Search
20/08/2020

Thông báo cấp lại Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần cho cổ đông - Nguyễn Thị Quỳnh Nga

Ngân hàng TMCP Sài Gòn nhận được Đơn đề nghị cấp lại Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông Nguyễn Thị Quỳnh Nga.

CCCD số: 022497486 - Cấp ngày: 22/9/2012 - Nơi cấp: Công an TP.HCM

Địa chỉ thường trú: 549/14/8 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 26, Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

Là chủ sở hữu Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần có số seri: AA000334, số lượng: 4.128 cổ phần do Ngân hàng TMCP Đệ Nhất phát hành (nay là Ngân hàng TMCP Sài Gòn).

Lý do đề nghị cấp lại: Thất lạc Sổ chứng nhận ở hữu cổ phần

Ngân hàng TMCP Sài Gòn xin thông báo đến các đơn vị, cá nhân có liên quan Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần đề nghị cấp lại nêu trên. Sau 15 ngày kể từ ngày ra thông báo này, nếu không nhận được khiếu nại nào, Ngân hàng TMCP Sài Gòn sẽ cấp Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần cho Bà Nguyễn Thị Quỳnh Nga và không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ sự khiếu nại nào về việc cấp lại Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần nêu trên.

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt.

  • Địa chỉ: Lầu 3, 66 Phó Đức Chính, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận I, TP.HCM
  • Số điện thoại: 028 3838 6868 (số nội bộ 345 hoặc 343).

Trân trọng.

 

top