Search
30/12/2020

Thông báo cấp lại Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần cho cổ đông

Ngân hàng TMCP Sài Gòn nhận được Đơn đề nghị cấp lại Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông Tạ Quang Lộc (Mã cổ đông: 04242).

  • CMND số: 023521027 - Cấp ngày: 19/4/2012 - Nơi cấp: Công an TP.HCM
  • Địa chỉ thường trú: 34 Tân Hòa Đông, Phường 14, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh.

Là chủ sở hữu Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần có số seri: 005005, số lượng: 7.000 cổ phần do Ngân hàng TMCP Sài Gòn phát hành.

Lý do đề nghị cấp lại: đánh rơi túi xách khi đang đi trên đường.

Ngân hàng TMCP Sài Gòn xin thông báo đến các đơn vị, cá nhân có liên quan Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần đề nghị cấp lại nêu trên. Sau 15 ngày kể từ ngày ra thông báo này, nếu không nhận được khiếu nại nào, Ngân hàng TMCP Sài Gòn sẽ cấp Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần cho Ông Tạ Quang Lộc và không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ sự khiếu nại nào về việc cấp lại Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần nêu trên.

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt.

  • Địa chỉ: Lầu 3, 66 Phó Đức Chính, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM
  • Số điện thoại: 028 3838 6868 (số nội bộ 345 hoặc 343).

Trân trọng.

 

top