Search
02/12/2021

Thông báo cấp lại Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần cho cổ đông Cao Văn Tâm

Ngân hàng TMCP Sài Gòn nhận được Đơn đề nghị cấp lại Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông Cao Văn Tâm (Mã số cổ đông: 01993).

  • CCCD số: 001060027333 (số CMND cũ: 023841800) Cấp ngày: 16/04/2021 Nơi cấp: CCSQLHCVTTXH
  • Địa chỉ thường trú: 224 Phạm Văn Bạch, Phường 15, Q.Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh.
  • Địa chỉ liên lạc: 224 Phạm Văn Bạch, Phường 15, Q.Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh.

Là chủ sở hữu Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần có số seri: 001993, số lượng: 11.360 cổ phần do Ngân hàng TMCP Sài Gòn phát hành.

Lý do đề nghị cấp lại: Trong quá trình xây nhà làm thất lạc 01 cặp hồ sơ bên trong có 01 sổ chứng nhận sở hữu cổ phần Ngân hàng TMCP Sài Gòn.

Ngân hàng TMCP Sài Gòn xin thông báo đến các đơn vị, cá nhân có liên quan Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần đề nghị cấp lại nêu trên. Sau 15 ngày kể từ ngày ra thông báo này, nếu không nhận được khiếu nại nào, Ngân hàng TMCP Sài Gòn sẽ cấp Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần cho Ông Cao Văn Tâm và không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ sự khiếu nại nào về việc cấp lại Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần nêu trên.

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt.

  • Địa chỉ: Lầu 3, 66 Phó Đức Chính, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM
  • Số điện thoại: 028 3838 6868 (số nội bộ 345 hoặc 343).

Trân trọng.

 

top