Search
08/06/2022

Thông báo lựa chọn tổ chức thẩm định giá

Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) có kế hoạch tổ chức bán đấu giá khoản nợ xấu phát sinh tại SCB. Do đó, SCB đang có nhu cầu thuê doanh nghiệp có chức năng thẩm định giá để xác định giá khởi điểm của khoản nợ.

SCB trân trọng kính mời các tổ chức có chức năng thẩm định giá, đủ năng lực, kinh nghiệm và có nguyện vọng hợp tác với SCB tham gia quá trình thẩm định giá khoản nợ theo thông tin như sau:

1. Người có khoản nợ cần thẩm định giá:

Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Địa chỉ: Số 19 – 21 – 23 – 25 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Tổng quan về khoản nợ cần xác định giá khởi điểm:

Giá trị khoản nợ (Khả năng trả nợ từ tài sản bảo đảm và khả năng trả nợ từ các nguồn thu khác) của khách hàng vay là Công ty Cổ phần Tân Hoàng Thắng.

3. Điều kiện đăng ký tham gia:

  • Doanh nghiệp thẩm định giá phải thuộc Danh sách công khai doanh nghiệp thẩm định giá đủ điều kiện hoạt động thẩm định giá của Bộ Tài chính;
  • Doanh nghiệp thẩm định giá không thuộc trường hợp không được thẩm định giá theo quy định của Luật giá và các văn bản hướng dẫn thi hành.
  • Đã có kinh nghiệm thẩm định giá trên 05 năm.

4. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ đăng ký tham gia:

  • Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày Thông báo đến hết 17 giờ 00 phút ngày 23/06/2022 (Trong giờ hành chính).
  • Địa điểm nhận hồ sơ đăng ký: Số 19 – 21 – 23 – 25 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

5. Thành phần hồ sơ đăng ký:

  • Hồ sơ năng lực doanh nghiệp Thẩm định giá.
  • Thông báo phí dịch vụ thẩm định.

6. Tiêu chí lựa chọn tổ chức thẩm định giá:

  • Gửi hồ sơ đăng ký trong thời hạn nêu trên.
  • Có mức phí dịch vụ thấp nhất.
  • Trường hợp có nhiều tổ chức đáp ứng điều kiện và có mức chào giá bằng nhau thì quyền lựa chọn Tổ chức thẩm định giá thuộc về SCB.

Lưu ý: Hồ sơ Doanh nghiệp thẩm định giá không phù hợp tiêu chí hoặc không được SCB lựa chọn sẽ không hoàn lại. SCB sẽ không phản hồi bằng văn bản trong trường hợp này

Thông tin chi tiết tại file đính kèm.

 

top