Search
04/12/2019

Thông báo thu giữ bất động sản làm tài sản bảo đảm để xử lý thu hồi nợ - Cty TNHH MTV chế biến cát Bình Thuận - Cty CP ĐT và PT Công nghiệp Bảo Thư

Căn cứ Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015 của Quốc hội;

Căn cứ Nghị quyết số S42/2017/QH14 ngày 21/06/2017 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng;

Căn cứ Nghị định số 163/2006/NĐ-CP ngày 29/12/2006 về giao dịch bảo đảm và Nghị định số 11/2012/NĐ-CP ngày 22/02/2012 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 163/2006/NĐ-CP;

Căn cứ thông tư liên tịch số 16/2014/TTLT-BTP-BTNMT-NHNN ngày 06/06/2014 của Bộ Tư pháp, Bộ Tài nguyên Môi trường và Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn một số vấn đề về xử lý tài sản bảo đảm;

Căn cứ Hợp đồng tín dụng/Thoả thuận cấp tín dụng số 182/HDTD-SCB-CNGĐ.16 ngày 06/05/2016 ký kết giữa Ngân hàng TMCP Sài Sòn - Chi nhánh Gia Định và Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển công nghiệp Bảo Thư;

Căn cứ Hợp đồng thế chấp số 199/HDTC-SCB-CNGĐ.17 ngày 09/05/2017 ký kết giữa Ngân hàng TMCP Sài Sòn - Chi nhánh Gia Định và công ty TNHH MTV Chế biến cát Bình Thuận;

Căn cứ hồ sơ, tài liệu khác có liên quan,

Ngày 24/9/2019, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) đã có Thông báo số 4233/TB-SCB-TGĐ.19 gửi cho Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển công nghiệp Bảo Thư và công ty TNHH MTV Chế biến cát Bình Thuận yêu cầu bàn giao tài sản bảo đảm cho SCB để xử lý thu hồi nợ do Bên được cấp tín dụng là Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển công nghiệp Bảo Thư (Bên Được Bảo Đảm) vi phạm nghĩa vụ trả nợ theo Hợp đồng tín dụng số 182/HDTD-SCB-CNGĐ.16 ngày 06/05/2016. Tuy nhiên, đã hết thời gian SCB yêu cầu nhưng Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển công nghiệp Bảo Thư không có thiện chí trong việc bàn giao tài sản bảo đảm để SCB tiến hành xử lý thu hồi nợ.

Do đó, bằng văn bản này, SCB thông báo đến Quý Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển công nghiệp Bảo Thư về việc SCB sẽ thực hiện quyền thu giữ tài sản bảo đảm theo Nghị quyết số 42/2017/QH14 để xử lý thu hồi nợ, chi tiết như sau:

1. Tài sản thu giữ:

STT Tên tài sản Đặc điểm Chủ tài sản Giấy tờ pháp lý chứng nhận quyền sở hữu/sử dụng tài sản
1

QSD đất và QSH công trình xây dựng trên đất tại thửa số 369, TBĐ số 230, xã Thắng Hải, H.Hàm Tân, Tỉnh Bình Thuận

- Số thửa: 369
- TBĐ số: 230
- DT:41.982 m2
- Hình thức sử dụng: sử dụng riêng
- Mục đích sử dụng: Đất cụm công nghiệp
- Thời hạn sử dụng đất: đến ngày 14/09/2059
- Nguồn gốc sử dụng đất: Thuê đất trả tiền một lần của doanh nghiệp đầu tư hạ tầng KCN.

CT TNHH MTV CHẾ BIẾN CÁT BÌNH THUẬN

GCN QSD đất, QSHNO & TSKGLVD số CE 593674, số vào sổ cấp GCN số: CT10314 do sở TN-MT tỉnh Bình Thuận cấp ngày 14/02/2017.

2. Lý do thu giữ:

Do Quý Công ty TNHH MTV Chế biến cát Bình Thuận và Bên Được Bảo Đảm vi phạm nghĩa vụ trả nợ đối với SCB, SCB tiến hành thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý thu hồi nợ theo quy định của pháp luật.

3. Thời gian, địa điểm và thành phần tham gia thu giữ:

Thời gian tiến hành thu giữ: Vào lúc 09 giờ 00 phút, ngày 27 tháng 12 năm 2019.

Địa điểm thu giữ: thửa số 369, TBĐ số 230, xã Thắng Hải, H.Hàm Tân, Tỉnh Bình Thuận.

Thành phần tham gia bao gồm:

  • 3.1. Đại diện UBND xã Thắng Hải, H.Hàm Tân, Tỉnh Bình Thuận.
  • 3.2. Đại diện Công an xã Thắng Hải, H.Hàm Tân, Tỉnh Bình Thuận.
  • 3.3. Đại diện SCB: Chi nhánh Gia Định.
  • 3.4. Đại diện chủ tài sản và Bên Được Bảo Đảm

SCB yêu cầu Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển công nghiệp Bảo Thư nghiêm túc chấp hành việc bàn giao tài sản, có mặt đúng thời gian và địa điểm nêu trên để hợp tác với SCB trong việc thu giữ tài sản. Mọi hành vi cản trở việc thu giữ tài sản bảo đảm sẽ bị xử lý theo quy định của Pháp luật. Các chi phí phát sinh trong quá trình thực hiện thu giữ sẽ do Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển công nghiệp Bảo Thư có nghĩa vụ thanh toán.

SCB sẽ thực hiện việc công khai thông tin về thời gian, địa điểm thu giữ, tài sản bảo đảm được thu giữ, lý do thu giữ tại:

Trang thông tin điện tử https://www.scb.com.vn

Trụ sở UBND xã Thắng Hải, H.Hàm Tân, Tỉnh Bình Thuận; Trụ sở UBND phường Bình Tân, Thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận

4. Thông tin liên hệ:

Các vấn đề thắc mắc liên quan đến việc bàn giao tài sản theo nội dung Thông báo này, Quý Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển công nghiệp Bảo Thư vui lòng liên hệ với SCB theo thông tin sau:

  • Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Chi nhánh Gia Định
  • Địa chỉ: 62-64 Phan Đăng Lưu, P.5, Q.Phú Nhuận, TP.HCM.
  • Ông: Lê Thu Băng - Chức vụ: GĐ KHDN - Số ĐT: 0908 224 336
  • Ông: Vũ Hoàng Nam - Chức vụ: Quản lý cao cấp XLN - Số ĐT: 0906 960 710

SCB thông báo để Quý Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển công nghiệp Bảo Thư được biết và phối hợp thực hiện.

Trân trọng.

 

top