu giữ: UBND xã Tân Phú, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long hoặc tại nơi tìm thấy được tài sản đảm bảo;

Thành phần tham gia bao gồm:

a. Đại diện UBND xã Tân Phú, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long hoặc UBND xã An Mỹ, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng hoặc Chính quyền địa phương tại nơi tìm thấy được tài sản đảm bảo;
b. Đại diện Công an xã Tân Phú, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long hoặc Công an xã An Mỹ, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng hoặc Công an địa phương tại nơi tìm thấy được tài sản đảm bảo;
c. Đại diện SCB:

SCB yêu cầu bà Nguyễn Thị Ngọc Tiên và ông Trần Hoàng Trí nghiêm túc chấp hành việc bàn giao tài sản để hợp tác với SCB trong việc thu giữ tài sản. Mọi hành vi cản trở việc thu giữ tài sản bảo đảm sẽ bị xử lý theo quy định của Pháp luật. Các chi phí phát sinh trong quá trình thực hiện thu giữ sẽ do bà Nguyễn Thị Ngọc Tiên và ông Trần Hoàng Trí có nghĩa vụ thanh toán.

SCB sẽ thực hiện việc công khai thông tin về thời gian, địa điểm thu giữ, tài sản bảo đảm được thu giữ, lý do thu giữ tại:

  • Trang thông tin điện tử https://www.scb.com.vn;
  • Trụ sở UBND xã Tân Phú, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long hoặc UBND xã An Mỹ, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng.

4. Thông tin liên hệ

Các vấn đề thắc mắc liên quan đến việc bàn giao tài sản theo nội dung Thông báo này, bà Nguyễn Thị Ngọc Tiên và ông Trần Hoàng Trí vui lòng liên hệ với SCB theo thông tin sau:

  • Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Chi nhánh Cần Thơ
  • Địa chỉ: 213-215-217 Đường 30 tháng 4, P. Hưng Lợi, Q.Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.
  • Đại diện: Nguyễn Long Phú - Chức vụ: Giám đốc kinh doanh.

SCB thông báo để bà Nguyễn Thị Ngọc Tiên và ông Trần Hoàng Trí được biết và phối hợp thực hiện.

Trân trọng.

 

top