Search
03/01/2024

Thông báo thanh lý xe ô tô chuyên dùng

1. Đối tượng đăng ký mua: Cá nhân/tổ chức có nhu cầu.

2. Danh mục 23 xe ô tô chuyên dùng cần bán thanh lý:

Mức giá sàn làm giá khởi điểm đã bao gồm VAT: 3.987.630.000 VND

Stt Hiệu xe Biển kiểm soát Năm sản xuất
1 MITSUBISHI PAJERO 57K-6937 2004
2 MITSUBISHI PAJERO 57L-3778 2008
3 MITSUBISHI PAJERO 57L-4009 2008
4 MITSUBISHI PAJERO 57L-4115 2008
5 MITSUBISHI PAJERO 51A-584.89 2006
6 MITSUBISHI PAJERO 57L-1765 2007
7 MITSUBISHI PAJERO 57L-4075 2008
8 MITSUBISHI PAJERO 57L-4150 2008
9 MITSUBISHI PAJERO 57L-4095 2008
10 MITSUBISHI PAJERO 51A-601.74 2007
11 MITSUBISHI PAJERO 57L-4161 2008
12 MITSUBISHI PAJERO 57K-6936 2004
13 MITSUBISHI PAJERO 57L-4105 2008
14 MITSUBISHI PAJERO 57L-4123 2008
15 MITSUBISHI PAJERO 57L-1778 2007
16 MITSUBISHI PAJERO 57L-1753 2007
17 MITSUBISHI PAJERO 57K-6934 2007
18 HYUNDAI STAREX 57L-4467 2008
19 HYUNDAI STAREX 57L-3656 2008
20 HYUNDAI STAREX 57L-4878 2009
21 HYUNDAI STAREX 57L-6642 2010
22 HYUNDAI STAREX 57L-4710 2011
23 HYUNDAI STAREX 57L-4476 2009

3. Hình thức thanh lý: Bán nguyên lô 23 xe (không bán riêng lẻ từng xe)

4. Phương thức bán thanh lý:

Tổ chức bán thanh lý bằng hình thức chào giá kín (theo mẫu tại đây) bỏ vào phong bì, dán kín niêm phong để Hội đồng thanh lý tài sản tại Hội sở họp mở thư chào giá chọn ra cá nhân/tổ chức có giá chào mua cao nhất.

SCB sẽ chịu trách nhiệm nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp.

Tất cả các chi phí liên quan còn lại (bao gồm các khoản phí, lệ phí, thuế…) do người mua chịu trách nhiệm chi trả.

Người trúng giá sẽ tự thực hiện các thủ tục đăng ký sang tên theo quy định của cơ quan Nhà nước.

5. Đặt cọc (ký quỹ) và cách thức xử lý:

5.1. Giá trị tiền đặt cọc: 690.000.000 đồng/lô (30.000.000 đồng/01 xe). (Bằng chữ: Sáu trăm chín mươi triệu đồng).

Thời gian nộp tiền đặt cọc: Người đăng ký mua nộp tiền đặt cọc cùng với thời điểm đăng ký, nếu không đặt cọc xem như không đăng ký

5.2. Cách thức xử lý:

Cá nhân/Tổ chức đăng ký mua thanh lý không trúng giá sẽ được hoàn trả lại tiền đặt cọc. Tuy nhiên, SCB sẽ giữ lại tiền đặt cọc (ký quỹ) của 02 Cá nhân/Tổ chức không trúng giá có giá chào mua cao thứ 02 và thứ 03 của đợt đấu giá. SCB sẽ hoàn trả tiền đặt cọc (ký quỹ) cho các Cá nhân/Tổ chức không trúng giá khi Cá nhân/Tổ chức có kết quả trúng giá hoàn tất thủ tục đăng ký với SCB (đối với danh sách người liền kề tiếp theo).

Đối với người trúng giá thì số tiền đặt cọc (ký quỹ) sẽ được trừ vào số tiền thanh toán mua xe ô tô thanh lý.

Trường hợp người trúng giá từ chối mua sẽ bị mất toàn bộ số tiền đã đặt cọc (ký quỹ) tại SCB.

Trường hợp Cá nhân/Tổ chức bỏ giá chào mua thấp hơn giá khởi điểm của SCB đưa ra thì sẽ mất tiền đặt cọc (ký quỹ).

Trong vòng 07 ngày làm việc, cá nhân/tổ chức trúng giá (có giá mua cao nhất) mua thanh lý xe ô tô phải liên hệ SCB để thực hiện các thủ tục mua thanh lý theo quy định. Trường hợp không liên hệ theo thời gian quy định nêu trên, Hội đồng thanh lý tài sản sẽ chọn Cá nhân/Tổ chức có giá trúng liền kề thấp hơn kế tiếp và tương tự đến cá nhân/tổ chức có thứ tự thứ 03.

6. Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia chào giá mua xe ô tô:

Thời gian: từ 10h ngày 08/01/2024 đến 16h ngày 19/01/2024.

Địa điểm nộp hồ sơ:

Đơn vị nhận hồ sơ Địa chỉ Người nhận hồ sơ
Hội đồng thanh lý tài sản tại Hội Sở Lầu 3, 927 Trần Hưng Đạo, Phường 01, Quận 05, TP.HCM. Nguyễn Phi Nga (0903789355)

Lưu ý:

Cá nhân/Tổ chức đăng ký mua nộp tiền đặt cọc bằng hình thức chuyển khoản/tiền mặt cùng với thời điểm đăng ký, nếu không đặt cọc xem như không đăng ký.

Trường hợp Cá nhân/Tổ chức nộp tiền mặt/chuyển khoản tại Ngân hàng khác SCB

+ Số tài khoản thụ hưởng: 79334001 - Tại: Ngân hàng TMCP Sài Gòn

+ Nội dung: Cá nhân/Tổ chức (CMND/CCCD/MST) đặt cọc chào giá mua 23 xe ô tô chuyên dùng thanh lý của SCB.

Trường hợp Cá nhân/Tổ chức nộp tiền mặt/chuyển khoản tại quầy giao dịch của SCB

+ Số tài khoản thụ hưởng: 000-459901997 - Tại: Ngân hàng TMCP Sài Gòn

+ Đối tượng thụ hưởng: Ngân Hàng TMCP Sài Gòn

+ Nội dung: Cá nhân/Tổ chức (CMND/CCCD/MST) đặt cọc chào giá mua 23 xe ô tô chuyên dùng thanh lý của SCB.

Cá nhân/Tổ chức tham gia đấu giá: điền các thông tin cần thiết vào Phiếu đăng ký tại đây, bỏ vào bao thư đã niêm phong và gửi lại cho Phòng Quản lý và khai thác tài sản theo thời gian quy định tại Mục 6.

7. Địa điểm và thời gian xem xe:

Thời gian: từ 10h ngày 09/01/2024 đến 16h ngày 16/01/2024.

Địa điểm: 39 Tây Thạnh, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú TP. Hồ Chí Minh

Nhân sự hướng dẫn: Ông Võ Nguyễn Duy Khanh – 0907 878 050

8. Thời gian tổ chức mở thư chào giá:

Hội đồng thanh lý tài sản tại Hội sở sẽ thông báo thời gian cụ thể sau

Mọi chi tiết liên quan đến thủ tục thực hiện thanh lý, xin vui lòng liên hệ Phòng Chính sách và Quản lý tài sản:

Bà: Nguyễn Phi Nga – 0903 789 355.

Ông: Võ Nguyễn Duy Khanh – 0907 878 050.

 

top