Search
26/07/2023

Thông báo mời thầu “Cung cấp DV khám sức khỏe CBNV SCB năm 2022 tại Hội sở và các ĐVKD thuộc TP.HCM; Gia hạn DV bảo hành, hỗ trợ KTHT máy chủ Exadata X9”

+ Hồ sơ mời thầu gói thầu “Cung cấp dịch vụ khám sức khỏe cho CBNV Ngân hàng TMCP Sài Gòn năm 2022 tại Hội sở và các Đơn vị kinh doanh thuộc khu vực TP. Hồ Chí Minh” vui lòng tải TẠI ĐÂY

+ Hồ sơ mời thầu gói thầu “Gia hạn dịch vụ bảo hành/bảo trì và hỗ trợ kỹ thuật cho hệ thống máy chủ Exadata X9” vui lòng tải TẠI ĐÂY

 

top