Search
09/08/2023

Thông báo mời chào hàng các gói thầu “Bảo hiểm tiền SCB năm 2023”, “Bảo trì hệ thống Exadata X8” và “Gia hạn bản quyền hệ thống CA PAM”

• Hồ sơ mời thầu gói thầu “Bảo hiểm tiền SCB năm 2023” vui lòng tải TẠI ĐÂY.

• Hồ sơ mời thầu gói thầu “Bảo trì hệ thống Exadata X8” vui lòng tải TẠI ĐÂY.

• Hồ sơ mời thầu gói thầu “Gia hạn bản quyền hệ thống quản lý tài khoản đặc quyền (CA PAM)” vui lòng tải TẠI ĐÂY.

 

top