Search
07/12/2023

Thông báo mời thầu các gói thầu dịch vụ bảo hành, bảo trì công nghệ thông tin

Hồ sơ mời thầu gói thầu “Gia hạn dịch vụ bảo hành, bảo trì hệ thống và dịch vụ hỗ trợ phần mềm IBM” vui lòng tải tại đây

Hồ sơ mời thầu gói thầu “Bảo trì, bảo hành thiết bị hạ tầng Trung tâm Dữ liệu 242 Cống Quỳnh” vui lòng tải tại đây

Hồ sơ mời thầu gói thầu “Bảo trì, bảo hành thiết bị hạ tầng Trung tâm Dữ liệu 927 Trần Hưng Đạo” vui lòng tải tại đây

Hồ sơ mời thầu gói thầu “Dịch vụ bảo trì hệ thống HSM 10K vui lòng tải tại đây

Hồ sơ mời thầu gói thầu “Dịch vụ bảo hành hệ thống kiểm soát truy cập mạng ForeScout (NAC)” vui lòng tải tại đây

 

top