Search
15/03/2021

Thông báo cấp lại Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần cho cổ đông Trần Việt Hải

Ngân hàng TMCP Sài Gòn nhận được Đơn đề nghị cấp lại Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông Trần Việt Hải (Mã cổ đông: 03572).

  • CMND số: 024684200 - Cấp ngày: 10/01/2007 - Nơi cấp: CA TP.Hồ Chí Minh
  • Địa chỉ thường trú: 93/10/9 Trần Thái Tông, Phường 15, Q.Tân Bình, TP.HCM.
  • Địa chỉ liên lạc: 93/10/9 Trần Thái Tông, Phường 15, Q.Tân Bình, TP.HCM.

Là chủ sở hữu Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần có số seri: 003589, số lượng: 1.225 cổ phần do Ngân hàng TMCP Sài Gòn phát hành.

Lý do đề nghị cấp lại: Trong quá trình sửa chữa nhà bị thất lạc mất sổ chứng nhận sở hữu cổ phần Ngân hàng TMCP Sài Gòn.

Ngân hàng TMCP Sài Gòn xin thông báo đến các đơn vị, cá nhân có liên quan Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần đề nghị cấp lại nêu trên. Sau 15 ngày kể từ ngày ra thông báo này, nếu không nhận được khiếu nại nào, Ngân hàng TMCP Sài Gòn sẽ cấp Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần cho Ông Trần Việt Hải và không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ sự khiếu nại nào về việc cấp lại Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần nêu trên.

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt.

  • Địa chỉ: Lầu 3, 66 Phó Đức Chính, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM
  • Số điện thoại: 028 3838 6868 (số nội bộ 345 hoặc 343).

 

top