Search
06/07/2022

Thông báo thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý thu hồi nợ - Công ty TNHH Thương Mại Thủy Sản Vĩnh Long, ông Dương Văn Do và bà Lâm Thị Hồng Hoa (TB số 401)

Căn cứ:

- Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015 của Quốc hội;

- Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21/6/2017 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng;

- Nghị định số 21/2021/NĐ-CP ngày 19/3/2021 quy định thi hành Bộ luật Dân sự về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ;

- Thông tư liên tịch số 16/2014/TTLT-BTP-BTNMT-NHNN ngày 06/6/2014 của Bộ Tư pháp, Bộ Tài nguyên Môi trường và Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn một số vấn đề về xử lý tài sản bảo đảm;

-Hợp đồng tín dụng trung dài hạn số 153/HĐTD-SCB-CNVL.10 ngày 25/9/2010; Phụ lục Hợp đồng tín dụng số 153-01/PLHĐ-SCB-CNVL.11 ngày 12/5/2011; Phụ lục Hợp đồng tín dụng số 153-02/PLHĐ-SCB-CNVL.12 ngày 01/8/2012; Phụ lục Hợp đồng tín dụng số 055100009_001-01 ngày 29/3/2013 được ký kết giữa Ngân hàng TMCP Sài Gòn với Công ty TNHH Thương Mại Thủy Sản Vĩnh Long;

- Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất số 019-4/HĐTC-SCB-CNVL.09 ngày 09/10/2009; Phụ lục Hợp đồng số 019-4-01/PLHĐTC-SCB-CNVL.11 ngày 29/10/2011 được ký kết giữa Ngân hàng TMCP Sài Gòn với Ông Dương Văn Do, Bà Lâm Thị Hồng Hoa;

-Thông báo số 3209/TB-SCB-TGĐ.22 ngày 30/5/2022 của Ngân Hàng TMCP Sài Gòn về việc trả nợ hoặc bàn giao tài sản bảo đảm để xử lý, thu hồi nợ;

-Tình hình thực hiện nghĩa vụ trả nợ của khách hàng Công ty TNHH Thương Mại Thủy Sản Vĩnh Long;

Ngày 30 tháng 5 năm 2022, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) đã có Thông báo số 3209/TB-SCB-TGĐ.22 gửi cho Công ty TNHH Thương Mại Thủy Sản Vĩnh Long (Công ty Thủy Sản Vĩnh Long) và Ông Dương Văn Do, Bà Lâm Thị Hồng Hoa yêu cầu bàn giao tài sản bảo đảm cho SCB để xử lý thu hồi nợ do Công ty Thủy Sản Vĩnh Long vi phạm nghĩa vụ trả nợ đối với SCB theo Hợp đồng tín dụng trung dài hạn số 153/HĐTD-SCB-CNVL.10 ngày 25/9/2010; Phụ lục Hợp đồng tín dụng số 153-01/PLHĐ-SCB-CNVL.11 ngày 12/5/2011; Phụ lục Hợp đồng tín dụng số 153-02/PLHĐ-SCB-CNVL.12 ngày 01/8/2012; Phụ lục Hợp đồng tín dụng số 055100009_001-01 ngày 29/3/2013.

Tuy nhiên, đã hết thời gian SCB yêu cầu nhưng Công ty Thủy Sản Vĩnh Long và Ông Dương Văn Do, Bà Lâm Thị Hồng Hoa không tự nguyện trong việc bàn giao tài sản bảo đảm để SCB tiến hành xử lý thu hồi nợ.

Do đó, bằng văn bản này, SCB thông báo đến Công ty Thủy Sản Vĩnh Long và Ông Dương Văn Do, Bà Lâm Thị Hồng Hoa về việc SCB sẽ thực hiện quyền thu giữ tài sản bảo đảm theo Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21/6/2017 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng, thông tin về việc thu giữ như sau:

1. Tài sản thu giữ:

STT Loại tài sản bảo đảm Mô tả chi tiết tài sản bảo đảm Tên chủ sở hữu và sử dụng Giấy tờ chứng nhận quyền sở hữu/sử dụng
1 Bất động sản Quyền sử dụng thửa đất số 799, 805 và 811 tờ bản đồ số 0008 tại Ấp Mỹ An, Xã Mỹ Hoà, Thị xã Bình Minh, Tỉnh Vĩnh Long Ông Dương Văn Do và Bà Lâm Thị Hồng Hoa

Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số N948736 do UBND Thị xã Bình Minh cấp ngày 01/10/1999

Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số E951725 do UBND Thị xã Bình Minh cấp ngày 01/10/1996

Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số E951755 do UBND Thị xã Bình Minh cấp ngày 01/10/1996

2 Bất động sản Quyền sử dụng thửa đất số 1557, tờ bản đồ số 8 tại Ấp Mỹ An, Xã Mỹ Hoà, Thị xã Bình Minh, Tỉnh Vĩnh Long Ông Dương Văn Do và Bà Lâm Thị Hồng Hoa Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số AO960283 do UBND Thị xã Bình Minh cấp ngày 06/5/2009

2. Lý do thu giữ

Công ty Thủy Sản Vĩnh Long vi phạm nghĩa vụ trả nợ đối với SCB, SCB tiến hành thu giữ tài sản bảo đảm theo Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21/6/2017 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng để xử lý thu hồi nợ theo quy định của pháp luật.

3. Nghĩa vụ được bảo đảm:

Nghĩa vụ bảo đảm của tài sản Quyền sử dụng thửa đất số 811, tờ bản đồ số 0008; Quyền sử dụng thửa đất số 799, tờ bản đồ số 0008; Quyền sử dụng thửa đất số 805, tờ bản đồ số 0008; Quyền sử dụng thửa đất số 1557, tờ bản đồ số 8 tại Ấp Mỹ An, Xã Mỹ Hoà, Thị xã Bình Minh, Tỉnh Vĩnh Long là toàn bộ nghĩa vụ trả nợ theo Hợp đồng tín dụng trung dài hạn số 153/HĐTD-SCB-CNVL.10 ngày 25/9/2010 bao gồm và không giới hạn nghĩa vụ trả toàn bộ vốn gốc là 3.385.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba tỷ ba trăm tám mươi lăm triệu đồng) và lãi, phí, lãi quá hạn, phí thi hành án và các chi phí liên quan đến thu hồi nợ và bồi thường thiệt hại.

4. Thời gian, địa điểm và thành phần tham gia thu giữ

Thời gian tiến hành thu giữ: Vào lúc 09 giờ 00 phút, ngày 27 tháng 7 năm 2022

Địa điểm thu giữ: Tại nơi bất động sản tọa lạc.

Thành phần tham gia bao gồm:

  • Đại diện UBND Xã Mỹ Hoà, Thị xã Bình Minh, Tỉnh Vĩnh Long
  • Đại diện Công an Xã Mỹ Hoà, Thị xã Bình Minh, Tỉnh Vĩnh Long
  • Đại diện SCB
  • Đại diện Phòng ANKT Công an Tỉnh Vĩnh Long

SCB yêu cầu Công ty Thủy Sản Vĩnh Long và Ông Dương Văn Do, Bà Lâm Thị Hồng Hoa nghiêm túc chấp hành việc bàn giao tài sản, có mặt đúng thời gian và địa điểm nêu trên để SCB thực hiện quyền thu giữ tài sản.

Mọi hành vi cản trở việc thu giữ tài sản bảo đảm sẽ bị xử lý theo quy định của Pháp luật.

Các chi phí phát sinh trong quá trình thực hiện thu giữ sẽ do Công ty Thủy Sản Vĩnh Long và Ông Dương Văn Do, Bà Lâm Thị Hồng Hoa có nghĩa vụ thanh toán.

SCB sẽ thực hiện việc công khai thông tin về thời gian, địa điểm thu giữ, tài sản bảo đảm được thu giữ, lý do thu giữ tại:

- Trang thông tin điện tử https://www.scb.com.vn;

- Trụ sở UBND Xã Mỹ Hoà, Thị xã Bình Minh, Tỉnh Vĩnh Long

5. Thông tin liên hệ

Các vấn đề thắc mắc liên quan đến việc bàn giao tài sản theo nội dung Thông báo này, Công ty Thủy Sản Vĩnh Long và Ông Dương Văn Do, Bà Lâm Thị Hồng Hoa vui lòng liên hệ với SCB theo thông tin sau:

- Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Chi nhánh Vĩnh Long

- Địa chỉ: 11-11A-11B-11C Phạm Thái Bường, Phường 4, Tp. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

- Ông: Nguyễn Đăng Khoa - SĐT: 0906.834.130 - Chức vụ: Giám đốc P.KHDN - SCB Vĩnh Long
hoặc

- Ông: Huỳnh Thiên Vũ - SĐT: 0888.794989 - Chức vụ: TBP Xử Lý Nợ KHDN - SCB Hội Sở

SCB thông báo để Công ty Trí Minh và Bà Dương Thị Hồng Hạnh biết và phối hợp thực hiện.

Trân trọng.

Xem thông báo chính thức tại đây

 

top