Search
24/07/2018

Thông báo thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý thu hồi nợ Công ty TNHH Đầu tư Nhật Quân

Kính gửi: - Công ty Cảnh Phong (TNHH)
- Công ty TNHH Đầu tư Nhật Quân
- Bên đang thuê tài sản bảo đảm

Căn cứ Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015 của Quốc hội;

Căn cứ Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21/06/2017 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng;

Căn cứ Nghị định số 163/2006/NĐ-CP ngày 29/12/2006 về giao dịch bảo đảm và Nghị định số 11/2012/NĐ-CP ngày 22/02/2012 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 163/2006/NĐ-CP;

Căn cứ thông tư liên tịch số 16/2014/TTLT-BTP-BTNMT-NHNN ngày 06/06/2014 của Bộ Tư pháp, Bộ Tài nguyên Môi trường và Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn một số vấn đề về xử lý tài sản bảo đảm;

Căn cứ Thỏa thuận cấp tín dụng hạn mức số 049/TTCTDHM-SCB-CNBN.17 ngày 07/09/2017 giữa Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Chi nhánh Bắc Ninh và Công ty TNHH Đầu tư Nhật Quân;

Căn cứ Hợp đồng thế chấp quyền sở hữu căn hộ số 038/HĐTC-SCB-CNBN.15 ngày 19/06/2015 và các hợp đồng sửa đổi/bổ sung Hợp đồng thế chấp số 038/HĐTC-SCB-CNBN.15 giữa Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Chi nhánh Bắc Ninh và Công ty TNHH Đầu tư Nhật Quân và bên bảo đảm là Công ty Cảnh Phong (TNHH);

Căn cứ hồ sơ, tài liệu khác có liên quan,

Ngày 24/05/2018, Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Chi nhánh Bắc Ninh (SCB) đã có Thông báo số 196/TB-CNBN.18 gửi cho Công ty Cảnh Phong (TNHH) yêu cầu bàn giao tài sản bảo đảm cho SCB để xử lý thu hồi nợ do Bên được cấp tín dụng là Công ty TNHH đầu tư Nhật Quân (Bên được bảo đảm) vi phạm nghĩa vụ trả nợ theo Thỏa thuận cấp tín dụng hạn mức số 049/TTCTDHM-SCB-CNBN.17 ngày 07/09/2017. Tuy nhiên, đã hết thời gian SCB yêu cầu nhưng Công ty Cảnh Phong (TNHH) không có thiện chí trong việc bàn giao tài sản bảo đảm để SCB tiến hành xử lý thu hồi nợ.

Do đó, bằng văn bản này, SCB thông báo đến Công ty Cảnh Phong (TNHH) và Công ty TNHH Đầu tư Nhật Quân cùng Bên đang thuê tài sản bảo đảm về việc SCB sẽ thực hiện quyền thu giữ tài sản bảo đảm theo Nghị quyết số 42/2017/QH14 để xử lý thu hồi nợ, chi tiết như sau:

1. Tài sản thu giữ:

STT Loại tài sản Đặc điểm Chủ tài sản Giấy tờ pháp lý chứng nhận quyền sở hữu/sử dụng tài sản
01

Quyền sở hữu căn hộ số 12 tầng 23 tòa nhà R2 - Số 72A Nguyễn Trãi, Phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội.

Căn hộ diện tích 86.7 m2 tại số 12 tầng 23 tòa nhà R2 - Số 72A Nguyễn Trãi, Phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội.

 

Công ty Cảnh Phong (TNHH)

Giấy chứng nhận quyền sở hữu đất, quyền sở hữu nhà ở và các tài sản khác gắn liền với đất số BX 076345 do Sở tài nguyên và môi trường TP Hà Nội cấp ngày 13/11/2014 vào sổ cấp GCN: CT-DA00077.

 

2. Lý do thu giữ:

Do Công ty TNHH Đầu tư Nhật Quân và Công ty Cảnh Phong (TNHH) vi phạm nghĩa vụ trả nợ đối với SCB, SCB tiến hành thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý thu hồi nợ theo quy định của pháp luật.

3. Thời gian, địa điểm và thành phần tham gia thu giữ:

Thời gian tiến hành thu giữ: Vào lúc 09 giờ 00 phút ngày 13 tháng 08 năm 2018

Địa điểm thu giữ: Tại căn hộ số 12 Tầng 23 tòa nhà R2 – Số 72A Nguyễn Trãi, Phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội.

Thành phần tham gia bao gồm:

3.1. Đại diện Lãnh đạo UBND Phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân, TP.Hà Nội

3.2. Đại diện Công an Phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân, TP.Hà Nội

3.3. Trưởng Ban Quản trị Chung cư Royal City

3.4. Đại diện SCB: Lãnh đạo Chi nhánh Bắc Ninh.

SCB yêu cầu Công ty Cảnh Phong (TNHH)/Công ty TNHH Đầu tư Nhật Quân và Bên đang thuê tài sản bảo đảm nghiêm túc chấp hành việc bàn giao tài sản, có mặt đúng thời gian và địa điểm nêu trên để hợp tác với SCB trong việc thu giữ tài sản. Mọi hành vi cản trở việc thu giữ tài sản bảo đảm sẽ bị xử lý theo quy định của Pháp luật. Các chi phí phát sinh trong quá trình thực hiện thu giữ sẽ do Công ty TNHH đầu tư Nhật Quân có nghĩa vụ thanh toán.

SCB sẽ thực hiện việc công khai thông tin về thời gian, địa điểm thu giữ, tài sản bảo đảm được thu giữ, lý do thu giữ tại:

Trang thông tin điện tử https://www.scb.com.vn;

Trụ sở UBND Phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân, TP.Hà Nội;

Trụ sở UBND xã Đại Bái, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh.

4. Thông tin liên hệ

Các vấn đề thắc mắc liên quan đến việc thu giữ tài sản theo nội dung Thông báo này, Công ty Cảnh Phong (TNHH)/Công ty TNHH Đầu tư Nhật Quân/Bên đang thuê tài sản vui lòng liên hệ với SCB theo thông tin sau:

Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Chi nhánh Bắc Ninh.

Địa chỉ: 316 Trần Hưng Đạo, Phường Đại Phúc, TP. Bắc Ninh.

Ông: Trần Ngọc Thắng Chức vụ: Giám đốc Chi nhánh

Ông: Vũ Quang Huy Chức vụ: PGĐ Chi nhánh kiêm Giám đốc kinh doanh

Số điện thoại: (0222).3856.736 (số máy lẻ 201 hoặc 207)

SCB thông báo để Công ty Cảnh Phong (TNHH), Công ty TNHH Đầu tư Nhật Quân và Bên đang thuê được biết và phối hợp thực hiện.

Trân trọng.

 

top