Search
21/12/2021

Thông báo thay đổi lãi suất thẻ tín dụng nhóm Công ty con/Công ty liên kết

Kính gửi Quý Khách hàng

Ngân hàng TMCP Sài Gòn trân trọng thông báo về việc điều chỉnh lãi suất thẻ tín dụng áp dụng đối với Khách hàng thuộc nhóm Công ty con/Công ty liên kết của SCB như sau:

- Thời gian áp dụng: Từ ngày 21/12/2021.

- Lãi suất áp dụng cụ thể:

Thương hiệu Thẻ tín dụng Mastercard Thẻ tín dụng Visa
Dòng thẻ Chuẩn Vàng World Chuẩn Vàng S-care
Lãi suất 22% 20% 24%

Trân trọng!

 

top