Search
09/11/2020

Thông báo thanh lý tài sản

1. Tên tài sản bán thanh lý:

- Bàn, tủ, vách ngăn, ghế, cabinet,…

- Thiết bị CNTT, máy móc khác.

2. Hình thức bán:

Tổ chức bán thanh lý bằng hình thức chào giá kín nguyên lô tài sản (theo mẫu của SCB) bỏ vào phong bì, dán kín niêm phong để Hội đồng thanh lý họp mở thư chào giá chọn ra cá nhân/tổ chức có giá chào mua cao nhất.

Hội đồng thanh lý thực hiện mở thư chào giá của cá nhân/tổ chức để chọn ra người trúng giá khi số lượng thư tham gia chào giá từ 02 thư trở lên. Trường hợp chỉ có 01 thư chào giá, Hội đồng thanh lý sẽ không tổ chức mở thư chào giá và tiếp tục đăng Website SCB để tăng thêm số lượng đối tượng tham gia.

3. Thời gian xem tài sản; thời gian nhận và mở thư chào giá:

- Thời gian xem tài sản thanh lý: từ 09 h đến 11h ngày 16/11/2020.

- Thời gian phát hành và nhận thư chào giá, tiền đặt cọc (ký quỹ): bắt đầu từ 11h ngày 16/11/2020.

- Hạn chót nhận thư chào giá: 16 giờ 30 ngày 20/11/2020.

- Thời gian mở thư chào giá: Hội đồng thanh lý tài sản sẽ thông báo cụ thể thời gian sau.

4. Địa điểm xem tài sản:

- 917 Trần Hưng Đạo, Phường 01, Quận 05, TP. Hồ Chí Minh.

- 242 Cống Quỳnh, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 01, TP. Hồ Chí Minh.

- 715 Trần Hưng Đạo, Phường 01, Quận 05, TP. Hồ Chí Minh.

- 44-46 Châu Văn Liêm, Phường 10, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh.

5. Thông tin người liên hệ để tham gia xem tài sản thanh lý:

- Ông Phạm Thành Luân – số ĐTDĐ: 0902.665.258.

- Bà Hồ Thị Minh Tuyến - số ĐTDĐ: 0933.711.263.

6. Thể lệ tham gia đăng ký mua tài sản thanh lý.

6.1 Giá sàn làm giá khởi điểm:

- Giá sàn làm giá khởi điểm: 75.000.000 đồng (đã bao gồm thuế VAT) cộng với bội số của 500.000 đồng.

6.2 Giá trị tiền đặt cọc (ký quỹ) và cách thức xử lý:

a/. Giá trị tiền đặt cọc:

Mỗi cá nhân/tổ chức khi tham gia chào giá mua lô tài sản thanh lý phải đặt cọc (ký quỹ) tại SCB với số tiền là: 30.000.000 đồng.

b/. Cách thức xử lý:

Cá nhân/tổ chức mua thanh lý không trúng giá sẽ được hoàn trả lại tiền đặt cọc (ký quỹ), trừ trường hợp 02 cá nhân/tổ chức có giá chào mua cao nhất.

SCB sẽ giữ lại tiền đặt cọc (ký quỹ) của tối đa 02 cá nhân/tổ chức có giá chào mua cao nhất, SCB sẽ hoàn trả tiền đặt cọc (ký quỹ) cho cá nhân/tổ chức không trúng giá khi cá nhân/tổ chức có kết quả trúng giá cao nhất hoàn tất thủ tục đăng ký với SCB.

Đối với người trúng giá thì số tiền đặt cọc (ký quỹ) sẽ được trừ vào số tiền thanh toán mua tài sản thanh lý.

Trường hợp người trúng giá từ chối mua sẽ bị mất toàn bộ số tiền đã đặt cọc (ký quỹ) tại SCB.

Hoàn trả tiền đặt cọc (ký quỹ) cho cá nhân/tổ chức không trúng giá trong thời gian 01 ngày làm việc và cá nhân/tổ chức đến nhận tiền.

Trong vòng 02 ngày làm việc, cá nhân/tổ chức trúng giá (có giá mua cao nhất) mua thanh lý tài sản phải liên hệ Phòng Quản trị & PT Mạng lưới SCB để thực hiện các thủ tục thanh lý theo quy định. Trường hợp cá nhân/tổ chức có giá mua cao nhất (trúng giá) từ chối mua sẽ mất toàn bộ số tiền đã đặt cọc tại SCB và trình tự đến cá nhân/tổ chức được trúng giá sẽ là cá nhân/tổ chức có giá mua theo thứ tự liền kề sau cùng thứ 02 (nếu không mua sẽ mất tiền cọc).

6.3 Hình thức đăng ký:

Cá nhân/tổ chức gửi thư đăng ký mua tài sản thanh lý (theo mẫu) bỏ vào phong bì, dán kín niêm phong về Phòng Quản trị & PT Mạng lưới - lầu 6, số 19-25 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM để tổng hợp.

Phòng Quản trị & PT Mạng lưới nhận thư và giấy xác nhận đã nộp tiền đặt cọc của cá nhân/tổ chức đăng ký tham gia mua tài sản thanh lý tại Hội sở.

Trường hợp cá nhân/tổ chức đăng ký tài sản thanh lý nhưng không chấp nhận đặt cọc (ký quỹ) xem như thư đăng ký không có giá trị.

 

top