Search
15/05/2023

Thông báo mời chào hàng cạnh tranh gói thầu “Thuê dịch vụ quản lý và vận hành hệ thống kỹ thuật các tòa nhà SCB”

Hồ sơ mời chào hàng cạnh tranh gói thầu “Thuê dịch vụ quản lý và vận hành hệ thống kỹ thuật các tòa nhà SCB” vui lòng tải TẠI ĐÂY

 

top