Search
04/10/2018

Thông báo thu giữ tài sản bảo đảm Công ty Cổ phần Đầu tư & Xuất nhập khẩu Cà phê Tây Nguyên

Căn cứ Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015 của Quốc hội;

Căn cứ Nghị quyết số 42/2017/QH14 Về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng;

Căn cứ Nghị định 163/2006/NĐ-CP ngày 29/12/2006 về giao dịch bảo đảm và Nghị định số 11/2012/NĐ-CP ngày 22/02/2012 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 163/2006/NĐ-CP;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 16/2014/TTLT-BTP-BTNMT-NHNN ngày 06/6/2014 về việc xử lý tài sản bảo đảm;

Hợp đồng tín dụng hạn mức số 290.0000800/HDTD-SCB-CNĐL.10 ngày 04/12/2010 giữa Ngân hàng TMCP Sài Gòn-Chi nhánh Đắk Lắk với Công ty CP ĐT&XNK Cà phê Tây Nguyên (Công ty) và các hợp đồng tín dụng cụ thể;

HHợp đồng thế chấp số 06/HĐTC-SCB-CNĐL.11 ngày 27/05/2011 giữa Ngân hàng TMCP Sài Gòn-Chi nhánh Đắk Lắk với Công ty CP ĐT&XNK Cà phê Tây Nguyên;

Căn cứ hồ sơ, tài liệu khác có liên quan.

Ngày 15/06/2018, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) đã có Thông báo số 364/TB-SCB-CNĐL.18 gửi cho Công ty yêu cầu bàn giao tài sản bảo đảm cho SCB để xử lý thu hồi nợ do Bên được cấp tín dụng là Công ty CP ĐT&XNK Cà phê Tây Nguyên (Bên Được Bảo Đảm) vi phạm nghĩa vụ trả nợ theo Hợp đồng tín dụng số 290.0000800/HDTD-SCB-CNĐL.10 ngày 04/12/2010 Tuy nhiên, đã hết thời gian SCB yêu cầu nhưng Công ty không có thiện chí trong việc bàn giao tài sản bảo đảm để SCB tiến hành xử lý thu hồi nợ.

Do đó, bằng văn bản này, SCB thông báo đến Quý Công ty CP ĐT&XNK Cà phê Tây Nguyên về việc SCB sẽ thực hiện quyền thu giữ tài sản bảo đảm theo Nghị quyết số 42/2017/QH14 để xử lý thu hồi nợ, chi tiết như sau:

1.Tài sản thu giữ:

STT Loại tài sản Đặc điểm Chủ tài sản Giấy tờ pháp lý chứng nhận quyền sở hữu/sử dụng tài sản
1

Tài sản gắn liền với đất

Công trình xây dựng gắn liền trên đất theo GCN QSDĐ số AN951612 do UBND tỉnh Đắk Nông cấp ngày 09/12/2008

Công ty CP ĐT&XNK Cà phê Tây Nguyên

GCN QSDĐ số AN951612 do UBND tỉnh Đắk Nông cấp ngày 09/12/2008.

2. Lý do thu giữ

Do Quý Công ty CP ĐT&XNK Cà phê Tây Nguyên và bên bảo đảm vi phạm nghĩa vụ trả nợ đối với SCB, SCB tiến hành thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý thu hồi nợ theo quy định của pháp luật.

3. Thời gian, địa điểm và thành phần tham gia thu giữ

Thời gian bàn giao: vào lúc 09 giờ 30 ngày 24 tháng 10 năm 2018.

Địa điểm bàn giao: Thôn Thuận Tân, xã Thuận Hạnh, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông

Thành phần tham gia bao gồm:

3.1. Đại diện UBND xã Thuận Hạnh

3.2. Đại diện Công an xã Thuận Hạnh.

3.3. Đại diện SCB Chi nhánh Đắk Lắk

SCB yêu cầu Công ty CP ĐT&XNK Cà phê Tây Nguyên nghiêm túc chấp hành việc bàn giao tài sản, có mặt đúng thời gian và địa điểm nêu trên để hợp tác với SCB trong việc thu giữ tài sản. Mọi hành vi cản trở việc thu giữ tài sản bảo đảm sẽ bị xử lý theo quy định của Pháp luật. Các chi phí phát sinh trong quá trình thực hiện thu giữ sẽ do Công ty CP ĐT&XNK Cà phê Tây Nguyên có nghĩa vụ thanh toán.

SCB sẽ thực hiện việc công khai thông tin về thời gian, địa điểm thu giữ, tài sản bảo đảm được thu giữ, lý do thu giữ tại:

- Trang thông tin điện tử https://www.scb.com.vn.
- Trụ sở UBND xã Thuận Hạnh.
- Trụ sở UBND Hòa Thắng.

4. Thông tin liên hệ

Các vấn đề thắc mắc liên quan đến việc bàn giao tài sản theo nội dung Thông báo này, Quý Công ty CP ĐT&XNK Cà phê Tây Nguyên vui lòng liên hệ với SCB theo thông tin sau:

- Ngân hàng TMCP Sài Gòn-Chi nhánh Đắk Lắk (SCB)
- Địa chỉ: 178 Y Jút, Phường Thắng Lợi, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.
- Ông/Bà: Nguyễn Văn Ân - Chức vụ: Giám đốc Kinh doanh.
- Số điện thoại: 0914073073 - Email: annv@scb.com.vn

Thông báo này thay thế thông báo số 460/TB-SCB-CNĐL.18 ngày 11/09/2018 của Chi nhánh Đắk Lắk

SCB thông báo để Quý Công ty CP ĐT&XNK Cà phê Tây Nguyên được biết và phối hợp thực hiện.

Trân trọng.

 

top