Search
26/12/2018

Thông báo thu giữ tài sản bảo đảm của Khách hàng Ông Nguyễn Văn Hiếu và Bà Phan Thị Liên

Căn cứ Bộ luật dân sự;

Căn cứ Nghị định số 163/2006/NĐ-CP ngày 29/12/2006 về giao dịch bảo đảm và Nghị định số 11/2012/NĐ-CP ngày 22/02/2012 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 163/2006/NĐ-CP;

Căn cứ thông tư liên tịch số 16/2014/TTLT-BTP-BTNMT-NHNN ngày 06/06/2014 của Bộ Tư pháp, Bộ Tài nguyên Môi trường và Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn một số vấn đề vềxử lý tài sản bảo đảm;

Căn cứ vào Thỏa thuận tín dụng ngắn hạn số 450/TT.TDNH-SCB.CNGL.17 ngày 24/08/2017 giữa Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Chi nhánh Gia Lai và (Ông) Nguyễn Văn Hiếu –(Bà) Phan Thị Liên;

Căn cứ Hợp đồng thế chấp tài sản số 600/HĐ.TC-SCB.CNGL.17 ngày 24/08/2017 đã ký giữa Ngân Hàng TMCP Sài Gòn –Chi nhánh Gia Lai và (Ông) Nguyễn Văn Hiếu –(Bà) Phan Thị Liên;

Nay Ngân hàng TMCP Sài Gòn- Chi nhánh Gia Lai thông báo về việc thu giữ tài sản đảm bảo để xử lý nợ của (Ông) Nguyễn Văn Hiếu – (Bà) Phan Thị Liên , cụ thể thu giữ tài sản bảo đảm sau đây:

1.Tài sản bảo đảm:

STT TÊN TÀI SẢN THÔNG TIN CHI TIẾT VỀ TÀI SẢN
1

Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại thửa đất số 97, tờ bản đồ số 36 tại làng Đăk Trang, xã Kon Thụp, Huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai.

Chứng từ pháp lý: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BĐ 230645 do UBND Huyện Mang Yang, Tỉnh Gia Lai cấp ngày 14/02/2011.

* Đặc điểm tài sản:

  • Diện tích: 20.314,5 m2
  • Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng: 20.314,5m2 . Sử dụng chung: 0 m2.
  • Mục đích sử dụng: Đất TCLN
  • Thời gian sử dụng: Đến 8/2060

* Chủ sở hữu tài sản: ông Nguyễn Văn Hiếu và Bà Phan Thị Liên

2.Lý do thu giữ tài sản bảo đảm:

Lý do thu giữ tài sản đảm bảo: (Ông) Nguyễn Văn Hiếu – (Bà) Phan Thị Liên đã vi phạm Thỏa thuận tín dụng ngắn hạn số 450/TT.TDNH-SCB.CNGL.17 ngày 24/08/2017, không thực hiện nghĩa vụ trả nợ theo hợp đồng đã ký kết.

Tạm tính đến ngày 18/12/2018 (Ông) Nguyễn Văn Hiếu – (Bà) Phan Thị Liên còn đang nợ Ngân Hàng TMCP Sài Gòn – CN Gia Lai số tiền là: 662.824.127 đồng (Sáu trăm sáu mươi hai triệu tám trăm hai mươi bốn nghìn một trăm hai mươi bảy đồng), cụ thể như sau

+ Nợ gốc: 600.000.000 đồng

+ Lãi trong hạn, lãi quá hạn, phạt lãi chậm thanh toán: 62.824.127 đồng

Và lãi tiếp tục phát sinh từ ngày 19/12/2018 cho đến khi (Ông) Nguyễn Văn Hiếu – (Bà) Phan Thị Liên thanh toán hết nợ cho Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Chi nhánh Gia Lai theo mức lãi phạt quá hạn của Thỏa thuận tín dụng ngắn hạn số 450/TT.TDNH-SCB.CNGL.17 ngày 24/08/2017 giữa Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Chi nhánh Gia Lai và (Ông) Nguyễn Văn Hiếu – (Bà) Phan Thị Liên. Tuy nhiên đến nay (Ông) Nguyễn Văn Hiếu – (Bà) Phan Thị Liên vẫn chưa thực hiện nghĩa vụ trả nợ cho Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Chi nhánh Gia Lai và chưa thực hiện việc bàn giao tài sản bảo đảm cho SCB để xử lý tài sản thu hồi nợ.

Nay Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - CN Gia Lai thông báo đến UBND Xã Kon Thụp, Huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai về việc thu giữ tài sản bảo đảm nêu trên để xử lý nợ. Việc thu giữ có sự tham gia của Chính quyền địa phương. Mọi sự cản trở việc thu giữ tài sản sẽ được xử lý theo quy định của pháp luật và phải bồi thường thiệt hại cho Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Chi nhánh Gia Lai.

3. Thời gian và địa điểm thu giữ tài sản bảo đảm cụ thể như sau:

Thời gian thu giữ tài sản bảo đảm: Vào lúc 09h ngày 10 tháng 01 năm 2019;

Địa điểm thu giữ tài sản bảo đảm: Làng Đăk Trang, xã Kon Thụp, Huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai;

Tài sản bảo đảm sẽ tiến hành thu giữ: Tài sản nêu tại mục 1 của Thông báo này

4. Phương thức xử lý tài sản bảo đảm

Tùy tình hình thực tế Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Chi nhánh Gia Lai sẽ quyết định lựa chọn phương thức xử lý Tài sản Bảo đảm phù hợp theo quy định pháp luật. Tài sản thế chấp được xử lý Bán đấu giá công khai thông qua Pháp nhân có chức năng bán đấu giá tài sản

Trân trọng.

 

top