Search
11/09/2019

Thông báo cấp lại Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần cho cổ đông

Ngân hàng TMCP Sài Gòn nhận được Đơn đề nghị cấp lại Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông Đào Thị Đoan Trang.

   CMND số: 023594787 - Cấp ngày: 30/8/2005 - Nơi cấp: Công an TP.HCM

   Địa chỉ thường trú: Số 34 Đông Du, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

   Là chủ sở hữu 02 tờ cổ phiếu có số sêri SCB 002766 và SCB 003225 do Ngân hàng TMCP Sài Gòn phát hành.

Lý do đề nghị cấp lại: Thất lạc cổ phiếu

Ngân hàng TMCP Sài Gòn xin thông báo đến các đơn vị, cá nhân có liên quan đến hai Tờ cổ phiếu đề nghị cấp lại nêu trên. Sau 15 ngày kể từ ngày ra thông báo này, nếu không nhận được khiếu nại nào, Ngân hàng TMCP Sài Gòn sẽ cấp Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần cho Bà Đào Thị Đoan Trang và không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ sự khiếu nại nào về việc cấp lại Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần nêu trên.

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt.

   Địa chỉ: Lầu 2, 193-203 Trần Hưng Đạo, P.Cô Giang, Quận I, TP.HCM

   Số điện thoại: 028 3838 6868 (số nội bộ 3854 hoặc 3857).

Trân trọng.

 

top