Search
15/03/2020

Thông báo thay đổi lãi suất thẻ tín dụng nhóm Công ty con/Công ty liên kết

Kính gửi Quý Khách hàng

Ngân hàng TMCP Sài Gòn trân trọng thông báo về việc điều chỉnh lãi suất thẻ tín dụng áp dụng đối với Khách hàng thuộc nhóm Công ty con/Công ty liên kết của SCB như sau:

Thời gian áp dụng: Từ ngày 16/03/2020 đối với thẻ Visa và từ ngày 26/03/2020 đối với thẻ Mastercard.

- Lãi suất: 17.5%/năm (áp dụng cho thẻ Visa và Mastercard)

Trân trọng!

 

top