Search
31/08/2022

Thông báo cấp lại Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần cho cổ đông Đinh Nhật Hoàng

Ngân hàng TMCP Sài Gòn nhận được Đơn đề nghị cấp lại Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông Đinh Nhật Hoàng (Mã số cổ đông: 03571).

- CCCD số: 056085000011 Cấp ngày: 19/11/2020 Nơi cấp: CCSQLHCVTTXH

- Địa chỉ thường trú: 47 Đường 152 Cao Lỗ, Phường 4, Quận 8, TP.Hồ Chí Minh.

Là chủ sở hữu Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần có số seri: 003588, số lượng: 3.015 cổ phần do Ngân hàng TMCP Sài Gòn phát hành.

Lý do đề nghị cấp lại: Thất lạc 01 sổ chứng nhận sở hữu cổ phần Ngân hàng TMCP Sài Gòn.

Ngân hàng TMCP Sài Gòn xin thông báo đến các đơn vị, cá nhân có liên quan Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần đề nghị cấp lại nêu trên. Sau 15 ngày kể từ ngày ra thông báo này, nếu không nhận được khiếu nại nào, Ngân hàng TMCP Sài Gòn sẽ cấp Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần cho Ông Đinh Nhật Hoàng và không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ sự khiếu nại nào về việc cấp lại Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần nêu trên.

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt.

- Địa chỉ: Lầu 3, 66 Phó Đức Chính, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM

- Số điện thoại: 028 3838 6868 (số nội bộ 340 hoặc 827).

Trân trọng.

 

top