Search
05/12/2023

Thông báo mời thầu các gói thầu công nghệ thông tin

Hồ sơ mời thầu gói thầu “Mua dịch vụ bảo hành hệ thống phòng chống xâm nhập IPS McAfee (9300 CQ)” vui lòng tải TẠI ĐÂY

Hồ sơ mời thầu gói thầu “Mua dịch vụ bảo hành hệ thống phòng chống xâm nhập IPS McAfee (9300 THD)” vui lòng tải TẠI ĐÂY

Hồ sơ mời thầu gói thầu “Bảo hành và hỗ trợ thiết bị tường lửa Firewall checkpoint THD (5900, 6800)” vui lòng tải TẠI ĐÂY

Hồ sơ mời thầu gói thầu “Dịch vụ bảo hành thiết bị tường lửa ứng dụng WAF CQ vui lòng tải TẠI ĐÂY

 

top