Search
26/01/2021

Thông báo cấp lại Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần cho cổ đông Lê Thu Hà

Ngân hàng TMCP Sài Gòn nhận được Đơn đề nghị cấp lại Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông Lê Thu Hà (Mã cổ đông: 02110).

  • CMND số: 220725549 Cấp ngày: 27/7/2013 Nơi cấp: CA Tỉnh Khánh Hòa
  • Địa chỉ thường trú: 26A Nguyễn Thiện Thuật, Tân Lập, Nha Trang, Khánh Hòa.
  • Địa chỉ liên lạc: 87B Trần Đình Xu, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

Là chủ sở hữu Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần có số seri: 002110, số lượng: 7.350 cổ phần do Ngân hàng TMCP Sài Gòn phát hành.

Lý do đề nghị cấp lại: đánh rơi sổ chứng nhận sở hữu cổ phần Ngân hàng TMCP Sài Gòn.

Ngân hàng TMCP Sài Gòn xin thông báo đến các đơn vị, cá nhân có liên quan Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần đề nghị cấp lại nêu trên. Sau 15 ngày kể từ ngày ra thông báo này, nếu không nhận được khiếu nại nào, Ngân hàng TMCP Sài Gòn sẽ cấp Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần cho Bà Lê Thu Hà và không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ sự khiếu nại nào về việc cấp lại Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần nêu trên.

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt.

  • Địa chỉ: Lầu 3, 66 Phó Đức Chính, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM
  • Số điện thoại: 028 3838 6868 (số nội bộ 345 hoặc 343).

Trân trọng.

 

top