Search
30/08/2023

Thông báo mời chào hàng gói thầu “Gia hạn bảo hành phần cứng - bản quyền phần mềm hệ thống phòng chống Virus McAfee Endpoint, APT McAfee 6100, dịch vụ DDOS”

Hồ sơ mời chào hàng gói thầu “Gia hạn gói bảo hành phần cứng và bản quyền cập nhật virus, phần mềm hệ thống phòng chống Virus McAfee Endpoint và hệ thống APT McAfee 6100” vui lòng tải TẠI ĐÂY.

Hồ sơ mời chào hàng gói thầu “Gia hạn bảo hành thiết bị chống tấn công gián đoạn dịch vụ DDOS” vui lòng tải TẠI ĐÂY.

 

top