Search
17/06/2019

Thông báo thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý thu hồi nợ Công ty TNHH Quốc Sỹ

Căn cứ Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21/06/2017 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng;

Căn cứ Hợp đồng tín dụng số 220160196/HĐTD ngày 04/10/2016 giữa Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Chi nhánh Chợ Hàn (nay là Chi nhánh Sông Hàn) và Công ty TNHH Quốc Sỹ;

Căn cứ Hợp đồng thế chấp số 220160196/HĐTC ngày 04/10/2016 và số 220160229/HĐTC ngày 21/10/2016 giữa Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Chi nhánh Chợ Hàn (nay là Chi nhánh Sông Hàn) và Công ty TNHH Quốc Sỹ;

Căn cứ hồ sơ, tài liệu khác có liên quan,

Ngày 16/3/2018, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) đã có Thông báo số 158/TB-SCB-CNSH.18 gửi cho Công ty TNHH Quốc Sỹ yêu cầu bàn giao tài sản bảo đảm cho SCB để xử lý thu hồi nợ do khách hàng đã vi phạm nghĩa vụ trả nợ theo Hợp đồng tín dụng số 220160196/HĐTD ngày 04/10/2016. Tuy nhiên, đã hết thời gian SCB yêu cầu nhưng Công ty TNHH Quốc Sỹ không có thiện chí trong việc bàn giao tài sản bảo đảm để SCB tiến hành xử lý thu hồi nợ

Do đó, bằng văn bản này, SCB thông báo đến Quý Công ty về việc SCB sẽ thực hiện quyền thu giữ tài sản bảo đảm theo Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21/06/2017 của Quốc hội để xử lý thu hồi nợ, chi tiết như sau:

1.Tài sản thu giữ:

STT Tên tài sản Đặc điểm Chủ tài sản Giấy tờ pháp lý chứng nhận quyền sở hữu/sử dụng tài sản
1

Phương tiện vận tải

Xe ô tô tải Pickup nhãn hiệu Nissan

- Số khung: 2D23Z0014712

: Số máy: YD25679856T

- Biển kiểm soát: 43C-133.75

Công ty TNHH Quốc Sỹ

Chứng nhận đăng ký ô tô số 027991 do Phòng CSGT CA TP Đà Nẵng cấp ngày 28/9/2016

2.Lý do thu giữ:

Do Công ty TNHH Quốc Sỹ vi phạm nghĩa vụ trả nợ đối với SCB, SCB tiến hành thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý thu hồi nợ theo quy định của pháp luật.

3. Thời gian, địa điểm và thành phần tham gia thu giữ:

Thời gian tiến hành thu giữ: Vào lúc 08 giờ 00 phút, ngày 26 tháng 6 năm 2019 hoặc khi SCB phát hiện được tài sản.

Địa điểm thu giữ: Phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng và/hoặc nơi phát hiện được tài sản.

Thành phần tham gia bao gồm:

 • Đại diện UBND Phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng và/hoặc nơi phát hiện TSĐB.
 • Đại diện Công an Phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng và/hoặc nơi phát hiện TSĐB.
 • Đại diện SCB: Ông Phạm Phú Đông - Chức vụ: PGĐ Chi nhánh Sông Hàn hoặc Ông Nguyễn Duy Khánh – Chức vụ : GĐ Khách hàng Doanh nghiệp Bà Trần Thị Hồng Vân – Chức vụ : Chuyên viên KHDN .

SCB yêu cầu Công ty TNHH Quốc Sỹ nghiêm túc chấp hành việc bàn giao tài sản, có mặt đúng thời gian và địa điểm nêu trên để hợp tác với SCB trong việc thu giữ tài sản. Mọi hành vi cản trở việc thu giữ tài sản bảo đảm sẽ bị xử lý theo quy định của Pháp luật. Các chi phí phát sinh trong quá trình thực hiện thu giữ sẽ do Công ty TNHH Quốc Sỹ có nghĩa vụ thanh toán.

SCB sẽ thực hiện việc công khai thông tin về thời gian, địa điểm thu giữ, tài sản bảo đảm được thu giữ, lý do thu giữ tại:

 • Trang thông tin điện tử: https://www.scb.com.vn;
 • Trụ sở UBND Phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng;

4. Thông tin liên hệ:

Các vấn đề thắc mắc liên quan đến việc bàn giao tài sản theo nội dung Thông báo này, Quý Công ty vui lòng liên hệ với SCB theo thông tin sau:

 • Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Chi nhánh Sông Hàn
 • Địa chỉ: 16 Trần Phú , P. Thạch Thang, Q Hải Châu,TP Đà Nẵng.
 • Ông Phạm Phú Đông - Chức vụ: PGĐ Chi nhánh Sông Hàn, hoặc
  Ông Nguyễn Duy Khánh – Chức vụ : GĐ Khách hàng Doanh nghiệp
  Bà Trần Thị Hồng Vân – Chức vụ : Chuyên viên KHDN.

SCB thông báo để Quý Công ty được biết và phối hợp thực hiện

Trân trọng.

 

top