Search
26/12/2018

Thông báo thu giữ tài sản bảo đảm cho Khoản nợ của Ông Vũ Đức Biết

Căn cứ Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015 của Quốc hội;

Căn cứ nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21/06/2017 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng;

Căn cứ Nghị định số 163/2006/NĐ-CP ngày 29/12/2006 về giao dịch bảo đảm và Nghị định số 11/2012/NĐ-CP ngày 22/02/2012 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 163/2006/NĐ-CP;

Căn cứ thông tư liên tịch số 16/2014/TTLT-BTP-BTNMT-NHNN ngày 06/06/2014 của Bộ Tư pháp, Bộ Tài nguyên Môi trường và Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn một số vấn đề vềxử lý tài sản bảo đảm;

Hợp đồng tín dụng hạn mức số 290.0000800/HDTD-SCB-CNĐL.10 ngày 04/12/2010 giữa Ngân hàng TMCP Sài Gòn-Chi nhánh Đắk Lắk với Công ty CP ĐT&XNK Cà phê Tây Nguyên (Công ty) và các hợp đồng tín dụng cụ thể;

Hợp đồng thế chấp số 09/HĐTC-SCB-CNĐL.11 ngày 10/08/2011 giữa Ngân hàng TMCP Sài Gòn-Chi nhánh Đắk Lắk với Công ty CP ĐT&XNK Cà phê Tây Nguyên và ông Vũ Đức Biết;

Hợp đồng thế chấp số 19/HĐTC-SCB-CNĐL.11 ngày 22/12/2011 giữa Ngân hàng TMCP Sài Gòn-Chi nhánh Đắk Lắk với Công ty CP ĐT&XNK Cà phê Tây Nguyên;

Căn cứ Biên bàn làm việc ngày 22/10/2018 giữa Ngân hàng TMCP Sài Gòn-Chi nhánh Đắk Lắk với Công ty CP ĐT&XNK Cà phê Tây Nguyên;

Căn cứ hồ sơ, tài liệu khác có liên quan,

Ngày 15/06/2018, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) đã có Thông báo số 364/TB-SCB-CNĐL.18 gửi cho Công ty yêu cầu bàn giao tài sản bảo đảm cho SCB để xử lý thu hồi nợ do Bên được cấp tín dụng là Công ty CP ĐT&XNK Cà phê Tây Nguyên (Bên Được Bảo Đảm) vi phạm nghĩa vụ trả nợ theo Hợp đồng tín dụng số 290.0000800/HDTD-SCB-CNĐL.10 ngày 04/12/2010 và ngày 22/10/2018 SCB và Công ty đã có biên bản làm việc về việc phối hợp để bán tài sản. Tuy nhiên, đã hết thời gian SCB yêu cầu nhưng Công ty không có thiện chí trong việc phối hợp bàn giao và bán tài sản bảo đảm để SCB tiến hành xử lý thu hồi nợ.

Do đó, bằng văn bản này, SCB thông báo đến ông Vũ Đức Biết về việc SCB sẽ thực hiện quyền thu giữ tài sản bảo đảm theo Nghị quyết số 42/2017/QH14 để xử lý thu hồi nợ, chi tiết như sau:

1.Tài sản thu giữ:

STT Loại tài sản Đặc điểm Chủ tài sản Giấy tờ pháp lý chứng nhận quyền sở hữu/sử dụng tài sản
1

Quyền sử dụng đất

Thửa đất số: “00”, tờ bản đồ số: QH khu dân cư xã Ia Băng; diện tích: 11.300 m2; địa chỉ: Làng Phun, tỉnh lộ 665, xã Ia Băng, huyện Chư Prông, Gia Lai

Vũ Đức Biết

GCN QSDĐ số BĐ255012 do UBND huyện Chư Prông cấp ngày 02/12/2010

2

Tài sản gắn liền với đất

Công trình xây dựng gắn liền trên đất theo GCN QSDĐ số BĐ255012 do UBND huyện Chư Prông cấp ngày 02/12/2010

Công ty CP ĐT&XNK Cà phê Tây Nguyên

GCN QSDĐ số BĐ255012 do UBND huyện Chư Prông cấp ngày 02/12/2010

2.Lý do thu giữ:

Do Quý Công ty CP ĐT&XNK Cà phê Tây Nguyên và bên bảo đảm vi phạm nghĩa vụ trả nợ đối với SCB, SCB tiến hành thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý thu hồi nợ theo quy định của pháp luật.

3. Thời gian, địa điểm và thành phần tham gia thu giữ:

Thời gian bàn giao: vào lúc 10 giờ 30 ngày 15 tháng 01 năm 2019;

Địa điểm bàn giao: Làng Phun, tỉnh lộ 665, xã Ia Băng, huyện Chư Prông, Gia Lai;

Thành phần tham gia bao gồm:

a. Đại diện UBND xã Ia Băng;
b. Đại diện Công an xã Ia Băng;
c. Đại diện SCB Chi nhánh Đắk Lắk

SCB yêu cầu Công ty CP ĐT&XNK Cà phê Tây Nguyên nghiêm túc chấp hành việc bàn giao tài sản, có mặt đúng thời gian và địa điểm nêu trên để hợp tác với SCB trong việc thu giữ tài sản. Mọi hành vi cản trở việc thu giữ tài sản bảo đảm sẽ bị xử lý theo quy định của Pháp luật. Các chi phí phát sinh trong quá trình thực hiện thu giữ sẽ do Công ty CP ĐT&XNK Cà phê Tây Nguyên có nghĩa vụ thanh toán.

SCB sẽ thực hiện việc công khai thông tin về thời gian, địa điểm thu giữ, tài sản bảo đảm được thu giữ, lý do thu giữ tại:

  • Trang thông tin điện tử https://www.scb.com.vn;
  • Trụ sở UBND xã Ia Băng;
  • Trụ sở UBND Hòa Thắng.

4. Thông tin liên hệ

Các vấn đề thắc mắc liên quan đến việc bàn giao tài sản theo nội dung Thông báo này, Quý Công ty CP ĐT&XNK Cà phê Tây Nguyên vui lòng liên hệ với SCB theo thông tin sau:

  • Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Chi nhánh Cần Thơ
  • Địa chỉ : 178 Y Jút, Phường Thắng Lợi, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.
  • Đại diện: Nguyễn Văn Ân - Chức vụ: Giám đốc kinh doanh.
  • SĐT : 0914073073

SCB thông báo để Ông Vũ Đức Biết được biết và phối hợp thực hiện.

Trân trọng.

 

top