Search
24/12/2018

Thông báo cấp lại Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần cho cổ đông

Ngân hàng TMCP Sài Gòn nhận được Đơn đề nghị cấp lại Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông Hồ Thị Thư Hương.

CMND số: 020911971 Cấp ngày: 23/8/2006 Nơi cấp: Công an TP.HCM

Địa chỉ thường trú: 202 Võ Thành Trang, Phường 11, Quận Tân Bình, TP.HCM

Là chủ sở hữu 1 Tờ cổ phiếu có số sêri VNTNB000226 do Ngân hàng TMCP Việt Nam Tín Nghĩa (nay là Ngân hàng TMCP Sài Gòn) phát hành.

Lý do đề nghị cấp lại: Đánh mất.

Ngân hàng TMCP Sài Gòn xin thông báo đến các đơn vị, cá nhân có liên quan đến Tờ cổ phiếu đề nghị cấp lại nêu trên. Sau 15 ngày kể từ ngày ra thông báo này, nếu không nhận được khiếu nại nào, Ngân hàng TMCP Sài Gòn sẽ cấp Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần cho Bà Hồ Thị Thư Hương và không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ sự khiếu nại nào về việc cấp lại Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần nêu trên.

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt.

+ Địa chỉ: Lầu 2, 193-203 Trần Hưng Đạo, P.Cô Giang, Quận I, TP.HCM

+ Số điện thoại: 028 3838 6868 (số nội bộ 3854 or 3857).

Trân trọng.

 

top