Search
27/09/2019

Thông báo thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý thu hồi nợ Công ty TNHH đá xây dựng F-C Việt Nam

Căn cứ Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21/06/2017 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng;

Căn cứ Hợp đồng tín dụng số 09.A/HĐTDTDH-SCB-CNVT.09 ngày 27/05/2009, số 150/HĐTDTDH-SCB-CNVT.10 ngày 02/11/2010 và số 208/HDTDHM-SCB-CNVT.11 ngày 25/08/2011 giữa Công ty TNHH đá xây dựng F-C Việt Nam và Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB);

Căn cứ Hợp đồng thế chấp số 65/HĐTC-SCB-CNVT.10 ngày 11/06/2010, số 09.2/HDTC-SCB-CNVT.09 ngày 27/05/2009, số 09.1 /HDTC-SCB-CNVT.09 ngày 27/05/2009, số 09.4/HDTC-SCB-CNVT.09 ngày 12/06/2009, 86/HDTC-SCB-CNVT.09 ngày 20/10/2009, số 26/HĐTC-SCB-CNVT.11 ngày 14/02/2011 giữa Công ty TNHH đá xây dựng F-C Việt Nam và SCB;

Căn cứ hồ sơ, tài liệu khác có liên quan,

Ngày 30/7/2019, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) đã có Thông báo số 2954/SCB-TGĐ.19 gửi cho Công ty TNHH đá xây dựng F-C Việt Nam yêu cầu bàn giao tài sản bảo đảm cho SCB để xử lý thu hồi nợ do Bên được cấp tín dụng là Công ty TNHH đá xây dựng F-C Việt Nam (Bên Được Bảo Đảm) vi phạm nghĩa vụ trả nợ theo Hợp đồng tín dụng số 09.A/HĐTDTDH-SCB-CNVT.09 ngày 27/05/2009, số 150/HĐTDTDH-SCB-CNVT.10 ngày 02/11/2010 và số 208/HDTDHM-SCB-CNVT.11 ngày 25/08/2011. Tuy nhiên, đã hết thời gian SCB yêu cầu nhưng Công ty TNHH đá xây dựng F-C Việt Nam không có thiện chí trong việc bàn giao tài sản bảo đảm để SCB tiến hành xử lý thu hồi nợ.

Do đó, bằng văn bản này, SCB thông báo đến Công ty TNHH đá xây dựng F-C Việt Nam về việc SCB sẽ thực hiện quyền thu giữ tài sản bảo đảm theo Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21/06/2017 của Quốc hội để xử lý thu hồi nợ, chi tiết như sau:

1. Tài sản thu giữ:

STT Loại tài sản bảo đảm Mô tả chi tiết tài sản bảo đảm Tình trạng pháp lý
Giấy tờ chứng minh QSH Đăng ký GDĐB số ...ngày...
1

Quyền sử dụng đất trong khu công nghiệp.

9,817m2 đất thuê trong khu công nghiệp Mỹ Xuân A, phường Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, thời hạn sử dụng từ 08/07/2002 đến 08/07/2052

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BA 657012

Số 26, quyển số 2, Văn phòng ĐKQSDĐ tỉnh BR-VT ngày 29/08/2011.

2

Nhà xưởng máy bổ đá

1,208.4 m2 nhà xưởng hình thành trên đất tại khu công nghiệp Mỹ Xuân A, phường Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Tài sản hình thành trong tương lai. Giấy chứng nhận số BA 657012, hợp đồng thuê đất, hợp đồng gia công cơ khí, biên bản nghiệm thu hoàn thành ngày 15/01/2010, hóa đơn

Số CE11022793BD ngày 26/08/2011

3

Máy cắt cạnh (bán tự động)

Máy cắt cạnh (bán tự động)-Trung Quốc-2008

Tờ khai hàng hóa nhập khẩu số 225 ngày 16/10/2007

Số CE11022792BD ngày 26/08/2011

4

05 Máy đánh bóng (bán tự động)

05 Máy đánh bóng (bán tự động)-Trung Quốc-2008

5

Máy cắt cầu

Máy cắt cầu-Trung Quốc-2008

6

02 Máy đánh bóng (bán tự động)

02 Máy đánh bóng (bán tự động)-Trung Quốc-2008

Tờ khai hàng hóa nhập khẩu số 1430/NK và số 1431/NK ngày 02/05/2008

Tờ khai hàng hóa nhập khẩu số 1430/NK và số 1431/NK ngày 02/05/2008

7

03 Máy cưa đá (cưa bằng dĩa cưa)

03 Máy cưa đá (cưa bằng dĩa cưa)-Trung Quốc-2008

8

Máy cưa đá (cưa bằng lưỡi cưa)

Máy cưa đá (cưa bằng lưỡi cưa)-Trung Quốc-2008

9

Máy cắt định cỡ

Máy cắt định cỡ-Trung Quốc-2008

10

Máy hàn lưỡi cưa đá

Máy hàn lưỡi cưa đá-Trung Quốc-2008

11

02 Máy cưa đá lập trình tự động

02 Máy cưa đá lập trình tự động-Trung Quốc-2009

Tờ khai hàng hóa nhập khẩu số1314/NK/NĐT/ĐT ngày 08/06/2009

Số CE11022794BD ngày 26/08/2011

12

Máy hàn cao áp

Máy hàn cao áp-Trung Quốc-2009

13

02 Máy cưa đá thủy lực nhiều lưỡi DZO – 1600 HESHENG

02 Máy cưa đá thủy lực nhiều lưỡi DZO – 1600 HESHENG-Trung Quốc-2009

Tờ khai hàng hóa nhập khẩu số 2160/NK/NĐT/P026 ngày 25/08/2009

Số CE11022795BD ngày 26/08/2011

14

02 Máy cưa thủy lực lập trình tự động

Máy cưa thủy lực lập trình tự động-Trung Quốc-2010

Tờ khai hàng hóa nhập khẩu số 4671/NK ngày 19/11/2010

Số CE11003471BD ngày 14/02/2011

15

Máy cưa trung tâm cắt cầu khối đá

Máy cưa trung tâm cắt cầu khối đá-Trung Quốc-2010

16

Máy đánh bóng đá lập trình tự động

Máy đánh bóng đá lập trình tự động-Trung Quốc-2010

Tờ khai hàng hóa nhập khẩu số 5125/NK ngày 17/02/2010

17

Máy xúc lật

Máy xúc lật-Trung Quốc-2010

2. Lý do thu giữ:

Do Công ty TNHH đá xây dựng F-C Việt Nam vi phạm nghĩa vụ trả nợ đối với SCB, SCB tiến hành thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý thu hồi nợ theo quy định của pháp luật.

3. Thời gian, địa điểm và thành phần tham gia thu giữ:

Thời gian tiến hành thu giữ: Vào lúc 10 giờ 00 phút ngày 22 tháng 10 năm 2019.

Địa điểm thu giữ: Trụ sở Công ty TNHH đá xây dựng F-C Việt Nam tại Khu công nghiệp Mỹ Xuân A, đường số 3, phường Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Thành phần tham gia bao gồm:

  • Đại diện UBND Phường Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
  • Đại diện Công an Phường Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
  • Đại diện Ban quản lý Khu công nghiệp Mỹ Xuân A.
  • Đại diện SCB:
    SCB yêu cầu Công ty TNHH đá xây dựng F-C Việt Nam nghiêm túc chấp hành việc bàn giao tài sản, có mặt đúng thời gian và địa điểm nêu trên để hợp tác với SCB trong việc thu giữ tài sản. Mọi hành vi cản trở việc thu giữ tài sản bảo đảm sẽ bị xử lý theo quy định của Pháp luật. Các chi phí phát sinh trong quá trình thực hiện thu giữ sẽ do Công ty TNHH đá xây dựng F-C Việt Nam có nghĩa vụ thanh toán.

SCB sẽ thực hiện việc công khai thông tin về thời gian, địa điểm thu giữ, tài sản bảo đảm được thu giữ, lý do thu giữ tại:

- Trang thông tin điện tử https://www.scb.com.vn;

- Trụ sở UBND Phường Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

4. Thông tin liên hệ:

Các vấn đề thắc mắc liên quan đến việc bàn giao tài sản theo nội dung Thông báo này, Quý Công ty TNHH đá xây dựng F-C Việt Nam vui lòng liên hệ với SCB theo thông tin sau:

  • Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Chi nhánh Vũng Tàu
  • Địa chỉ: 45 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 3, TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
  • Ông Nguyễn Thúc Nguyên - Chức vụ: Giám đốc Chi nhánh
  • ĐT : 0254.3533737

SCB rất mong nhận được sự hợp tác của Công ty TNHH đá xây dựng F-C Việt Nam.

Trân trọng.

 

top