Search
13/08/2020

Thông báo cấp lại sổ chứng nhận sở hữu cổ phần cho cổ đông

Ngân hàng TMCP Sài Gòn nhận được Đơn đề nghị cấp lại Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông Nguyễn Hoa Bắc.

CCCD số: 072058001377 - Cấp ngày: 07/06/2019 - Nơi cấp: Cục CS

Địa chỉ thường trú: 116 Đặng Thùy Trâm, Phường 13, Q. Bình Thạnh, TP.HCM

Là chủ sở hữu sổ chứng nhận sở hữu cổ phần do Ngân hàng TMCP Sài Gòn phát hành, Số seri 000817, Số lượng: 3.950 cổ phần.

Lý do đề nghị cấp lại: Thất lạc Sổ chứng nhận ở hữu cổ phần

Ngân hàng TMCP Sài Gòn xin thông báo đến các đơn vị, cá nhân có liên quan Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần đề nghị cấp lại nêu trên. Sau 15 ngày kể từ ngày ra thông báo này, nếu không nhận được khiếu nại nào, Ngân hàng TMCP Sài Gòn sẽ cấp Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần cho Ông Nguyễn Hoa Bắc và không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ sự khiếu nại nào về việc cấp lại Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần nêu trên.

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt.

  • Địa chỉ: 66 Phó Đức Chính, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận I, TP.HCM
  • Số điện thoại: 028 3838 6868 (số nội bộ 345 hoặc 343).

 

top