Search
22/09/2018

Thông báo thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý thu hồi nợ - Bà Huỳnh Thị Trúc

Căn cứ Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015 của Quốc hội;

Căn cứ Nghị quyết số 42/2017/QH14 Về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng;

Căn cứ Nghị định 163/2006/NĐ-CP ngày 29/12/2006 về giao dịch bảo đảm và Nghị định số 11/2012/NĐ-CP ngày 22/02/2012 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 163/2006/NĐ-CP;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 16/2014/TTLT-BTP-BTNMT-NHNN ngày 06/6/2014 về việc xử lý tài sản bảo đảm;

Căn cứ Thoả thuận cho vay trung dài hạn số 89/TTCVTDH-SCB.CNBT.17 ngày 19/6/2017 được ký kết giữa Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Chi Nhánh Bến Tre với bà Huỳnh Thị Trúc;

Căn cứ Hợp đồng thế chấp QSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số 86/HĐTC-SCB-CNBT1.17 ngày 19/06/2017 được ký kết giữa Ngân hàng TMCP Sài Gòn - CN Bến Tre với bà Huỳnh Thị Trúc;

Căn cứ Hợp đồng thế chấp QSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số 87/HĐTC-SCB-CNBT1.17 ngày 19/06/2017 được ký kết giữa Ngân hàng TMCP Sài Gòn - CN Bến Tre với bà Huỳnh Thị Trúc;

Căn cứ hồ sơ, tài liệu khác có liên quan.

Ngày 05/09/2018, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) đã có Thông báo số: 1167/TB-SCB-CNBT1.18 và Thông báo số : 1168/TB-SCB-CNBT1.18, gửi cho bà Huỳnh Thị Trúc, yêu cầu bàn giao tài sản bảo đảm cho SCB để xử lý thu hồi nợ do Bên được cấp tín dụng là bà Huỳnh Thị Trúc (Bên Được Bảo Đảm) vi phạm nghĩa vụ trả nợ theo Thoả thuận cho vay trung dài hạn số 89/TTCVTDH-SCB.CNBT.17 ngày 19/6/2017. Tuy nhiên, đã hết thời gian SCB yêu cầu nhưng bà Huỳnh Thị Trúc không có thiện chí trong việc bàn giao tài sản bảo đảm để SCB tiến hành xử lý thu hồi nợ.

Do đó, bằng văn bản này, SCB thông báo đến bà Huỳnh Thị Trúc về việc SCB sẽ thực hiện quyền thu giữ tài sản bảo đảm theo Nghị quyết số 42/2017/QH14 để xử lý thu hồi nợ, chi tiết như sau:

1.Tài sản thu giữ:

STT Loại tài sản Đặc điểm Chủ tài sản Giấy tờ pháp lý chứng nhận quyền sở hữu/sử dụng tài sản
1

Quyền sử dụng đất.

Quyền sử dụng đất có diện tích 1.349,8 m2 (trong đó 300 m2 đất ở tại nông thôn và 1.049,8 m2 đất trồng cây lâu năm) thuộc thửa đất số 210, TBĐ số 14, tọa lạc tại ấp Hưng Long, xã Hòa Lộc, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre

Bà Huỳnh Thị Trúc

Giấy chứng nhận QSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BM 854899, vào sổ cấp GCN số CH02944 do UBND huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre cấp ngày 17/11/2015.

2

Quyền sử dụng đất

Quyền sử dụng đất có diện tích 128,7 m2 đất ở tại đô thị thuộc thửa đất số 92, TBĐ số 20, tọa lạc tại khu phố 1, thị trấn Mỏ Cày, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre

Huỳnh Thị Trúc

Giấy chứng nhận QSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CH 886109, vào sổ cấp GCN số CS05153 do Sở tài nguyên và môi trường tỉnh Bến Tre cấp ngày 02/06/2017.

2. Lý do yêu cầu bàn giao tài sản bảo đảm

Do Bà Huỳnh Thị Trúc vi phạm nghĩa vụ trả nợ đối với SCB, nên SCB tiến hành thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý thu hồi nợ theo quy định của pháp luật.

3. Thời gian, địa điểm và thành phần tham gia thu giữ

Thời gian tiến hành thu giữ tài sản 1: Vào lúc 09 giờ 00, ngày 11 tháng 10 năm 2018.

Địa điểm thu giữ: Thửa đất số 210, TBĐ số 14, địa chỉ 116 ấp Hưng Long, xã Hòa Lộc, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre

Thời gian tiến hành thu giữ tài sản 2: Vào lúc 10giờ 00, ngày 11 tháng 10 năm 2018.

Địa điểm thu giữ: Thửa đất số 92, TBĐ số 20, địa chỉ 123 C khu phố 1, thị trấn Mỏ Cày, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre.

Thành phần tham gia bao gồm:

3.1. Đại diện UBND xã Hòa Lộc, huyện Mỏ Cày Bắc, Bến Tre

3.2. Đại diện Công an xã Hòa Lộc, huyện Mỏ Cày Bắc, Bến Tre.

3.3. Đại diện UBND Thị trấn Mỏ Cày, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre

3.4. Đại diện Công an Thị Trấn Mỏ Cày, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre

3.5. Đại diện SCB: Nguyễn Hùng Quốc - Chức vụ: Giám đốc Kinh doanh

SCB yêu cầu Bà Huỳnh Thị Trúc nghiêm túc chấp hành việc bàn giao tài sản, có mặt đúng thời gian và địa điểm nêu trên để hợp tác với SCB trong việc thu giữ tài sản. Mọi hành vi cản trở việc thu giữ tài sản bảo đảm sẽ bị xử lý theo quy định của Pháp luật. Các chi phí phát sinh trong quá trình thực hiện thu giữ sẽ do bà Huỳnh Thị Trúc có nghĩa vụ thanh toán.

SCB sẽ thực hiện việc công khai thông tin về thời gian, địa điểm thu giữ, tài sản bảo đảm được thu giữ, lý do thu giữ tại:

- Trang thông tin điện tử https://www.scb.com.vn.
- Trụ sở UBND xã Hòa Lộc, huyện Mỏ Cày Nam, Bến Tre.
- Trụ sở UBND thị trấn Mỏ Cày, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre.

Tùy tình hình thực tế Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Chi nhánh Củ Chi sẽ quyết định lựa chọn phương thức xử lý Tài sản Bảo đảm phù hợp theo quy định pháp luật. Tài sản thế chấp được xử lý Bán đấu giá công khai thông qua Pháp nhân có chức năng bán đấu giá tài sản.

4. Thông tin liên hệ

Các vấn đề thắc mắc liên quan đến việc bàn giao tài sản theo nội dung Thông báo này, Quý Bà Huỳnh Thị Trúc vui lòng liên hệ với SCB theo thông tin sau:

- Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Chi nhánh Bến Tre
- Địa chỉ: 29C – 29C1 Đại Lộ Đồng Khởi, P. Phú Khương, TP. Bến Tre, Tỉnh Bến Tre.
- Ông/Bà: Nguyễn Hùng Quốc - Chức vụ: Giám đốc Kinh doanh.
- Số điện thoại: 0913.919796

SCB thông báo để Quý Bà Huỳnh Thị Trúc được biết và phối hợp thực hiện.

Trân trọng.

 

top