Search
24/07/2018

Thông báo thu giữ Tài sản bảo đảm cho khoản nợ của Công ty Cổ phần đầu tư kinh doanh nhà Tân Đoàn Việt

Kính gửi: - CÔNG TY CP KINH DOANH NHÀ TÂN ĐOÀN VIỆT

Căn cứ Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015 của Quốc hội;

Căn cứ Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21/06/2017 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng;

Căn cứ Nghị định số 163/2006/NĐ-CP ngày 29/12/2006 về giao dịch bảo đảm và Nghị định số 11/2012/NĐ-CP ngày 22/02/2012 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 163/2006/NĐ-CP;

Căn cứ thông tư liên tịch số 16/2014/TTLT-BTP-BTNMT-NHNN ngày 06/06/2014 của Bộ Tư pháp, Bộ Tài nguyên Môi trường và Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn một số vấn đề vềxử lý tài sản bảo đảm;

Căn cứ Hợp đồng tín dụng số: 07/HĐTD/SCB-CNLA.10 ngày 30/9/2010;

Căn cứ Hợp đồng thế chấp số: 07A/HĐTC-SCB-CNLA.10 6/10/2010; Hợp đồng thế chấp tài sản hình thành trong tương lai số: 07C/HĐTCTSHTTTL-SCB-CNLA.11 ngày 20/4/2011;

Căn cứ hồ sơ, tài liệu khác có liên quan,

Ngày 15/06/2018, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) đã có Thông báo số 126/TB-SCB-CNLA.18 gửi cho Công ty Cp Kinh Doanh Nhà Tân Đoàn Việt yêu cầu bàn giao tài sản bảo đảm cho SCB để xử lý thu hồi nợ do Bên được cấp tín dụng là Công ty Cp Kinh Doanh Nhà Tân Đoàn Việt (Bên Được Bảo Đảm) vi phạm nghĩa vụ trả nợ theo Hợp đồng tín dụng số: 07/HĐTD/SCB-CNLA.10 ngày 30/9/2010. Tuy nhiên, đã hết thời gian SCB yêu cầu nhưng Công ty Cp Kinh Doanh Nhà Tân Đoàn Việt không có thiện chí trong việc bàn giao tài sản bảo đảm để SCB tiến hành xử lý thu hồi nợ.

Do đó, bằng văn bản này, SCB thông báo đến Quý Công ty Cp Kinh Doanh Nhà Tân Đoàn Việt về việc SCB sẽ thực hiện quyền thu giữ tài sản bảo đảm theo Nghị quyết số 42/2017/QH14 để xử lý thu hồi nợ, chi tiết như sau:

1. Tài sản thu giữ:

STT Loại tài sản Đặc điểm Chủ tài sản Giấy tờ pháp lý chứng nhận quyền sở hữu/sử dụng tài sản
01

QSDĐ

Thửa đất số: 52 tờ bản đồ số 61 (theo tài liệu đo năm 2006) tại xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, TP.HCM

- Diện tích: 3,439.2 m2.
- Mục đích sử dụng: Đất cơ sở sản xuất kinh doanh
- Thời gian sử dụng: Hết hạn ngày 08/04/2058.

Công ty CP đầu tư kinh doanh nhà Tân Đoàn Việt

Giấy chứng nhận QSDĐ, Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CT00047 do Sở TN&MT TP. HCM cấp ngày 10/02/2010.

Giấy phép xây dựng số 235/GPXD-QLĐT do Phòng QLĐT huyện Bình Chánh cấp ngày 20/01/2011.

02 Công trình Chợ - Siêu thị

Công trình Chợ - Siêu thị tại xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, TP.HCM

- Diện tích sàn xây dựng: 2,621 m2
- Tài sản hình thành trong tương lai.

2. Lý do thu giữ:

Do Công ty CP đầu tư kinh doanh nhà Tân Đoàn Việt và Bên Được Bảo Đảm vi phạm nghĩa vụ trả nợ đối với SCB. SCB tiến hành thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý thu hồi nợ theo quy định của pháp luật.

3. Thời gian, địa điểm và thành phần tham gia thu giữ

Thời gian tiến hành thu giữ: Vào lúc 10 giờ 30 phút…ngày 10 tháng 08 năm 2018

Địa điểm thu giữ: B6/190 Ấp 2, Xã Phong Phú, Huyện Bình Chánh, Tp. HCM.

Thành phần tham gia bao gồm:

3.1. Đại diện UBND Xã Phong Phú, Huyện Bình Chánh, Tp. HCM

3.2. Đại diện Công an Xã Phong Phú, Huyện Bình Chánh, Tp. HCM

3.3. Đại diện SCB: Ông Nguyễn Quốc Khánh Chức vụ: Phó Giám đốc Phụ trách Chi nhánh

SCB yêu cầu Công ty CP đầu tư kinh doanh nhà Tân Đoàn Việt nghiêm túc chấp hành việc bàn giao tài sản, có mặt đúng thời gian và địa điểm nêu trên để hợp tác với SCB trong việc thu giữ tài sản. Mọi hành vi cản trở việc thu giữ tài sản bảo đảm sẽ bị xử lý theo quy định của Pháp luật. Các chi phí phát sinh trong quá trình thực hiện thu giữ sẽ do Công ty CP đầu tư kinh doanh nhà Tân Đoàn Việt có nghĩa vụ thanh toán.

SCB sẽ thực hiện việc công khai thông tin về thời gian, địa điểm thu giữ, tài sản bảo đảm được thu giữ, lý do thu giữ tại:

Trang thông tin điện tử https://www.scb.com.vn;

Trụ sở UBND Xã Phong Phú, Huyện Bình Chánh, Tp. HCM;

4. Thông tin liên hệ:

Các vấn đề thắc mắc liên quan đến việc bàn giao tài sản theo nội dung Thông báo này, Công ty Cp Kinh Doanh Nhà Tân Đoàn Việt vui lòng liên hệ với SCB theo thông tin sau:

Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Chi nhánh Long An.

Địa chỉ: 68A Hùng Vương, Phường 2, Tp. Tân An, Tỉnh Long An.

Ông : Nguyễn Quốc Khánh - Chức vụ: Phó Giám đốc Phụ trách Chi nhánh

SCB thông báo Công ty Cp Kinh Doanh Nhà Tân Đoàn Việt được biết và phối hợp thực hiện.

Trân trọng.

 

top