Search
18/06/2019

Thông báo thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý thu hồi nợ Công ty TNHH MTV Kỹ Thuật Kim Cúc

Căn cứ Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21/06/2017 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng;

Căn cứ Hợp đồng cho vay ngắn hạn cụ thể số 70/HĐTD-SCB-CNĐN2.17-01 ngày 08/02/2017 giữa Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Chi nhánh Đà Nẵng và Công ty TNHH MTV Kỹ thuật Kim Cúc;

Căn cứ Hợp đồng thế chấp số 71/HĐTC-SCB-CNĐN2.17 ngày 08/02/2017 giữa Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Chi nhánh Đà Nẵng và Công ty TNHH MTV Kỹ thuật Kim Cúc (Công ty Kim Cúc);

Căn cứ hồ sơ, tài liệu khác có liên quan,

Từ tháng 3 năm 2017 đến nay, Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Chi nhánh Đà Nẵng (SCB) đã nhiều lần mời làm việc, gửi thông báo nhắc nợ cho Công ty Kim Cúc yêu cầu Công ty thanh toán nợ cho SCB theo đúng quy định tại Hợp đồng Tín dụng. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại Công ty Kim Cúc không thực hiện việc trả nợ và cũng không có thiện chí hợp tác với SCB

Bằng văn bản này, SCB thông báo đến Công ty Kim Cúc về việc SCB sẽ thực hiện quyền thu giữ tài sản bảo đảm theo Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21/06/2017 của Quốc hội để xử lý thu hồi nợ, chi tiết như sau:

1.Tài sản thu giữ:

STT Tên tài sản Đặc điểm Chủ tài sản Giấy tờ pháp lý chứng nhận quyền sở hữu/sử dụng tài sản
1

Xe ô tô tải (tự đổ) Hiệu Foton

Biển số đăng ký: 92C-094.45;

Số khung: 000BGC099074;

Số máy: WB10340E321615F043369

Công ty TNHH MTV Kỹ Thuật Kim Cúc

Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô số 011453 cấp ngày 23/08/2016

2.Lý do thu giữ:

Công ty Kim Cúc đã vi phạm nghĩa vụ trả nợ đối với SCB, SCB tiến hành thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý thu hồi nợ theo quy định của pháp luật.

3. Thời gian, địa điểm và thành phần tham gia thu giữ:

Thời gian tiến hành thu giữ: Vào lúc 09 giờ 00 phút, ngày 28 tháng 06 năm 2019 hoặc khi SCB phát hiện được tài sản.

Địa điểm thu giữ: Chi nhánh Tam Kỳ - Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải – địa chỉ: Quốc lộ 1A, Phường Tân Thạnh, TP Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam và/hoặc nơi phát hiện được tài sản bảo đảm.

Thành phần tham gia bao gồm:

  • Đại diện UBND Phường Tân Thạnh, Thành phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam và/hoặc nơi phát hiện TSĐB.
  • Đại diện Công an Phường Tân Thạnh, Thành phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam và/hoặc nơi phát hiện TSĐB.
  • Đại diện SCB: Ông: Trương Vũ Quang - Chức Vụ: Phó Giám đốc Chi nhánh.

SCB yêu cầu Công ty TNHH MTV Kỹ Thuật Kim Cúc nghiêm túc chấp hành việc bàn giao tài sản, có mặt đúng thời gian và địa điểm nêu trên để hợp tác với SCB trong việc thu giữ tài sản. Mọi hành vi cản trở việc thu giữ tài sản bảo đảm sẽ bị xử lý theo quy định của Pháp luật. Các chi phí phát sinh trong quá trình thực hiện thu giữ sẽ do Công ty TNHH MTV Kỹ Thuật Kim Cúc có nghĩa vụ thanh toán.

SCB sẽ thực hiện việc công khai thông tin về thời gian, địa điểm thu giữ, tài sản bảo đảm được thu giữ, lý do thu giữ tại:

  • Trang thông tin điện tử: https://www.scb.com.vn;
  • Trụ sở UBND phường Tân Thạnh, Thành phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam.

4. Thông tin liên hệ:

Các vấn đề thắc mắc liên quan đến việc bàn giao tài sản theo nội dung Thông báo này, Công ty TNHH MTV Kỹ Thuật Kim Cúc vui lòng liên hệ với SCB theo thông tin sau:

  • Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Chi nhánh Đà Nẵng
  • Địa chỉ: 256 Trần Phú, Phường Phước Ninh, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng.
  • Ông: Trương Vũ Quang Chức vụ: Phó Giám đốc chi nhánh

SCB thông báo để Quý Công ty TNHH MTV Kỹ Thuật Kim Cúc được biết và phối hợp thực hiện.

Trân trọng.

 

top